โรคหรืออาการที่มีคนอ่านมากที่สุด

ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

ถ้าเราจะกินยาเลื่อนประจำเดือน ก่อนประจำเดือนมา 4 วันได้ไหมคะ หรือกินอย่างน้อย 3 วัน ก่อนคาดว่าประจำเดือนจะมา
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
เป็นก้อนแข็งๆเจ็บๆเคลื่อนที่ได้อยู่ใต้กรามข้างซ้ามันจะมาตอนเป็นไข้มันคือก้อนอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป