ถามหมอ

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้องที่ผ่านทางปากเท่าไหร่คะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
อายุครรภ์กี่สัปดาห์ค่ะถึงจะแน่ใจว่าเป็นท้องลม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ยาฉีดให้ทางสายน้ำเกลือกับยาเม็ด ตัวยาชนิดและขนาดเดียวกัน มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ยาให้ทางน้ำเกลือจะทำให้มีโอกาสดื้อยาเพิ่มขึ้นหรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
คือ​ผม​จะ​ใส่​ฟัน​ปลอม​ ชนิด​ถอด​ได้​เป็น​โลหะ​ ฟัน​กราม​ด้าน​ซ้าย​ล่าง​ ตาม​รูป​ มีฟัน​ห่าง ทำปิดฟัน​ห่างด้วย​ครับ​
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)