สุขภาพจิต

บุคลิกภาพก้ำกึ่ง (Borderline Personalities) แบ่งเป็นกี่ประเภท?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
บุคลิกภาพก้ำกึ่ง (Borderline Personalities) แบ่งเป็นกี่ประเภท?

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder หรือ BPD) จะเชื่อมโยงกับความแตกต่างของอาการแสดง การวินิจฉัยว่าผู้ใดมีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งจะต้องมีอาการแสดงอย่างน้อย 5 ข้อจากทั้งหมด 9 ข้อ ผู้มีภาวะผิดปกติชนิดก้ำกึ่งแต่ละคนจะมีอาการที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการสงสัยในหมู่ผู้เชี่ยวชาญว่าลักษณะบุคลิกภาพก้ำกึ่งสารถแบ่งตามอาการแสดงที่ชัดเจนเป็นกี่ประเภท?

การแบ่งชนิดย่อยของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง

การแบ่งชนิดย่อยของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งเป็นหัวข้อที่นิยมนำเสนอในหนังสือจิตวิทยา มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงการแบ่งชนิดย่อยที่แตกต่างกันของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ตัวอย่างเช่น ในหนังสือของเจ้าแม่เรื่องบุคลิกภาพก้ำกึ่ง ดร. คริสติน ลอว์สัน ได้แบ่งชนิดย่อยของมารดาที่มีบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ดังนี้

  • the Waif (ลักษณะเด็กกำพร้า คนไร้ถิ่นฐาน ไร้พ่อแม่)
  • the Hermitt (ลักษณะฤาษี กลัว หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า)
  • the Queen (ลักษณะราชินี ชอบควบคุมคนอื่น)
  • the Witch (ลักษณะแม่มด ชอบกระทำรุนแรงซาดิสต์)

ในคู่มือประจำบ้านของ Ronadi Kreger แบ่งคนที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ออกเป็น ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ/ประเภทธรรมดา (lower-functioning/conventional types) และ ประสิทธิภาพ การทำงานสูง/ประเภทที่มองไม่เห็น (higher-functioning/invisible types)

ชนิดธรรมดา (conventional types) จะมีพฤติกรรมทำลายตนเองสูงและต้องการการรักษาในโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพทำงานต่ำไม่สามารถไปทำงานหรือไปโรงเรียน มีการเรียกพฤติกรรมทำลายตนเองว่า "การแสดงเข้าหาตนเอง" ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาการภายใน

ชนิดที่มองไม่เห็น (invisible types) จะมีประสิทธิภาพทำงานสูง มีพฤติกรรมชนิด "แสดงออกข้างนอก" เช่น พูดจาหยาบคาย วิจารณ์คนอื่นๆ และกลายเป็นความขัดแย้ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาการสู่ภายนอก

การแบ่งภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งข้างต้น มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยพยายามที่จะใช้วิธีเชิงปริมาณเพื่ออธิบายชนิดย่อยของบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ทำให้หัวข้อนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น

บุคลิกภาพก้ำกึ่งแบ่งเป็นกี่ประเภท?

การวิจัยเกี่ยวกับการแบ่งชนิดของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง มีการปนเปกันมาก บางการวิจัยชี้ว่า สามารถรักษาภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง โดยไม่ต้องแบ่งชนิดย่อยที่ชัดเจน ขณะที่การศึกษาอื่นๆ มีการแบ่งชนิดย่อยชองภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง

มีการศึกษาอ้างอิงตาม ตำราการวินิจฉัยและสถิติของภาวะจิตผิดปกติ (the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ได้แบ่งตามกลุ่มอาการแสดงของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ดังนี้

  • Cluster A มีความคิดหวาดระแวงและพฤติกรรมแปลกๆ
  • Cluster B มีบุคลิกที่น่าทึ่ง ยิ่งยโส
  • Cluster C มีบุคลิกที่น่ากลัว

อีกการศึกษา วิจัยภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งในเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวัยรุ่นพบว่า มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิงที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งมีแนวโน้มที่มีลักษณะการทำงานประสิทธิภาพสูง มีอาการภายใน ซึมเศร้า เรียกร้องความสนใจ และแสดงอาการภายนอก คือ โกรธง่าย

การศึกษาที่สาม แบ่งภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งออกเป็น 3 ลักษณะย่อย คือ เก็บตัว (withdrawal-internalizing) วุ่นวาย (disturbed-internalizing) และกังวล (anxious-externalizing)

ที่น่าสนใจคือสองการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอาการภายใน (internalizing) กับอาการภายนอก (externalizing) และประสิทธิภาพการทำงานที่สูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในอาการบ่งชี้ของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งและอาจเป็นประเด็นสำหรับประเมินผลงานของนักจิตวิทยาในหัวข้อนี้ แต่เนื่องจากหลายๆ งานวิจัยมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน การศึกษาที่มากขึ้นเป็นจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ผลกระทบของการรักษา

มีการศึกษาพบว่า ผู้มีอาการแตกต่างกันของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งอาจตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกัน ด้วยชนิดที่ชอบวุ่นวายมากจะไม่ตอบสนองเชิงบวกในการรักษา ขณะที่ผู้ชนิดมีความกังวลมีการตอบสนองเชิงบวก การพยากรณ์โรคสำหรับผู้มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาการแสดงของแต่ละบุคคล ควรมีการวิจัยมากขึ้นก่อนจะสรุปชัดเจนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกัน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง Borderline personality disorder (BPD) จะมีผลต่อเพศสัมพันธ์ของคุณอย่างไร
ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง Borderline personality disorder (BPD) จะมีผลต่อเพศสัมพันธ์ของคุณอย่างไร

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง Borderline personality disorder (BPD) จะบั่นทอนความใกล้ชิดของคู่รักได้อย่างไร

ตัวอย่างของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (BPD) ในแบบของจอร์แดน
ตัวอย่างของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (BPD) ในแบบของจอร์แดน

เรียนรู้เพิ่มจากอีกตัวอย่างของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง