ถามหมอ

ถ่ายเป็นลิ่มเลือด
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
คือประจำเดือนล่าสึกมาวันที่20ม. ค. หมดวันที่25ม. ค. อยากทราบว่าเดือนก. พ. จะมาวันที่เท่าไรค่ะ*แล้วจะท้องมั้ยค่ะ*
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ทุกวันนี้มีการขายไข่ให้โรงพยาบาลไหมคะ แล้วได้ราคาประมาณเท่าไหร่ มีรพไหนบ้างคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป