ถามหมอ

กินยาคุมฉุกเฉินไปตั้งแต่วันที่20มกรามีเลือดกระปริดกระปอยวันที่25มกราอยากถามว่า รอบเดือนรอบใหม่จะมาช้าหรือเร็วกว่านี้ไหมค่ะ ???
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
โดยส่วนตัวนี้มีอาการแพนิค อาการพวกนั้น เป็นเพราะอาการแพินิคไหมคะ เพราะตรวจการหัวใจแล้วหมอบอกไม่เป็นอะไร ส่วนไทรอยด์ตรวจแล้วทุกอย่างก็ปรกติดี
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป