โรคจิตเภท (Schizophrenia) คืออะไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 18, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

โรคนี้เป็นความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงที่พบได้ 1 ใน 100 คนในสหรัฐอเมริกา

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นการป่วยทางจิตที่ส่งผลต่อจิตใจเช่น การหลงผิดหรือการเห็นภาพหลอน แต่ผู้ป่วยโรคนี้ยังสามารถใช้ชีวิตที่ค่อนข้างปกติได้ ซึ่งมีวิธีการรักษาที่สามารถช่วยลดอาการของโรคนี้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องมีการควบคุมโรคนี้ตลอดชีวิตและยังคงไม่มีที่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ความชุกของการเกิดโรคจิตเภท (Schizophrenia)

จากผลสำรวจในทุก ๆ 100 คนจะพบผู้ที่เป็นโรคจิตเภทอยู่ 1 คน ซึ่งอ้างอิงมาจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (Centers for Disease Control and Prevention) โดยผู้ชายมักเริ่มจะมีอาการของโคจิตเภทในช่วงปลายของวัยรุ่นหรือในช่วงอายุประมาณ 20 ปีในขณะเดียวกันผู้หญิงจะเริ่มมีอาการของโรคจิตเภทช้ากว่า ซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุ 20 ตอนปลายหรือประมาณอายุ 30 ต้นๆ โรคจิตเภทนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ แต่พบว่าจะไม่ค่อยมีการวินิจฉัยครั้งแรกในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีหรือน้อยกว่านั่น 12 ปี จึงทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูงโดยมีประมาณ 1 ใน 3 ที่เคยมีการพยายามฆ่าตัวตาย

สาเหตุของโรคจิตเภท

โดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีหลายสาเหตุที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจิตเภทได้

พันธุกรรม สารพันธุกรรมบางตัวอาจจะให้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเกิดโรคจิตเภท แต่ก็ยังไม่พบว่าเป็น gene ตัวใดที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว ซึ่งในความผิดปกติใน gene เหล่านี้ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคจิตเภทได้เช่นกัน จากการที่ทำให้สารเคมีในสมองทำงานผิดปกติ ผู้ที่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็นโรคจิตเภทประมาณ 1 ใน 10 คน จะมีโอกาสเป็นโรคนี้  ความเกี่ยวข้องภายในครอบครัวนี้พบได้มากที่สุดในฝาแฝดจากไข่ใบเดียวกัน หากฝาแฝดคนหนึ่งได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคจิตเภทจะพบว่าอีกคนมีความเสี่ยงถึง 50% ในการเกิดโรคนี้

สารเคมีในสมอง เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของสารเคมีในสมองบางชนิดที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคจิตเภทได้ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เรียกว่าสารสื่อประสาทซึ่งทำหน้าที่ช่วยเซลล์ในสมองส่วนต่างๆสื่อสารระหว่างกันได้

สภาพแวดล้อมในขณะตั้งครรภ์ นักวิจัยพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการติดเชื้อไวรัสบางชนิดหรือภาวะทุพโภชนาการในระหว่างการตั้งครรภ์ที่ผลส่งทำให้เกิดโรคจิตเภทได้

การใช้ยา ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บางชิ้นได้เสนอว่าการรับประทานยาที่ส่งผลต่อความคิด โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นหรือในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจิตเภทได้เพิ่มมากขึ้น

ชนิดของโรคจิตเภท

คุณอาจเคยได้ยินโรคจิตเภทแบบหวาดระแวง (Paranoid schizophrenia) หรือแบบไม่เป็นระเบียบ (Disorganized schizophrenia) มาก่อน ซึ่งผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวจะมีอาการได้หลากหลายอาการ ที่รวมไปถึงการหลงผิด การเห็นภาพหลอน การพูดหรือการมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นระเบียบ ในอดีตทางแพทย์ได้มีการแบ่งโรคจิตเภทออกเป็น 5 ชนิดย่อยๆตามอาการที่แสดงหลักๆ โดยแนวทางการปฏิบัติที่ออกโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ปี 2013 ได้ยกเลิกการแบ่งชนิดของโรคจิตเภทดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ช่วยในการรักษา และอาการของโรคนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป และอาจมีอาการทับซ้อนกันได้ และในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเหล่านี้จะเรียกว่า Schizoaffective Disorder หรือโรคจิตที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ ที่มักจะแสดงอาการทั้งของโรคจิตเภทและความผิดปกติทางด้านอารมณ์เช่น mania และโรคซึมเศร้า

โรคจิตเภทในเด็ก

ถ้าหากพบโรคจิตเภทในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี จะเรียกว่า Childhood-onset หรือ Pediatric schizophrenia (โรคจิตเภทในเด็ก) ซึ่งโรคนี้เป็นความปกติที่พบได้น้อยมาก คือประมาณ 1 ใน 40,000 คน โดยโรคจิตเภทยังเป็นโรคที่สามารถวินิจฉัยได้ยากในเด็ก เพราะอาการที่เด็กแสดงออกมาส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกับความผิดปกติที่พบได้ในเด็ก เช่นภาวะออทิสติก หรือโรคสมาธิสั้น (Attention-deficit hyperactivity disorder – ADHD)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่