ถามหมอ

ช่วยดูทีค่ะว่าน้องแพ้อะไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
พยาธิในตาและชอนไชตามผิวหนัง โดยเรากินยาถ่ายพยาธิแล้ว จะเป็นอันตรายต่อร่างกายมากมั้ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป