ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

ใช้ยาคุมฉุกเฉินคู่กับยาคุมรายเดือนได้ไหมกรณีแตกใน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ