รีวิวโรงพยาบาล

ถามหมอ

หมอมันคือลิ่มเลือดหรืออะไรคะ ช่วยทีค่ะ ในรูปค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)