Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การคุมกำเนิด

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกวิธีคุมกำเนิด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 918,546 คน

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกวิธีคุมกำเนิด

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกวิธีคุมกำเนิด

เมื่อตัดสินใจที่จะคุมกำเนิดแล้วก็จะต้องเลือกวิธีที่จะใช้คุมกำเนิด ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิดนั้นๆ ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอและวิธีใช้อย่างถูกต้อง นั่นหมายความว่าบางวิธีมีโอกาสที่จะล้มเหลวได้มากกว่าวิธีอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญและคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะยอมรับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้ที่ระดับใด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลผลอัตราความล้มเหลวในการคุมกำเนิด มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำหรือหยุดทำพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อวิธีการคุมกำเนิดของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 10 สิ่งที่ควรหยุดทำหากคุณต้องการคุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานในระดับปกติ vs การใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ

เพื่อให้เข้าใจว่าเราจะสามารถระบุประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดได้อย่างไรคุณจะต้องทำความเข้าใจกับอัตราของประสิทธิภาพก่อน ซึ่งมักจะมีตัวเลข 2 ค่าคือการใช้งานในระดับปกติและการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ

 • การใช้งานตามปกตินั้นหมายถึงอัตราความล้มเหลวในผู้ที่ใช้วิธีดังกล่าวไม่สม่ำเสมอหรือไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างถูกต้องทุกครั้งค่านี้มักใช้กับบุคคลทั่วไปซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้การคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง
 • การใช้งานแบบสมบูรณ์แบบนั้นหมายถึงอัตราความล้มเหลวสำหรับผู้ที่ใช้วิธีดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องทุกครั้ง อัตราความสำเร็จในกลุ่มผู้ที่ใช้งานตามปกตินั้นมักจะต่ำกว่ากลุ่มที่ใช้งานได้สมบูรณ์แบบ

ประสิทธิภาพ 100%

ไม่มีวิธีใดที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100% ทุกวิธีมีโอกาสที่จะล้มเหลว

วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

ห่วงคุมกำเนิด (ParaGard IUD – Copper T 380A, Mirena IUD) การฝังยาคุมกำเนิด การฉีดยาคุมกำเนิด การทำหมันทั้งชายและหญิงนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้สูงที่สุด

 • วิธีดังกล่าวทั้งหมดมีอัตราประสบความสำเร็จในผู้ที่ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 97-99%
 • นั่นหมายความว่าในจำนวนคน 100 คนที่ใช้วิธีการคุมกำเนิดดังกล่าวใน 1 ปี จะมีเพียง 3 คนหรือน้อยกว่านั้นที่จะตั้งครรภ์

โดยทั่วไป วิธีที่ไม่ต้องให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุมกำเนิดนั้นจะมีอัตราการล้มเหลวที่ต่ำกว่า

วิธีที่มีประสิทธิภาพสูง

การรับประทานยาคุมกำเนิด(ทั้งแบบที่มีฮอร์โมน 2 ชนิดและชนิดที่มีเฉพาะฮอร์โมน Progestin) และรูปแบบอื่น ๆ เช่น แผ่นแปะคุมกำเนิดและ NuvaRing นั้นมีอัตราความสำเร็จในผู้ที่ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 92%

 • นั่นหมายความว่าในผู้หญิงที่ใช้วิธีดังกล่าว 100 คน จะมี 8 คนที่ตั้งครรภ์

วิธีการคุมกำเนิดโดยการให้นมบุตรต่อเนื่อง (Lactational Amenorrhea Method – LAM) นั้นเป็นวิธีการคุมกำเนิดอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในผู้ที่ใช้งานทั่วไป

 • วิธีนี้มีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 95%
 • ผู้หญิง 100 คนที่ใช้วิธีนี้จะมีเพียง 5 คนที่ตั้งครรภ์ภายใน 6 เดือนแรก

แต่ค่าประสิทธิภาพดังกล่าวนั้นที่คิดจากผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเท่านั้น และหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องให้ลูกดื่มนมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อวันด้วยเต้านมทั้ง 2 ข้าง ไม่มีการใช้นมหรืออาหารอื่นแทนนมแม่และให้นมลูกทุก 4 ชั่วโมงในช่วงกลางวันและทุก 6 ชั่วโมงในช่วงกลางคืน

นอกจากนั้นวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพลดลงหากผู้หญิงมีประจำเดือนหลังคลอดผู้หญิงไม่ควรเชื่อถือการคุมกำเนิดด้วยวิธีนี้เมื่อเกิน 6 เดือนหลังจากคลอดเพราะหลังจาก 6 เดือนไปแล้ววิธีนี้ก็ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป

วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพปานกลาง

การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาตินั้นมักมีอัตราประสบความสำเร็จในผู้ที่ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 78-88%

 • ในจำนวนผู้ที่คุมกำเนิดด้วยวิธีนี้ 100 คน (ยกเว้นการหลั่งนอก) นั้นจะมี 12-22คนที่ตั้งครรภ์ในปีแรก

การคุมกำเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทั้งของผู้ชายและผู้หญิง, diaphragm, ยาฆ่าอสุจิ, cervical cap และ sponge (สำหรับผู้ที่ไม่เคยคลอดลูก) นั้นมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 71-85%ในผู้ที่ใช้งานโดยทั่วไป

 • ในจำนวนผู้ที่ใช้งาน 100 คน จะมี 15-29 คนที่ตั้งครรภ์

เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่คุมกำเนิดเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบค่าดังกล่าวได้ คุณอาจจะอยากรู้ค่าสถิติของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ 1  ปีและไม่ได้คุมกำเนิดนั้นจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ถึง 85% ในปีนั้น

 • นั่นหมายความว่าผู้หญิง 100 คนที่เข้าข่ายดังกล่าวจะมีประมาณ 85 คนที่ตั้งครรภ์

อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้สูงโดยขึ้นอยู่กับอายุและความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้นผู้หญิงยังจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงขึ้นหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันในช่วงวันไข่สุกซึ่งมีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงที่สุด

สุดท้ายนี้

การที่คุณประเมินถึงประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดของแต่ละวิธีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากนั้นยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด เช่น

 • ความอ้วนกับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด
 • ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดในผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน
 • ยาที่จะลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแบบใช้ฮอร์โมน
 • น้ำหนักและประสิทธิภาพของการใช้ยาคุมกำเนิด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแต่ละวิธีได้ที่

 • ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ
 • ประสิทธิภาพของการใช้ยาคุมกำเนิดที่ซื้อได้เองตามร้านขายยา
 • ประสิทธิภาพของการใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ต้องใช้ใบสั่งยา
 • ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดแบบถาวร

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป