รีวิวโรงพยาบาล

ถามหมอ

ประจำเดือนมาน้อย สีคล้ำๆ น้ำตาล คืออะไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
กรดไหลย้อน จะรักษาหายขาดไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
สอบถามครับ ผมไม่มีเพศสัมพันธ์ุมาปีกว่าแล้วครับ ตอนตรวจเลือด(hiv) ผลปกติครับ แบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างครับ เหมือนกันเป็นผื่นแดง แต่ไม่คันไม่เจ็บครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)