ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

สอบถามวิธีรักษาค่ะก่อหน้าเป็นพองโดนแมงก้นกระดกกัดแล้วไปหาหมอทำแผลจนแผลแห้งจึงหยุด แล้วต่อมาแผลก็กลับมามีน้ำเหลืองไหลตลอดและเนื้อปูดแดงมีอากาคัน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป