โรคหรืออาการที่มีคนอ่านมากที่สุด

ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 ได้ไปตรวจภายใน แล้วพอมาวันที่ 20 พ.ย.62 มีเลือดออกเป็นลิ่มเล็กๆ1ชิ้น ตอนปัสสาวะ แล้วลองใช้ทิชชูเช็ดดูก็มีเลือดจางๆ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป