ถามหมอ

จะซื้อยาทำแท้งได้ที่ไหน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
มีอาการไข้ขึ้นสูง ไอ จาม แน่นหน้าอก เจ็บคอ ปวดศรีษะ และปวดหลังมาก หายใจติดขัด ทานอาหารไม่ค่อยได้ค่ะ ไม่ทราบว่าอาการเหล่านี้ คือโรคอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ที่นิ้วเป็นด้านๆ คันๆในบางที ไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ เป็นมานานมากๆแล้วค่ะ อยากทราบว่าเป็นอะไร รักษาอย่างไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป