Levetiracetam (Keppra)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 744,742 คน

สรรพคุณของยา Levetiracetam

ยา Levetiracetam เป็นยาที่ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาอาการชัก (โรคลมชัก) ซึ่งจัดเป็นยากันชักชนิดหนึ่ง (Anticonvulsants) ยา Levetiracetam อาจทำให้จำนวนครั้งของอาการชักที่คุณเป็นลดลง

วิธีใช้ยา Levetiracetam

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกร

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

รับประทานยา Levetiracetam ในรูปแบบยาน้ำ หรือรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์ทันทีตามที่แพทย์สั่ง โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 2 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ การเคี้ยวหรือบดเม็ดยาอาจทำให้มีรสขมได้

ถ้าคุณใช้ยานี้ในรูปแบบยาน้ำ คุณต้องตวงยาโดยใช้ช้อนตวงตา/อุปกรณ์ตวงตา อย่าใช้ช้อนรับประทานอาหารตวงยาเพราะอาจทำให้ได้รับขนาดยาไม่ถูกต้องได้ 

ถ้าคุณใช้ยานี้ในรูปแบบยาเม็ดออกฤทธิ์นาน (Extended-Release Tablets) ให้รับประทานตามที่แพทย์สั่ง โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 1 ครั้ง ห้ามบดยาหรือเคี้ยวเม็ดยาชนิดออกฤทธิ์นานนี้ เพราะการบดหรือเคี้ยวเม็ดยาจะทำให้ยาถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมด ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากยา ห้ามหักแบ่งเม็ดยา ยกเว้นบนเม็ดยามีขีดให้หักและแพทย์หรือเภสัชกรสั่งให้คุณหัก และให้กลืนเม็ดยาทั้งเม็ดหรือกลืนเม็ดยาส่วนที่หักทั้งส่วนโดยไม่บดยาหรือเคี้ยวเม็ดยาอีก

ขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรคและการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ ขนาดยาที่ใช้ในเด็กจะปรับตามน้ำหนักตัวเด็ก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากยา เช่น เวียนศีรษะและง่วงนอน แพทย์อาจให้คุณค่อยๆ เริ่มยาจากขนาดต่ำก่อน และค่อยๆ ปรับเพิ่มขนาดยาขึ้น ดังนั้นต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

ให้รับประทานยานี้เป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาเต็มที่ เพื่อไม่ให้ลืมรับประทานยา แนะนำให้รับประทานยาในเวลาเดียวกันของทุกวัน

อย่าปรับเพิ่มขนาดยา หรือใช้ยาบ่อยครั้งกว่าที่แพทย์สั่ง หรือใช้ยาเป็นระยะเวลานานกว่าที่แพทย์สั่ง เพราะไม่ช่วยให้อาการดีขึ้นเร็วกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงด้วย 

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาการชักอาจแย่ลงได้หากหยุดยาอย่างกะทันหัน ซึ่งควรค่อยๆ ปรับลดยาลงก่อนหยุดยา

แจ้งแพทย์หากอาการชักไม่ดีขึ้น หรือมีอาการชักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีอาการชักแย่ลง

ผลข้างเคียงของยา Levetiracetam

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา Levetiracetam คือ ง่วงนอน เวียนศีรษะ อ่อนเพลียผิดปกติ หรืออ่อนแรง ซึ่งอาการข้างเคียงมักเกิดขึ้นบ่อยในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการใช้ยาและอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อร่างกายปรับตัวกับการใช้ยาได้ แต่ถ้าอาการข้างเคียงยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา 

แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่ 

  • สูญเสียการประสานงานกันของร่างกาย เช่น เดินลำบากและควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ 
  • มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์/จิตใจ เช่น หงุดหงิด ก้าวร้าว กระวนกระวาย โกรธ วิตกกังวล
  • มีอาการของการติดเชื้อ เช่น เจ็บคอแล้วไม่ดีขึ้น มีไข้ สั่น 
  • มีอาการของโลหิตจาง เช่น อ่อนเพลียผิดปกติแล้วไม่ดีขึ้น ผิวหนังซีด หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว
  • เลือดออกง่าย มีรอยช้ำง่าย

มีผู้ป่วยจำนวนไม่มากนักที่ใช้ยากันชักสำหรับรักษาโรคใดๆ ก็ตาม (เช่น อาการชัก โรคไบโพล่าร์ อาการปวด) อาจพบว่ามีอาการซึมเศร้า มีความคิดฆ่าตัวตาย/พยายามฆ่าตัวตาย หรือมีปัญหาทางจิตใจ/อารมณ์ระหว่างใช้ยาได้ ดังนั้นต้องแจ้งแพทย์ทันทีถ้าคุณ หรือคนในครอบครัว หรือผู้ดูแล สังเกตเห็นว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ/มีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม มีอาการซึมเศร้า มีความคิดฆ่าตัวตาย/พยายามฆ่าตัวตาย หรือคิดทำร้ายตนเอง 

ยา Levetiracetam เป็นยาที่ทำให้เกิดผื่นได้บ่อย ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่สามารถแยกได้ว่าผื่นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผื่นที่ไม่ร้ายแรง หรือเป็นผื่นร้ายแรงจากการแพ้ยา (Severe Reaction) ดังนั้นเมื่อเกิดผื่นขึ้นให้รีบแจ้งแพทย์ทันที

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น คัน/บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ) เวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา Levetiracetam

ถ้าคุณแพ้ยา Levetiracetam หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยา Levetiracetam ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นโรคไต เช่น ได้รับการฟอกไต, มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์/จิตใจ เช่น มีอาการซึมเศร้า 

ยา Levetiracetam อาจทำให้วิงเวียนศีรษะ หรือง่วงนอน โดยเฉพาะในช่วงเดือนแรกของการรักษา โดยแอลกอฮอล์จะทำให้อาการวิงเวียนศีรษะและอาการง่วงนอนเป็นมากขึ้น ห้ามขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และแนะนำให้จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่

ผู้ป่วยเด็กอาจเกิดอาการข้างเคียงจากยามากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ จิตใจ เช่น หงุดหงิดฉุนเฉียว ก้าวร้าว กระสับกระส่าย โกรธ วิตกกังวล ซึมเศร้า มีความคิดฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 4 ปีอาจมีความเสี่ยงต่อการมีความดันโลหิตสูงขึ้นขณะใช้ยานี้ 

ผู้สูงอายุอาจมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงมากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หรือการสูญเสียการประสานงานกันของร่างกาย ซึ่งผลข้างเคียงเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ 

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ เพราะยาอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตามอาการชักที่ไม่ได้รับการรักษาถือเป็นภาวะร้ายแรงและเป็นอันตรายทั้งต่อตัวมารดาและทารกในครรภ์ จึงห้ามหยุดยากันชักเองโดยแพทย์ไมได้สั่ง หากคุณกำลังวางแผนตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ หรือคิดว่าตนเองอาจจะตั้งครรภ์ ให้รีบปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์ 

ยา Levetiracetam ผ่านไปยังน้ำนมได้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

การใช้ยา Levetiracetam ร่วมกับยาอื่น 

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug Interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา Levetiracetam:

  • Orlistat
  • Methotrexate (ยาฉีดสำหรับรักษามะเร็ง)

การได้รับยา Levetiracetam เกินขนาด 

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา Levetiracetam เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669 

อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจได้แก่ หายใจช้า หายใจตื้น หมดสติ

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้

อาจจำเป็นต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือ การตรวจทางการแพทย์ระหว่างใช้ยานี้ เช่น ตรวจการทำงานของไต, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 

สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี อาจจำเป็นต้องตรวจวัดความดันโลหิตด้วย โดยให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากลืมรับประทานยา Levetiracetam

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า 

การเก็บรักษายา Levetiracetam

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องอาบน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์