ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

เจ็บคอ ไอ เสมหะเป็นเลือดค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป