โรคหรืออาการที่มีคนอ่านมากที่สุด

ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

คือหนูทานยาคุมแผงแรกใน7 วันหลังเป็นประจำเดือนเช่นหนูเป็นแระจำเดือนวันที่ 8 แล้วเริ่มกินยาในวันที่ 14 ทานมาแล้ว10 กว่าวันแล้วมีอะไรกะแฟนในที่ 11 หลั่งในมีโอกาสที่จะท้องไม่ค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป