วิธีหยุดสูบบุหรี่

วิธีหยุดสูบบุหรี่

ประโยชน์จากการเลิกบุหรี่ระหว่าง 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน
ประโยชน์จากการเลิกบุหรี่ระหว่าง 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ดีขึ้นที่คุณอาจสังเกตได้ในช่วงเดือนแรกๆ ของการเลิกบุหรี่

ดูบทความเพิ่มเติม