เลือกอ่านประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆแบ่งปัน

เลือกโดย

เลือกโดย

ประสบการณ์ที่ได้รับการแบ่งปันล่าสุด

April 13, 2017 17:01

เจ้าหน้าที่พูดจาแย่ "ทำเหมือนไม่เคยมาหาหมอ" สมควรมีการอมรมเจ้าหน้าที่บริการผู้ป่วยมากกว่านี้

February 10, 2017 23:55

สถานที่สะอาด บริการรวดเร็ว พนักงานให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรครับ ^^

February 10, 2017 23:46

บริการดีมาก รวดเร็ว พาแขกคนจีนไปก็มีล่ามจีนแปลให้ดีมาก เลิศ มาก