Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพผู้หญิง

การรับประทานยาลามิกทอลกับการตั้งครรภ์

แหล่งข้อมูลยารักษาโรคคอารมณ์สองขั้ว
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 921,366 คน

การรับประทานยาลามิกทอลกับการตั้งครรภ์

การรับประทานยาลามิกทอล (Lamictal) ระหว่างตั้งครรภ์ปลอดภัยหรือไม่? แล้วการใช้ยานี้หรือยาทั่วไปที่ชื่อ ลาโมไตรจีน (Lamotrigine) ปลอดภัยระหว่างการให้นมบุตรหรือไม่? ยาลามิกทอลทำให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิดของทารกจริงหรือ? ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังมีข้อมูลที่สามารถนำมาตอบคำถามเหล่านี้ได้ไม่เพียงพอ แต่นักวิจัยก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติออกมา

การรับประทานยาลามิกทอลขณะตั้งครรภ์

จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานว่าการรับประทานยาลามิกทอลขณะตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติแต่กำเนิดของทารก มีข้อมูลบางส่วนที่แสดงว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ แต่ข้อมูลอื่นๆ ไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องนี้ องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้กล่าวว่าควรใช้ยาลาโมไตรจีนขณะตั้งครรภ์หากได้รับประโยชน์จากยา ซึ่งก็คือสุขภาพจิตของมารดามากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทารก

ในงานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 2009 ของนายแพทย์ Ruta M. Nonacs ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงหลายคนที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) อาจต้องการยาเพื่อควบคุมอารมณ์ระหว่างตั้งครรภ์ ยาตัวอื่นที่อาจใช้แทนยาลามิกทอล นั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าเดิม เช่นยา Depakote สามารถทำให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิดได้สูงถึง 10% และอาจเป็นความผิดปกติที่รุนแรงได้; ยา Topamax อาจทำให้เกิดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ได้; ยา Tegretol (Carbamazepine) ยา Trileptal (oxcarbazepine) และ ยา lithium ก็เป็นยาที่จัดว่าน่าจะส่งผลเสียต่อทารกมากกว่ายาลามิกทอล

ยาที่ช่วยควบคุมอารมณ์ (Mood Stabilizers) ที่มีความเสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์เท่ากับยาลามิกทอล ประกอบด้วย

  • Keppra (levetiracetam)
  • Gabitril (tiagabine)
  • Neurontin (gabapentin)
  • Topamax (topiramate)

ยาลามิกทอลและยาอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงในระดับเท่ากันนั้นถูกจัดอยู่ใน Catageory C ขององค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายถึงมีการพบผลข้างเคียงต่อตัวอ่อนจากงานวิจัยในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีหลักฐานและงานวิจัยที่มากพอที่ทำการศึกษาในมนุษย์จึงควรใช้ยากลุ่มนี้อย่างระมัดระวังในผู้หญิงตั้งครรภ์ แม้จะได้รับประโยชน์จากยากลุ่มนี้ก็ตาม ยาลามิกทอลนั้นมีการศึกษาในสัตว์ทดลองที่พบว่าไม่ได้ทำอันตรายต่อตัวอ่อนในสัตว์ทดลองมากนัก แต่ก็ยังต้องใช้ยาอย่างระมัดระวังตามการจัดกลุ่มยาที่อยู่ใน Category C

การใช้ยาลามิกทอลขณะให้นมบุตร

ยาลามิกทอลสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมนได้ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้จ่ายยาลามิกทอลหรือยาลาโมไตรจีนไม่ว่าในรูปแบบใดให้แก่หญิงที่กำลังให้นมบุตร อย่างไรก็ตามพบว่า ปัญหาที่เกิดในทารกที่ได้รับนมการมารดาที่กำลังรับประทานยาลามิกทอลนั้นพบได้น้อย หากคุณเลือกที่จะให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยาลามิกทอล จำเป็นจะต้องมีการดูผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในทารกอย่างใกล้ชิด เช่น มีการหยุดกินนม มีผื่น ดูดนมน้อย หรือซึมลง ควรหยุดให้นมทารกหากพบว่ามีผื่นขึ้นจนกว่าจะสามารถหาสาเหตุได้ เนื่องจากว่ายาลามิกทอลมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดผื่นชนิดรุนแรงได้ ดังนั้นหากทารกมีผื่นควรพาไปพบแพทย์ทันที

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล
ดูในแอป