โรคอ้วนในอเมริกา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

มีคนเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างมากในสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

จากข้อมูลของThe Centers for Disease Control (CDC) พบว่าประชาชนในสหรัฐอเมริกาเป็นโรคอ้วนในอัตราส่วนดังนี้

 • ผู้ใหญ่- 35%
 • เด็กอายุ 6-11ปี -18%
 • วัยรุ่นที่มีอายุ 12-19ปี- 21%

ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี พ. ศ. 2523

 • ผู้ใหญ่- 15%
 • เด็กอายุ 6-11ปี-7%
 • วัยรุ่นที่มีอายุ 12-19ปี-5%

ตามคำจำกัดความ  โรคอ้วนหมายถึงภาวะที่มีไขมันในร่างกายมากเกินไป มักกำหนดว่ามีดัชนีมวลกาย (BMI)ที่30หรือสูงกว่า โรคอ้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานประเภท 2 และโรคมะเร็งบางชนิด

จากข้อมูลของThe Centers for Disease Control (CDC)

 • 112,000 ของคนอเมริกันที่เสียชีวิตต่อปี จะเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน
 • ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนอยู่ระหว่าง 147- 210ล้าน USD ต่อปีหรือเกือบ 10 % ของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดในอเมริกา

สถิติโรคอ้วน อ้างอิงจาก The Centers for Disease Control (CDC) 

จากตัวเลขโดยรวมของชาวอเมริกันที่เป็นโรคอ้วน เมื่อแบ่งตามกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบ  มีรายละเอียดดังนี้ :

 • ชาวแอฟริกันอเมริกัน 48%
 • เชื้อสายสเปน (Hispanics) 43%
 • ชาวผิวขาว (Caucasians) 33%
 • ชาวเอเชีย - อเมริกัน11%

และหากแบ่งตามกลุ่มอายุเป็นดังนี้:

 • 40% เป็นผู้ใหญ่อายุ 40-59  ปี
 • 35 % เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน 60 ปี
 • 30%เป็นผู้ใหญ่ 20-39ปี

และเมื่อดูข้อมูลตามรัฐ

 • รัฐ Mississippiและ  West Virginia มีอัตราความชุกของโรคอ้วนสูงที่สุดมากกว่า 35%ในผู้ใหญ่
 • รัฐColoradoและHawaii มีอัตราความชุกของโรคอ้วนในผู้ใหญ่เพียง 21%
 • ไม่มีรัฐใดที่มีอัตราความชุกของโรคอ้วนในผู้ใหญ่น้อยกว่า 20%

โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น

ภาวะโรคนี้จะมีผลเสียต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในระยะสั้นโรคอ้วนสามารถนำไปสู่:

 • ภาวะหอบหืด (Asthma)
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)
 • การเลือกปฏิบัติทางสังคมและมีความนับถือตนเองต่ำ (Social discrimination and low self-esteem)
 • มีปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นมีระดับcholesterolสูง ความดันโลหิตสูงและระดับน้ำตาลในเลือดสูง

ผลกระทบในระยะยาวที่เป็นไปได้ ได้แก่ :

 • โรคหัวใจ
 • โรคเบาหวานประเภท 2

มีหลายองค์กรพยายามที่จะช่วยให้เด็ก ๆ มีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นและลดจำนวนเด็กและวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน

สองโปรแกรมใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือ:

1.Let's Move เป็นความคิดริเริ่มของ Michelle Obama ซึ่งเน้นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ  การออกกำลังกาย และปรับพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น

2.พันธมิตรเพื่อการสร้างสุขภาพ (The Alliance for a Healthier Generation) ก่อตั้งโดยสมาคมโรคหัวใจอเมริกันและมูลนิธิคลินตัน(The American Heart Association and the Clinton Foundation) ซึ่งจะเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและพนักงานในโรงเรียนโดยกำหนดนโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับอาหาร  สุขศึกษาและพละศึกษา และโครงการสุขภาพดีเพื่อลูกจ้าง

โรคอ้วนจัดเป็นโรคระบาดไหม?

คำว่า "ระบาด" มักใช้เพื่ออธิบายการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดเชื้อในหมู่คนจำนวนมากในชุมชน แม้ว่าโรคอ้วนไม่ถือว่าเป็นโรคติดเชื้อ (มีงานวิจัยหลายชิ้นที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงสมมุติฐานนี้ได้ในอนาคต)  แต่การแพร่กระจายภาวะโรคดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากหลายรายงานถึงระดับที่สามารถจัดเป็นอัตราการแพร่ระบาด โรคอ้วนเป็นภาวะโรคที่แพร่หลายมากในอเมริกาและทั่วโลก การแพร่กระจายของโรคอ้วนไปทั่วโลกโดยส่วนใหญ่เนื่องจากการเข้าถึงและความนิยมของอาหารตะวันตกซึ่งเป็นลักษณะของอาหารที่มีปริมาณน้ำตาล เกลือและไขมันสูงโดยเฉพาะจากอาหารแปรรูปและเนื้อแดง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่