สุขภาพผู้หญิง

วิธีการรักษาโรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์

แนวทางของคุณในการจัดการโรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
วิธีการรักษาโรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์

>วิธีการรักษาโรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์

โรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์อาจจะเกิดขึ้นจากโรคภูมิแพ้ โรคไซนัส หรือน้ำมูกไหลชนิดไม่เป็นโรคภูมิแพ้ ถ้าผู้หญิงเคยเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ก่อนการตั้งครรภ์ อาการอาจแย่ลง เป็นเท่าเดิม หรือดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอาการอาจขึ้นอยู่กับสารก่อภูมิแพ้ที่พบและการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์ น้ำมูกไหลชนิดไม่เป็นโรคภูมิแพ้ระหว่างการตั้งครรภ์อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์ ทำให้เกิดอาการคัดจมูก น้ำมูกใหล และน้ำมูกไหลหลังโพรงจมูก ซึ่งเรียกว่า โรคภูมิแพ้ของการตั้งครรภ์ อาการอาจจะคล้ายภูมิแพ้ทั่วไปแต่ไม่เกิดจากอาการแพ้ทางธรรมชาติ โรคนี้เลยไม่ไวต่อยาแก้แพ้

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และเป็นภูมิแพ้อาจจะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์และพยายามหลีกเลียงการรับประทานยา ถ้าการหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแก้แพ้หรือยาป้องกันต่างๆ ไม่สามารถทำได้หรือไม่สำเร็จ การรับประทานยาอาจจำเป็นในการรักษาเพื่อควบคุมอาการ

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์

การตรวจภูมิแพ้ คือ การตรวจผิวหนังหรือตรวจเลือด เรียกว่า RAST โดยปกติแล้วการตรวจผิวหนังเพื่อทดสอบภูมิแพ้จะไม่ทำระหว่างช่วงตั้งครรภ์เพราะมีโอกาสน้อยมากที่อาจจะเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ชนิดที่รุนแรงเฉียบพลันระหว่างตั้งครรภ์ได้ ถ้ารุนแรงจะทำให้ความดันโลหิตต่ำและอ๊อกซิเจนเพื่อไปเลี้ยงมดลูกและสามารถเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นการตรวจภูมิแพ้จึงมักจะถูกยืดเวลาออกไปก่อนในช่วงการตั้งครรภ์ และ RAST จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าถ้าจำเป็นต้องการผลตรวจระหว่างการตั้งครรภ์

ความปลอดภัยของยาโรคภูมิแพ้ที่ใช้ในช่วงตั้งครรภ์

ตามที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา Food and Drug Administration (FDA) ได้บัญญัติไว้ ไม่มียาประเภทไหนที่ปลอดภัยทั้งหมดสำหรับการใช้ในการตั้งครรภ์ นี่เป็นเพราะไม่มีหญิงตั้งครรภ์ที่มีความสมัครใจที่จะศึกษาความปลอดภัยของการใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์ ดังนั้น FDA จึงมอบหมายให้ประเภทความเสี่ยงของยาให้ขึ้นอยู่กับการรักษาในแต่ละประเภทระหว่างการตั้งครรภ์

ยาสำหรับการตั้งครรภ์ประเภท "A" คือ ยาที่มีการศึกษาในแง่บวกกับสตรีมีครรภ์ว่ามีความปลอดภัยกับทารกในสามเดือนแรก มียาที่อยู่ในประเภทนี้ค่อนข้างน้อย และไม่มียารักษาโรคหอบ ยาสำหรับการตั้งครรภ์ประเภท "B" คือ ยาที่ได้ศึกษาแล้วว่ามีความปลอดภัยสำหรับสัตว์ที่มีครรภ์แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ ยาสำหรับการตั้งครรภ์ประเภท "C" อาจจะให้ผลลัพท์ตรงกันข้ามในทารกในครรภ์เมื่อได้ทำการศึกษาในสัตว์ที่มีครรภ์ แต่ประโยชน์ของมันอาจมีมากกว่าความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นกับมนุษย์ และประเภทสุดท้าย ยาสำหรับการตั้งครรภ์ประเภท "X" ให้หลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปกติตั้งแต่กำเนิด (birth defects) ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์หรือมนุษย์และไม่ควรใช้ในการตั้งครรภ์

ก่อนที่จะรับประทานยาใดๆ ระหว่างการตั้งครรภ์ แพทย์และคนไข้ควรร่วมถกเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของตัวยาก่อนซึ่งตัวยาควรมีประโยชน์กับคนไข้มากกว่าความเสี่ยง และควรรับประทานยาก็ต่อเมือยาตัวนั้นเกิดประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเท่านั้น

การรักษาโรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์

  • น้ำเกลือพ่นจมูก (Nasal saline)โรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์มักจะไม่ตอบสนองต่อยาแก้แพ้หรือยาพ่นจมูกแต่อาการเหล่านี้มักจะตอบสนองต่อ nasal saline (น้ำเกลือพ่นจมูก) ที่ปลอดภัยในการใช้ระหว่างตั่งครรภ์ (มันไม่ได้เป็นยาโดยตรง) น้ำยาล้างจมูกหาซื้อได้ตามร้านขายยา มีราคาที่ไม่แพง และสามารถใช้ได้บ่อยตามต้องการ โดยปกติแล้วจะต้องฉีดข้างละ 3-6 ครั้งเข้าไปในโพรงจมูกนาน 30 วินาทีแล้วค่อยพ่นออกมาทางจมูก
  • ยาแก้แพ้ (Antihistamines) ยาแก้แพ้สูตรเก่า เช่น คลอร์เฟนิรามีนและไตรเพเลนนามีน เป็นตัวที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์และเป็นยากลุ่มประเภท B ยาแก้แพ้กลุ่มใหม่ที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์อย่างลอราทาดีนและเซทิไรซีน เป็นยาที่ใช้สำหรับช่วงตั้งครรภ์ในกลุ่ม B
  • ยาแก้คัดจมูก (Decongestants) ซูโดเอฟีดรีน (Sudafed® มีหลายยี่ห้อที่เป็นยาสามัญที่ผลิตเพื่อเลียนแบบต้นฉบับ) เป็นยาที่แนะนำในการใช้ลดน้ำมูกเพื่อรักษาอาการแพ้และน้ำมูกไหลชนิดไม่เป็นโรคภูมิแพ้ระหว่างตั้งครรภ์ แต่ไม่ควรรับประทานช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์เพราะมีปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดความพิการโดยกำเนิดของผนังหน้าท้องของทารก ยากลุ่มนี้จัดอยู่ในประเภท C
  • ยาพ่นจมูก (Medicated nasal sprays) ยาพ่นจมูก Cromolyn (NasalCrom® ยี่ห้อที่เป็นยาสามัญที่ผลิตเพื่อเลียนแบบต้นฉบับ) ช่วยในเรื่องรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ถ้าใช้ก่อนที่จะเจอกับสารก่อภูมิแพ้และก่อนที่จะมีอาการ ยากลุ่มนี้จัดอยู่ในประเภท B สำหรับสตรีมีครรภ์และสามารถหาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ถ้าใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้น ยาพ่นจมูกชนิดเสตียรอยด์บูเดโซไนด์ (Rhinocort Aqua®) จัดอยู่ในประเภทยารักษาของสตรีมีครรภ์ประเภท B (ตัวอื่นๆ อยู่ในยาประเภท C) และเป็นยาพ่นจมูกชนิดเสตียรอยด์ทางเลือกที่ดีระหว่างตั้งครรภ์ Rhinocort สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในต้นปี ค.ศ. 2016
  • ภูมิบำบัด (Immunotherapy) การฉีดยารักษาภูมิแพ้ (Allergy shots) สามารถทำได้เรื่องๆ ระหว่างตั้งครรภ์แต่ไม่แนะนำให้ทำเพื่อเริ่มการรักษาระหว่างตั้งครรภ์ โดยปกติแล้วขนาดของการฉีดยารักษาภูมิแพ้จะไม่เพิ่ม แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้จะลดขนาดของการฉีดยารักษาภูมิแพ้ที่ 50% ระหว่างการตั้งครรภ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้บางท่านมองว่าควรหยุดการฉีดยารักษาภูมิแพ้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลัน (anaphylaxis) และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับทารกในครรภ์ นอกจากการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลันแล้ว ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงว่างการฉีดยารักษาภูมิแพ้นั้นโดยตัวยามันนั้นเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่