ถามหมอ

เปลี่ยนเวลากินยาคุมได้ไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
คือหนูมีอะไรกับแฟนตอนช่วงวันที่4-5ของการมีประจำเดือนแล้วไม่ได้ใส่ถุง เปนเวลา2วัน แต่แฟนเอาออกมาหลั่งนอกค่ะ อยากรู้ว่าแบบนี้จะท้องไหมค่ะหรือควรกินยาคุมดีไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
กินยาคุมยี่ห้อนี้จะอ้วนไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป