รีวิวโรงพยาบาล

ถามหมอ

อุจจาระแข็งเบ่งไม่ออกมา2วันแล้วค่ะ จนเจ็บรูทวานหนักไปหมดแล้วค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ทำแท้งในโคราช
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ