ถามหมอ

ยานินาซอลรักษาเกลื้อนได้ไหมครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ถ้ากินยาคุมไม่ตรงเวลาสักวันเลย แล้วมีเพศสัมพันธ์จะท้องไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
น้ำเต้าหู้ผสมมะนาว มันมีผลอะไรต่อร่างกายไหมแล้วดื่มนานๆจะเป็นไรไหมครับเห็นมาจากในอินเทอร์เน็ต
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป