ถามหมอ

ผ่าฟันคุดราคาเท่าไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ปีนี้ต้องถอดเข็มยาคุมออกแล้วอยากฝังต่อค่าใช่จ่ายเท่าไรค่ะ#อายุ20ค่ะ #โรงบาลรัฐ​
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งที่ 2แต่ไม่ได้ใส่ถุงยาง หลั่งด้านนอก จริงๆมีครั้งแรกแล้วต่อครั้งที่ 2จะตั้งครรภ์ได้มั้ยค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
จะเอาเข็มฝั่งยาคุ้มกำเนิดออก จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป