การคุมกำเนิด

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกวิธีคุมกำเนิด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกวิธีคุมกำเนิด

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกวิธีคุมกำเนิด

เมื่อตัดสินใจที่จะคุมกำเนิดแล้วก็จะต้องเลือกวิธีที่จะใช้คุมกำเนิด ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิดนั้นๆ ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอและวิธีใช้อย่างถูกต้อง นั่นหมายความว่าบางวิธีมีโอกาสที่จะล้มเหลวได้มากกว่าวิธีอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญและคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะยอมรับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้ที่ระดับใด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลผลอัตราความล้มเหลวในการคุมกำเนิด มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำหรือหยุดทำพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อวิธีการคุมกำเนิดของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 10 สิ่งที่ควรหยุดทำหากคุณต้องการคุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานในระดับปกติ vs การใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ

เพื่อให้เข้าใจว่าเราจะสามารถระบุประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดได้อย่างไรคุณจะต้องทำความเข้าใจกับอัตราของประสิทธิภาพก่อน ซึ่งมักจะมีตัวเลข 2 ค่าคือการใช้งานในระดับปกติและการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ

 • การใช้งานตามปกตินั้นหมายถึงอัตราความล้มเหลวในผู้ที่ใช้วิธีดังกล่าวไม่สม่ำเสมอหรือไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างถูกต้องทุกครั้งค่านี้มักใช้กับบุคคลทั่วไปซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้การคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง
 • การใช้งานแบบสมบูรณ์แบบนั้นหมายถึงอัตราความล้มเหลวสำหรับผู้ที่ใช้วิธีดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องทุกครั้ง อัตราความสำเร็จในกลุ่มผู้ที่ใช้งานตามปกตินั้นมักจะต่ำกว่ากลุ่มที่ใช้งานได้สมบูรณ์แบบ

ประสิทธิภาพ 100%

ไม่มีวิธีใดที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100% ทุกวิธีมีโอกาสที่จะล้มเหลว

วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

ห่วงคุมกำเนิด (ParaGard IUD – Copper T 380A, Mirena IUD) การฝังยาคุมกำเนิด การฉีดยาคุมกำเนิด การทำหมันทั้งชายและหญิงนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้สูงที่สุด

 • วิธีดังกล่าวทั้งหมดมีอัตราประสบความสำเร็จในผู้ที่ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 97-99%
 • นั่นหมายความว่าในจำนวนคน 100 คนที่ใช้วิธีการคุมกำเนิดดังกล่าวใน 1 ปี จะมีเพียง 3 คนหรือน้อยกว่านั้นที่จะตั้งครรภ์

โดยทั่วไป วิธีที่ไม่ต้องให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุมกำเนิดนั้นจะมีอัตราการล้มเหลวที่ต่ำกว่า

วิธีที่มีประสิทธิภาพสูง

การรับประทานยาคุมกำเนิด(ทั้งแบบที่มีฮอร์โมน 2 ชนิดและชนิดที่มีเฉพาะฮอร์โมน Progestin) และรูปแบบอื่น ๆ เช่น แผ่นแปะคุมกำเนิดและ NuvaRing นั้นมีอัตราความสำเร็จในผู้ที่ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 92%

 • นั่นหมายความว่าในผู้หญิงที่ใช้วิธีดังกล่าว 100 คน จะมี 8 คนที่ตั้งครรภ์

วิธีการคุมกำเนิดโดยการให้นมบุตรต่อเนื่อง (Lactational Amenorrhea Method – LAM) นั้นเป็นวิธีการคุมกำเนิดอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในผู้ที่ใช้งานทั่วไป

 • วิธีนี้มีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 95%
 • ผู้หญิง 100 คนที่ใช้วิธีนี้จะมีเพียง 5 คนที่ตั้งครรภ์ภายใน 6 เดือนแรก

แต่ค่าประสิทธิภาพดังกล่าวนั้นที่คิดจากผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเท่านั้น และหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องให้ลูกดื่มนมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อวันด้วยเต้านมทั้ง 2 ข้าง ไม่มีการใช้นมหรืออาหารอื่นแทนนมแม่และให้นมลูกทุก 4 ชั่วโมงในช่วงกลางวันและทุก 6 ชั่วโมงในช่วงกลางคืน

นอกจากนั้นวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพลดลงหากผู้หญิงมีประจำเดือนหลังคลอดผู้หญิงไม่ควรเชื่อถือการคุมกำเนิดด้วยวิธีนี้เมื่อเกิน 6 เดือนหลังจากคลอดเพราะหลังจาก 6 เดือนไปแล้ววิธีนี้ก็ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป

วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพปานกลาง

การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาตินั้นมักมีอัตราประสบความสำเร็จในผู้ที่ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 78-88%

 • ในจำนวนผู้ที่คุมกำเนิดด้วยวิธีนี้ 100 คน (ยกเว้นการหลั่งนอก) นั้นจะมี 12-22คนที่ตั้งครรภ์ในปีแรก

การคุมกำเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทั้งของผู้ชายและผู้หญิง, diaphragm, ยาฆ่าอสุจิ, cervical cap และ sponge (สำหรับผู้ที่ไม่เคยคลอดลูก) นั้นมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 71-85%ในผู้ที่ใช้งานโดยทั่วไป

 • ในจำนวนผู้ที่ใช้งาน 100 คน จะมี 15-29 คนที่ตั้งครรภ์

เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่คุมกำเนิดเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบค่าดังกล่าวได้ คุณอาจจะอยากรู้ค่าสถิติของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ 1  ปีและไม่ได้คุมกำเนิดนั้นจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ถึง 85% ในปีนั้น

 • นั่นหมายความว่าผู้หญิง 100 คนที่เข้าข่ายดังกล่าวจะมีประมาณ 85 คนที่ตั้งครรภ์

อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้สูงโดยขึ้นอยู่กับอายุและความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้นผู้หญิงยังจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงขึ้นหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันในช่วงวันไข่สุกซึ่งมีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงที่สุด

สุดท้ายนี้

การที่คุณประเมินถึงประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดของแต่ละวิธีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากนั้นยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด เช่น

 • ความอ้วนกับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด
 • ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดในผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน
 • ยาที่จะลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแบบใช้ฮอร์โมน
 • น้ำหนักและประสิทธิภาพของการใช้ยาคุมกำเนิด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแต่ละวิธีได้ที่

 • ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ
 • ประสิทธิภาพของการใช้ยาคุมกำเนิดที่ซื้อได้เองตามร้านขายยา
 • ประสิทธิภาพของการใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ต้องใช้ใบสั่งยา
 • ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดแบบถาวร

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่