Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
Doctor men
รีวิวโดย
ทีมแพทย์ HONESTDOCS
ความรู้สุขภาพ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดหรือไม่? เมื่อไหร่ถึงควรไปรับวัคซีน?

ตอบคำถาม 7 ข้อ พิจารณาความเสี่ยงว่าคุณควรรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือไม่
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 รีวิวเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,668,165 คน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดหรือไม่? เมื่อไหร่ถึงควรไปรับวัคซีน?

การเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้รับจะต้องแน่ใจก่อนว่า ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่จะต้องหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เช่น มีภาวะที่จะเกิดความเสี่ยงได้จากการรับวัคซีน ควรปรึกษากับแพทย์โดยตรงจะเหมาะสมกว่า แต่ตราบใดที่คุณไม่มีเหตุพิเศษที่จะหลีกเลี่ยงการรับวัคซีน  หรือไม่แน่ใจว่าตนจำเป็นต้องเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดีหรือไม่ 

การตอบคำถาม 7 ข้อต่อไปนี้จะช่วยแนะแนวทางการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ถ้าหากตอบใช่มากกว่าหนึ่งข้อ คุณก็ควรจะพิจารณาเรื่องการรับวัคซีนอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือในรูปแบบสเปรย์พ่นจมูก (Flu Mist) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck

คำถาม 7 ข้อ เพื่อช่วยการตัดสินใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

1.คุณจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่หรือไม่? 

“กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง” หมายถึงกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยความเสี่ยงสูงต่อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มักหมายถึงผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยทางหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention: CDC) ได้อธิบายรายละเอียดของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนี้

  • เด็กและทารก
  • หญิงตั้งครรภ์
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ที่มีภาวะทางสุขภาพ หากคุณมีภาวะเรื้อรัง เช่น หอบหืด เบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการรักษาโรคมะเร็งหรือการติดเชื้อ HIV คุณก็มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ
  • นักเดินทางและผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

หากคุณอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง คุณก็ควรพิจารณาเรื่องการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างจริงจัง เพราะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มากกว่าคนอื่น 

2.คุณสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงหรือไม่?

ในขณะที่หลายคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ติดโรค แต่ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญเช่นกันในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือเพื่อป้องกันผู้ที่อยู่รอบตัวเราที่อาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง การที่คุณป้องกันไม่ให้พวกเขาสัมผัสกับเชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ ขั้นตอนใดๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาติดโรคหรือสัมผัสเชื้อจัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ถึงแม้คุณจะคิดว่าวัคซีนไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ความเสี่ยงที่ลดลงไม่ว่าเท่าไรก็ตามที่คุณลดให้พวกเขาได้ก็ถือเป็นสิ่งที่มีค่า

เด็กที่ไปโรงเรียนหรือไปศูนย์รับเลี้ยงและสามารถรับเชื้อจากเด็กคนอื่นได้ง่าย อาจใช้เวลาอยู่กับปู่ย่าตายายที่สูงอายุที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าเด็กอาจดูเหมือนไม่มีอาการ แต่พวกเขาอาจนำเชื้อมาให้ผู้สูงอายุใกล้ตัวซึ่งอาจทำให้มีอาการที่รุนแรงหรือเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จากเด็กได้

ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขเรียกสิ่งนี้ว่าภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ซึ่งหมายความว่า ใครก็ตามในกลุ่มที่มีสุขภาพดี มีหน้าที่ป้องกันผู้อื่นในกลุ่มไม่ให้ติดเชื้อด้วย 

3.คุณตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่า?

การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อมารดาที่กำลังตั้งครรภ์ได้รับวัคซีน เธอก็กำลังปกป้องลูกของเธอที่ยังไม่เกิดด้วยเช่นกัน หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพราะหญิงตั้งครรภ์จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงต่อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ H1N1 หรือเรียกว่าไข้หวัดหมู (Swine Flu) เช่นกัน 

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ประจำตัว เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

4.คุณใช้เวลาร่วมกับผู้ที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายหรือไม่?

หากคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีกิจกรรมในที่สาธารณะบ่อยครั้ง อาทิ การเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต เข้าไปทำธุระที่ทำการไปรษณีย์ พาลูกหลานไปตรวจสุขภาพที่คลินิก หรือการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่อาจสัมผัสกับผู้มีเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้  เช่น คุณทำงานทางด้านการบริการอาหารหรือการดูแลสุขภาพ คุณสามารถทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้ก่อนที่คุณจะป่วยเองเสียอีก  หรือลูกของคุณไปโรงเรียนหรือไปสถานรับเลี้ยงเด็กหรือไม่  ทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ ถ้าหากคุณมีพฤติกรรมความเสี่ยงก็ควรพิจารณาเรื่องการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างจริงจัง

5.คุณเป็นไข้หวัดใหญ่ไปแล้วหรือยัง?

ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว คุณก็อาจจะได้รับประโยชน์จากการได้รับวัคซีนอยู่ดี เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ต่างชนิดมาจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ต่างสายพันธุ์ ร่างกายของคุณก็ต้องใช้ภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันไปในการต่อสู้กับแต่ละสายพันธุ์ โดยการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันไปตามความหลากหลายของสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ 

หากคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไปก่อนหน้านี้ คุณก็ยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ในฤดูนี้ซ้ำได้อีก เนื่องจากสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดเปลี่ยนไปได้ในแต่ละปี ในประเทศไทยสามารถติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งปี แต่อัตราการติดเชื้อสูงสุดจะอยู่ในช่วงหน้าฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) และอัตราการติดเชื้อจะสูงขึ้นในหน้าหนาว 

6.คุณเดินทางโดยใช้บริการขนส่งมวลชนหรือไม่?

ไม่ว่าคุณจะไปทำงานด้วยรถเมล์หรือรถไฟ หรือเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ เนื่องจากกิจธุระหรือเพื่อการพักผ่อนก็ตาม หรือแม้แต่การล่องเรือสำราญ คุณอาจจะสัมผัสกับผู้คนที่อาจมีเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ได้ตลอดเวลา และการสัมผัสกับผู้ที่อาจป่วยก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่คุณเองจะติดโรคได้

7.คุณสามารถสละเวลามาดูแลตัวเองหรือคนที่คุณรักได้หรือไม่?

หากคุณไม่ได้รับวัคซีน คุณก็กำลังเสี่ยงอยู่กับการติดเชื้อ และถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีความเสี่ยงต่ำที่จะเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ แต่คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้เนื่องจากความเจ็บป่วยของตนเอง หรืออาจต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกหรือใครก็ตามที่เจ็บป่วย คุณอาจอยากชั่งน้ำหนักระหว่างเวลาสั้นๆ ที่คุณต้องใช้ในการรับวัคซีนกับการที่ต้องเสียเวลาไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อลางานหรือลาเรียนหากคุณไม่ได้รับวัคซีน

หลังจากอ่านคำถามครบทั้ง 7 ข้อแล้ว คุณตอบใช่มากกว่าหนึ่งข้อหรือไม่ หากคุณตอบว่าใช่มากกว่าหนึ่งข้อ การตัดสินใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอย่างจริงจัง ท้ายที่สุดนี้ ความกลัววัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเป็นเหตุผล จริงอยู่ที่คุณอาจต้องทนกับผลข้างเคียงบางอย่าง หรือปวดเมื่อยเนื้อตัวไปเป็นวัน แต่ผลข้างเคียงดังกล่าวนั้นสามารถทนได้เมื่อเทียบกับผลข้างเคียงที่ร้ายแรงกว่าที่อาจจะตามมาของไข้หวัดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดหรือเป็นสเปรย์พ่นจมูกก็ง่าย และอาจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป