เลือกอ่านประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆแบ่งปัน

เลือกโดย

ประสบการณ์ที่ได้รับการแบ่งปันล่าสุด

March 26, 2019 10:05

พยาบาลบริการดีมากเลยค่ะ ดูแลใส่ใจคนไข้ได้ดี. ส่วนหมอ เวลาถามก็ตอบได้ดีเข้าใจง่ายถามเยอะคุณหมอก็ตอบจนละเอียดทุกอย่างเข้าใจง่าย ตอนที่เราไปคนเยอะมากๆหมอ พยาบาลก็พยายามดูแลให้ทั่วถึง ไม่ใส่อารมณ์กับคนไข้ บางทีก็ช่วยคุยเพื่อไม่ให้คนไข้เบื่อหรือหงุดหงิด. พยาบาลพูด ค่ะ คะ ลงท้ายตลอด มารยาดี เราไปกี่ครั้งก็ประทับใจมากๆ ปลื้มมมมม

March 26, 2019 10:04

พยาบาลบริการดีมากเลยค่ะ ดูแลใส่ใจคนไข้ได้ดี. ส่วนหมอ เวลาถามก็ตอบได้ดีเข้าใจง่ายถามเยอะคุณหมอก็ตอบจนละเอียดทุกอย่างเข้าใจง่าย ตอนที่เราไปคนเยอะมากๆหมอ พยาบาลก็พยายามดูแลให้ทั่วถึง ไม่ใส่อารมณ์กับคนไข้ บางทีก็ช่วยคุยเพื่อไม่ให้คนไข้เบื่อหรือหงุดหงิด. พยาบาลพูด ค่ะ คะ ลงท้ายตลอด มารยาดี เราไปกี่ครั้งก็ประทับใจมากๆ ปลื้มมมมม

March 26, 2019 02:04

พยาบาลบริการดีมากเลยค่ะ ดูแลใส่ใจคนไข้ได้ดี. ส่วนหมอ เวลาถามก็ตอบได้ดีเข้าใจง่ายถามเยอะคุณหมอก็ตอบจนละเอียดทุกอย่างเข้าใจง่าย ตอนที่เราไปคนเยอะมากๆหมอ พยาบาลก็พยายามดูแลให้ทั่วถึง ไม่ใส่อารมณ์กับคนไข้ บางทีก็ช่วยคุยเพื่อไม่ให้คนไข้เบื่อหรือหงุดหงิด. พยาบาลพูด ค่ะ คะ ลงท้ายตลอด มารยาดี เราไปกี่ครั้งก็ประทับใจมากๆ ปลื้มมมมม