ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

เป็นตุ่มอไม่มี อาการคัน แสบ พึ่งสังเกตเห็นครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ