ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ

ลิ่มเลือดคืออะไร?

10 วิธีที่จะหยุดอาการกรดไหลย้อน
10 วิธีที่จะหยุดอาการกรดไหลย้อน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยหยุดอาการแสบร้อนยอดอกได้