จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 10/04/2020 11:34

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

ติดเชื้อ

2,473
(เพิ่มขึ้น 50)

กำลังรักษา

1,427

หายแล้ว

1,013

เสียชีวิต

33

virus-icon เกี่ยวกับ
COVID-19

ดูในแอป