ถามหมอ

กินยาคุมแอนนา 28 เม็ด มีอะไรกับแฟนช่วงเม็ดขาว จะท้องไหม กับเริ่มกินยาคุมแผงใหม่ไป 1 เม็ด มันจะท้องไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
เจ็บหน้าขาทั้ง2ข้างมาเป็นเดือนแล้วคะ เกิดจากสาเหตุอะไรคะ เป็นเพราะอะไร. ไม่ได้ออกกำลังกาย
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)