Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพจิต

บุคลิกภาพก้ำกึ่ง (Borderline Personalities) แบ่งเป็นกี่ประเภท?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,212,743 คน

บุคลิกภาพก้ำกึ่ง (Borderline Personalities) แบ่งเป็นกี่ประเภท?

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder หรือ BPD) จะเชื่อมโยงกับความแตกต่างของอาการแสดง การวินิจฉัยว่าผู้ใดมีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งจะต้องมีอาการแสดงอย่างน้อย 5 ข้อจากทั้งหมด 9 ข้อ ผู้มีภาวะผิดปกติชนิดก้ำกึ่งแต่ละคนจะมีอาการที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการสงสัยในหมู่ผู้เชี่ยวชาญว่าลักษณะบุคลิกภาพก้ำกึ่งสารถแบ่งตามอาการแสดงที่ชัดเจนเป็นกี่ประเภท?

การแบ่งชนิดย่อยของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง

การแบ่งชนิดย่อยของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งเป็นหัวข้อที่นิยมนำเสนอในหนังสือจิตวิทยา มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงการแบ่งชนิดย่อยที่แตกต่างกันของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ตัวอย่างเช่น ในหนังสือของเจ้าแม่เรื่องบุคลิกภาพก้ำกึ่ง ดร. คริสติน ลอว์สัน ได้แบ่งชนิดย่อยของมารดาที่มีบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ดังนี้

  • the Waif (ลักษณะเด็กกำพร้า คนไร้ถิ่นฐาน ไร้พ่อแม่)
  • the Hermitt (ลักษณะฤาษี กลัว หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า)
  • the Queen (ลักษณะราชินี ชอบควบคุมคนอื่น)
  • the Witch (ลักษณะแม่มด ชอบกระทำรุนแรงซาดิสต์)

ในคู่มือประจำบ้านของ Ronadi Kreger แบ่งคนที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ออกเป็น ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ/ประเภทธรรมดา (lower-functioning/conventional types) และ ประสิทธิภาพ การทำงานสูง/ประเภทที่มองไม่เห็น (higher-functioning/invisible types)

ชนิดธรรมดา (conventional types) จะมีพฤติกรรมทำลายตนเองสูงและต้องการการรักษาในโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพทำงานต่ำไม่สามารถไปทำงานหรือไปโรงเรียน มีการเรียกพฤติกรรมทำลายตนเองว่า "การแสดงเข้าหาตนเอง" ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาการภายใน

ชนิดที่มองไม่เห็น (invisible types) จะมีประสิทธิภาพทำงานสูง มีพฤติกรรมชนิด "แสดงออกข้างนอก" เช่น พูดจาหยาบคาย วิจารณ์คนอื่นๆ และกลายเป็นความขัดแย้ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาการสู่ภายนอก

การแบ่งภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งข้างต้น มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยพยายามที่จะใช้วิธีเชิงปริมาณเพื่ออธิบายชนิดย่อยของบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ทำให้หัวข้อนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น

บุคลิกภาพก้ำกึ่งแบ่งเป็นกี่ประเภท?

การวิจัยเกี่ยวกับการแบ่งชนิดของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง มีการปนเปกันมาก บางการวิจัยชี้ว่า สามารถรักษาภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง โดยไม่ต้องแบ่งชนิดย่อยที่ชัดเจน ขณะที่การศึกษาอื่นๆ มีการแบ่งชนิดย่อยชองภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง

มีการศึกษาอ้างอิงตาม ตำราการวินิจฉัยและสถิติของภาวะจิตผิดปกติ (the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ได้แบ่งตามกลุ่มอาการแสดงของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ดังนี้

  • Cluster A มีความคิดหวาดระแวงและพฤติกรรมแปลกๆ
  • Cluster B มีบุคลิกที่น่าทึ่ง ยิ่งยโส
  • Cluster C มีบุคลิกที่น่ากลัว

อีกการศึกษา วิจัยภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งในเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวัยรุ่นพบว่า มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิงที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งมีแนวโน้มที่มีลักษณะการทำงานประสิทธิภาพสูง มีอาการภายใน ซึมเศร้า เรียกร้องความสนใจ และแสดงอาการภายนอก คือ โกรธง่าย

การศึกษาที่สาม แบ่งภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งออกเป็น 3 ลักษณะย่อย คือ เก็บตัว (withdrawal-internalizing) วุ่นวาย (disturbed-internalizing) และกังวล (anxious-externalizing)

ที่น่าสนใจคือสองการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอาการภายใน (internalizing) กับอาการภายนอก (externalizing) และประสิทธิภาพการทำงานที่สูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในอาการบ่งชี้ของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งและอาจเป็นประเด็นสำหรับประเมินผลงานของนักจิตวิทยาในหัวข้อนี้ แต่เนื่องจากหลายๆ งานวิจัยมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน การศึกษาที่มากขึ้นเป็นจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ผลกระทบของการรักษา

มีการศึกษาพบว่า ผู้มีอาการแตกต่างกันของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งอาจตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกัน ด้วยชนิดที่ชอบวุ่นวายมากจะไม่ตอบสนองเชิงบวกในการรักษา ขณะที่ผู้ชนิดมีความกังวลมีการตอบสนองเชิงบวก การพยากรณ์โรคสำหรับผู้มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาการแสดงของแต่ละบุคคล ควรมีการวิจัยมากขึ้นก่อนจะสรุปชัดเจนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป