ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ

ลิ่มเลือดคืออะไร?

กล้ามเนื้อฉีกขาด (Muscle Strains)
กล้ามเนื้อฉีกขาด (Muscle Strains)

รู้จักกอาการล้ามเนื้อฉีกขาด ส่วนใหญ่เกิดที่หลังล่าง คอ หัวไหล่ และเอ็นร้อยหวาย ตั้งแต่อาการ สาเหตุ การปฐมพยาบาล เมื่อไรที่ควรไปพบแพทย์ วิธีป้องกัน จนถึงการพักฟื้นที่นี่

ดูบทความเพิ่มเติม