จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลล่าสุด: 04/06/2020 11:36

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

ติดเชื้อ

3,101
(เพิ่มขึ้น 17)

กำลังรักษา

75

หายแล้ว

2,968

เสียชีวิต

58

virus-icon เกี่ยวกับ
COVID-19

shield-icon การป้องกัน
COVID-19