รีวิวโรงพยาบาล

ถามหมอ

เดอมาฮิวครีมใช้ทาหน้าหรือแต้มสิวรักษสิวได้ไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)