โรคแพนิค (Panic Disorder) สามารถรักษาหายขาดได้หรือไม่?

โรคแพนิค(Panic Disorder)สามารถรักษาหายขาดได้หรือไม่?