ถามหมอ

เป็น dvt แล้วต้องการคุมกำเนิด สามารถกินยาคุมยี่ห้ออะไรได้บ้าง หรือคุมกำเนิดวิธีใดได้บ้างคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
แล้วอาการนอนกระตุกเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับคุณ และอาการ นอนแล้วก้ามเกร็งจนเป็นตะคิว เป็นเพราะเหตุอะไรครับคุณหมอ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป