เลือกอ่านประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆแบ่งปัน

เลือกโดย

ประสบการณ์ที่ได้รับการแบ่งปันล่าสุด

October 13, 2019 15:51

แย่ ไม่ประทับใจ ช้าโตคร ถามอะไรตอบไม่ได้ ต้องรอหมอตลอด ช้า ๆ ไม่รอบคอบ ไม่มืออาชีพ ถ้าให้แนะนำ หราอบอกต่อ คงไม่บอกให้มาที่นี่ ช้าเป็นที่หนึ่ง พยาบาลเข้ามาที มากันหลายคน ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ แต่บางท่านก็ดีนะ เป็นมิตรดี บางคนก็ทำตามหน้าที่ มาที่นี่ ช่วงรอ หาอะไรทำในช่วงรอได้เลย ยาวไป แต่ฝึกความอดทนได้ดีนะ เป็นโรคเบาหวาน แต่อาหารมีแต่หวาน ๆ กินแล้วก็น้ำตาลขึ้น

October 11, 2019 22:29

ถ้าผู้บริหารได้อ่าน ...... กรุณา ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด จริงอยู่ที่กลุ่มลูกค้าคุณไม่ได้เป็นกลุ่ม ไฮเอ็น แต่มาตรฐานการบริการ ความสามารถของพนักงาน และมารยาทของพยาบาลที่ทำงานบริการ ควรอบรมใหม่ทั้งหมด ......... เริ่มแต่ การบริการด้านสถานที่...ที่จอดรถ ปรับปรุง ป้ายบอกทางจากที่จอดรถ ไป ฟรอน อินฟอแมชั่น ปรับปรุง .......การแจ้งสิทธิ ของผู้ป่วย ของ อินฟอเมชั่น การดำเนินตามกระบวนการของพยาบาล.........พยาบาลปากไม่ดี ปรับปรุง(พยาบาลในห้องฉุกเฉิน เถียงผู้ป่วย พยาบาลไม่มีมารยาท ไม่มีทักษะการสนทนา คุมอารมไม่ได้ ควรไล่ออก เพราะผู้มีประสบการณ์หรืออยากทำงานในที่ที่คุณทำอยู่มีอีกมากมาย) ที่สำคัญคือระยะเวลา ในการพบแพทย์ ทั้งกระบวนการ ควรให้เป็นมาตรฐานของเอกชน ไม่ใช่ทำตามระยะเวลาที่พบหมอภาครัฐ (รอพบแพทย์เพื่อรับการรักษาช้าเกินควร).......หวังว่าทางผู้บริหารจะอ่านที่กล่องแสดงความคิดเห็น และได้อ่านข้อความนี้ ปรับปรุงระบบใหม่นะครับ ถึงคุณจะคอนแท็ก กับบัตรทอง ประกันสังคม หรือบริษัทคู่สัญญา...แต่มาตรฐานการบริการของผู้ป่วย ก็ควรกำชับให้พนักงานทำงานอย่างในระดับเวิร์ดคลาสได้.....ไม่ใช่ทำอย่างนี้

October 11, 2019 22:27

ถ้าผู้บริหารได้อ่าน ...... กรุณา ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด จริงอยู่ที่กลุ่มลูกค้าคุณไม่ได้เป็นกลุ่ม ไฮเอ็น แต่มาตรฐานการบริการ ความสามารถของพนักงาน และมารยาทของพยาบาลที่ทำงานบริการ ควรอบรมใหม่ทั้งหมด ......... เริ่มแต่ การบริการด้านสถานที่...ที่จอดรถ ปรับปรุง ป้ายบอกทางจากที่จอดรถ ไป ฟรอน อินฟอแมชั่น ปรับปรุง .......การแจ้งสิทธิ ของผู้ป่วย ของ อินฟอเมชั่น การดำเนินตามกระบวนการของพยาบาล.........พยาบาลปากไม่ดี ปรับปรุง(พยาบาลในห้องฉุกเฉิน เถียงผู้ป่วย พยาบาลไม่มีมารยาท ไม่มีทักษะการสนทนา คุมอารมไม่ได้ ควรไล่ออก เพราะผู้มีประสบการณ์หรืออยากทำงานในที่ที่คุณทำอยู่มีอีกมากมาย) ที่สำคัญคือระยะเวลา ในการพบแพทย์ ทั้งกระบวนการ ควรให้เป็นมาตรฐานของเอกชน ไม่ใช่ทำตามระยะเวลาที่พบหมอภาครัฐ (รอพบแพทย์เพื่อรับการรักษาช้าเกินควร).......หวังว่าทางผู้บริหารจะอ่านที่กล่องแสดงความคิดเห็น และได้อ่านข้อความนี้ ปรับปรุงระบบใหม่นะครับ ถึงคุณจะคอนแท็ก กับบัตรทอง ประกันสังคม หรือบริษัทคู่สัญญา...แต่มาตรฐานการบริการของผู้ป่วย ก็ควรกำชับให้พนักงานทำงานอย่างในระดับเวิร์ดคลาสได้.....ไม่ใช่ทำอย่างนี้

ดูในแอป