รีวิวโรงพยาบาล

ถามหมอ

กินยาคุมเอกลูตอน ให้นมลุกอยู่แต่ไม่สม่ำเสมอ แล้วลืมกินยาเกิน 12 ชม. ระหว่างนี้มีเพศสัมพันธ์ด้วย แต่หลั่งนอก จะมีโอกาสท้องไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)