รีวิวโรงพยาบาล

ถามหมอ

เป็นประจำเดือนแฟนไม่เคยปวดเต้านมเลย แต่เมื่อวานแฟนปวดเต้านมรู้สึกหนักๆ แต่วันนี้ไม่ปวดแล้ว เป็นปกติหรือเปล่าครับ ที่ปกติไม่ปวดเต้านม แต่เดือนนี้ปวด (ใกล้รอบเดือนแล้วครับ)
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
น้ำท่วมปอดรักษาให้หายได้ไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
หลังจากใช้ยาสอดทำแท้ง มีเลือดออกนิดหน่ออยไม่มีเนนื้อเยื่อออกมา ตอนนี้กดท้อวยังเจบๆผ่านมา20วันคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)