ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

แขนเป็นผื่นคัน เป็นมาจะปีแล้วคะ จะชอบคันและขึ้นเยอะเวลาอากาศร้อนอบอ้าว ทายาก็แล้วไม่หาย ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป