ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

ทำไมเลือดถึงไหลออกมาจากช่องคลอดค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ