ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

ถ้ากินยาคุม28เม็ดแล้วมีการหลั่งในจะท้องไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ขอเรียนถาม มีอาการชาที่นิ้วเท้าเป็น นิ้วกลางและนิ้วนางทั้งสองข้าง (เป็นเอง) จะรักษาโดยวิธีใดและรับประทานยาไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป