โรคหรืออาการที่มีคนอ่านมากที่สุด

ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

สวัสดีค่ะพอดีหนูตกขาวปนเลือดค่ะแต่ไม่มีกลิ่นพอวันถัดมาตกขาวสีน้ำตาลและวันนี้มีเลือดออกกระปริบกระปรอยค่ะแต่อยู่ระหว่างการทานยาคุมกำเนิดยังไม่หมดแผงค่ะ จะเป็นอะไรไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
จะขอใบส่งตัวจากต้นสังกัดค้ะแต่ทำใบนัดจากรพ.ที่รักษาตัวหาย จะยังขอใบส่งตัวได้ไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป