ถามหมอ

คลื่นไส้ พะอืดพะอมตลอดเวลา เวลาอาเจียนออกมาเป็นน้ำลายมีฟองรสเปรี้ยวๆ มีเรอบ้างบางครั้ง หิวบ่อยแต่กินได้น้อยรู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากกินอะไร แต่พอไม่ได้กินจะหิวมากๆจนคลื่นไส่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
เป็นประจำเดือน 2 เดือนครั้งเกิดจากอะไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
สามารถมีลูกได้ไหมคะ ถ้าตรวจเจอไทรอยเป้นพิษ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)