การเสพติด

อะไรคือภาวะเกลียดเซ็กซ์ (Sexual Anorexia)

อาการ ปัจจัยเสี่ยง การรักษาและอื่น ๆ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
อะไรคือภาวะเกลียดเซ็กซ์ (Sexual Anorexia)

Dr. Patrick Carnes ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดเซ็กซ์เป็นผู้นิยามคำนี้ขึ้น โดยหมายถึงการหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพศและเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสพติดเซ็กซ์โดยได้เขียนไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า “ภาวะเกลียดเซ็กซ์ : การก้าวข้ามความเกลียดตัวเองในเรื่องเพศ” (Sexual Anorexia : Overcoming Sexual Self-Hatred)

สำหรับคำว่า anorexia หมายถึง ไม่มีความอยาก (มีรากฐานมาจากคำว่า orexisในภาษากรีก) ดังนั้น Sexual Anorexia จึงหมายถึงการไม่มีความอยากทางเพศ

สิ่งที่ทำให้ภาวะเกลียดเซ็กซ์จัดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการติดเซ็กซ์นั้นก็คือการจงใจหลีกเลี่ยงเรื่องเพศที่คนที่มีภาวะนี้มักสร้างขึ้น ซึ่งรวมถึง

  • ความกลัวที่จะใกล้ชิด มีการสัมผัสและความสุขทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศ
  • สนใจจนถึงขั้นหมกมุ่นในเรื่องเกี่ยวกับเพศ เช่นเพศ ความตั้งใจทางเพศ พฤติกรรมทางเพศของคนอื่นและความต้องการทางเพศของตนเอง
  • มีอคติต่อเรื่องเพศ รูปร่างหน้าตา หรือกิจกรรมทางเพศ
  • มีความอับอายและรังเกียจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ทางเพศ
  • มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือหยุดเรื่องเซ็กซ์

ใครคือกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเกลียดเซ็กซ์

ภาวะนี้สามารถพบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศหรือถูกปฏิเสธทางเพศมาก่อนมักจะได้รับผลกระทบและไม่ได้ตระหนักถึงเหตุผลที่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเซ็กซ์ของตน

ผู้ที่มีภาวะนี้อาจมีปัญหาเสพติดอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นอาหาร หรือสารเสพติด และอาจมีปัญหาในกลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำหรือวิตกกังวล

คนที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรม สังคม หรือศาสนาที่เข้มงวดในการควบคุมเรื่องเพศ หรือมีความคิดเชิงลบต่อเรื่องเพศอาจเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดความย้ำคิดในเรื่องการปฏิเสธเรื่องเพศที่มีลักษณะเหมือนภาวะเกลียดเซ็กซ์ได้

ผู้ที่มีภาวะนี้เคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ เป็นช่วงๆ ลักษณะคล้ายคนที่เป็นโรค Bulimia ที่จะมีช่วงที่อดอาหาร ก่อนจะรับประทานและพยายามกำจัดของที่ทานเข้าไป

ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยอาจไม่มีเพศสัมพันธ์ยกเว้นเวลาที่เขาไม่มีอาการ ทำให้ขีดจำกัดและความยับยั้งในเรื่องเพศที่เคยตั้งไว้ลดลง

แม้จะมีการหลีกเลี่ยงเซ็กซ์ แต่ผู้ป่วยยังอาจมีความสัมพันธ์ทางเพศเช่นการแต่งงานได้ แม้ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาจากการหลีกเลี่ยงเรื่องทางเพศ หรือผู้ป่วยอาจมีความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่แสดงออกทางเพศหรือเสพติดทางเพศได้ ในกรณีนี้ฝ่ายหนึ่งอาจจะสามารถมีความสัมพันธ์ไปทั่ว ในขณะที่อีกฝ่ายหลีกเลี่ยงเรื่องทางเพศ

การช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเกลียดเซ็กซ์

ภาวะนี้ไม่ได้จัดเป็นโรคอย่างเป็นทางการในคู่มือแนวทางการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (DSM-5) แต่ปัญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงเซ็กซ์เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากนักบำบัดเรื่องเพศ ผู้ให้คำปรึกษาด้านชีวิตคู่ และนักจิตวิทยา ดังนั้นหากคุณหรือคู่ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศหรือการแสดงออก คุณอาจจะได้รับการส่งต่อให้พบกับนักบำบัดทางเพศได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่