โรคหรืออาการที่มีคนอ่านมากที่สุด

ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

มีตุ่มขึ้นในกระพุ้งแก้มใกล้ๆฟันกรามบน แต่ไม่มีอาการเจ็บ เกิดจากอะไรครับ ปล่อยไว้จะอันตรายไหมครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
พะอืดพะอมเหมือนจะอวกตลอดเวลา ปวดตามเนื้อตามตัว เวียนศีรษะเเน่นท้อง เบื่ออาหาร เกิดจากอะไรค่ะเเละเป็นโรคอะไรหรอค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป