สุขภาพจิต

อะไรคือภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดผสม (Mixed Personality Disorder)?

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติและวิธีการวินิจฉัย
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
อะไรคือภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดผสม (Mixed Personality Disorder)?

>ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดผสมคืออะไร?

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดผสม (Mixed Personality Disorder) หมายถึง ประเภทของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) ที่ไม่อยู่ใน 10 เงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับทั่วไป อาการของโรคบุคลิกภาพผิดปรกติอาจมีมากกว่าหนึ่งอาการแต่ไม่สามารถจัดเป็นชนิดใดชัดเจน จึงใช้หลักการวินิจฉัยภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพแบบไม่เด่นชัด (Personality Disorder Not Otherwise Specified หรือ NOS) มาใช้กับกรณีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดผสมนี้

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติคืออะไร?

คนส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลายได้ดี ผู้มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติมักจะจมอยู่กับภาวะที่ตึงเครียดของเหตุการณ์และปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิธีคิดทั้งที่เกี่ยวกับตัวเองและโลกภายนอก การใช้อารมณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม การควบคุมพฤติกรรมรุนแรง

บุคลิกภาพผิดปกติเป็นโรคทางจิตที่เรื้อรังและแพร่หลาย มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมการทำงานร่วมกับคนอื่น ตำราวินิจฉัยด้านความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 5 (DSM-5) ได้ระบุถึง 10 พฤติกรรมผิดปกติของบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน จำแนกได้เป็นสามกลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่ม A มักแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ชอบแยกตัว และมักจะมีภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดหวาดระแวง ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดแยกตัว ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดแปลก มีความเชื่อ ท่าทาง คำพูดที่แปลกๆ
  • กลุ่ม B มักมีพฤติกรรมเจ้าอารมณ์เหมือนแสดงละคร เอาแน่ไม่ได้ และจะมีภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคม ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดก้ำกึ่ง ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดเจ้าอารมณ์เรียกร้องความสนใจ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเอง
  • กลุ่ม C มักมีความกังวลและหวาดกลัว และมักจะมีภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดหลีกเลี่ยงสังคม ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดพึ่งพาคนอื่น ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดครอบงำ 

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไร?

การวินิจฉัยว่ามีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติจะต้องมีอาการแสดงที่ตรงตามเกณฑ์การวินิจฉัยของตำราวินิจฉัยด้านความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 5 (DSM-5) นอกจากนี้ ต้องเป็นภาวะพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นมานาน ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านของการดำรงชีวิต เช่น การทำงาน การอยู่ในสังคม การเรียน และความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ โดยมีอย่างน้อย 2 อาการแสดงที่ผิดปกติ ด้านความคิด อารมณ์ การทำงานร่วมกับคนอื่น การควบคุมความรุนแรง

ภาวะพฤติกรรมผิดปกติต้องมีอาการแสดงชัดเจนและเกิดขึ้นเป็นเวลานาน สามารถตรวจสอบกลับไปยังช่วงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นได้ พฤติกรรมเหล่านี้จะไม่ตรงกับความผิดปกติทางจิตอื่นๆ เช่น อาการติดยาเสพติด อาการจากการเจ็บป่วยอื่นๆ

ตำราวินิจฉัยด้านความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 5 (DSM-5) ได้คงการวินิจฉัยประเภทของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติตามที่ฉบับที่ 4 วินิจฉัยไว้และได้เสนอรูปแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการศึกษาในอนาคต การวินิจฉัยภาวะบุคลิกภาพผิดปกติแบบผสมผสาน ตามอาการ และพยาธิสภาพเฉพาะในแต่ละบุคคล

การวินิจฉัยแยกโรค

ก่อนที่แพทย์จะวินิจฉัยภาวะบุคลิกภาพผิดปกติ ควรต้องคัดกรองอาการร่วมที่คล้ายคลึงกันของโรคหรือภาวะผิดปกติอื่นๆ ออกก่อน ตัวอย่างโรคหรือภาวะผิดปกติที่มักมีอาการคล้ายกันกับอาการของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติและควรคัดกรองออก มีดังนี้

  • เสพยาเสพติด (Substance Abuse)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety Disorders)
  • ซึมเศร้า (Depression)
  • ภาวะผิดปรกติชนิดหลงลืม (Dissociative Disorders)
  • ภาวะหวาดกลัวสังคม (Social Phobia)
  • ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียด (Post Traumatic Disorder)
  • ภาวะจิตเภทหรือหลอน (Schizophrenia)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
มีการเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพชนิดก้ำกึง (BPD) และการนอกใจไหม?
มีการเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพชนิดก้ำกึง (BPD) และการนอกใจไหม?

ผู้ที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึงมักติดอยู่กับพฤติกรรมอารมณ์รุนแรง

ตัวอย่างของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (BPD) ในแบบของจอร์แดน
ตัวอย่างของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (BPD) ในแบบของจอร์แดน

เรียนรู้เพิ่มจากอีกตัวอย่างของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง

จะช่วยเพื่อนที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder; BPD) ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร
จะช่วยเพื่อนที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder; BPD) ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร

การเป็นเพื่อนที่ดีของคนที่มีอาการบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder; BPD)