จิตวิทยา

10 สายงานที่น่าสนใจทางด้านจิตวิทยา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
10 สายงานที่น่าสนใจทางด้านจิตวิทยา

1. งานแต่ละประเภทที่น่าสนใจทางด้านจิตวิทยา

มีหลากหลายสายงานทางจิตวิทยาที่แตกต่างจากทางเลือก "ทั่วไป" เช่น จิตวิทยาคลินิก หรือ จิตวิทยาการปรึกษา อันที่จริงแล้ว บางทางเลือกของงานที่น่าสนใจที่สุดอาจเป็นงานที่คุณแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่น จิตวิทยาการบิน หรือจิตวิทยาการจราจร

แต่งานที่น่าสนใจก็คืองานที่คุณรัก ไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการบำบัด ทำงานวิจัย หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตหรือไม่ก็ตาม ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะประกอบอาชีพอะไร คุณอย่าลืมใช้เวลาในการคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณสนใจงานนั้น ๆ และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบไหนที่จะทำให้คุณมีความสุข ในบทความนี่เราขอนำเสนอสายงานทางจิตวิทยาที่น่าสนใจให้คุณได้เรียนรู้และพิจารณา

2. นักจิตวิทยาด้านสุขภาพ

นักจิตวิทยาด้านสุขภาพ มีหน้าที่ในการช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น พวกเขาศึกษาถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ชีววิทยา และสังคมมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเราอย่างไร สองสิ่งที่สำคัญในศาสตร์ของจิตวิทยาทางด้านสุขภาพ คือการช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยและการสนับสนุนให้ผู้คนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี การให้การศึกษาผู้คนเกี่ยวกับสาเหตุของอาการเจ็บป่วยและการส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาทางด้านสุขภาพอาจทำเป็นประจำ

พวกเขามักทำงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานสาธารณะสุข และหน่วยงานราชการ บางหน้าที่การรับผิดชอบของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการช่วยให้คนลดน้ำหนัก หยุดบุหรี่ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และลดความเครียด

3. นักจิตวิทยาด้านการทดลอง

คุณรักการทำการทดลองทางจิตวิทยาหรือไม่? นักจิตวิทยาด้านการทดลอง ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการศึกษารูปแบบการวิจัยที่สำรวจถึงหัวข้อต่างๆของจิตวิทยา พฤติกรรมทางสังคม กระบวนการทางความคิด บุคลิกภาพ และการพัฒนาของมนุษย์ หัวข้อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่นักจิตวิทยาด้านการทดลองอาจนำมาตรวจสอบ

ผู้ที่ทำงานในสายงานเหล่านี้มักเชี่ยวชาญในเรื่อง จิตวิทยาการรู้คิด จิตวิทยาการสอน หรือจิตวิทยาทางบุคลิกภาพ นอกจากนี้ พวกเขามักทำงานในหลากหลายสถานที่ตั้งแต่มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ สถาบันวิจัย และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

4. นักจิตวิทยาอาชญากรรม

คุณเคยมีความคิดที่อยากช่วยยุติอาชญากรรมเหมือนในซีรีย์โทรทัศน์หรือหนังบ้างหรือเปล่า? ในขณะที่ศาสตร์ของ จิตวิทยาอาชญากรรม ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเหมือนไม่ต่างกันเลยแบบในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ สายอาชีพนี้ยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย นักจิตวิทยาอาชญากรรมทำหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง เช่นการพัฒนาประวัติของผู้ต้องสงสัยที่มีคดีอาชญากรรม ประเมินนักโทษอาชญากรรมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของการกลับมากระทำผิดอีก และช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถจับเหยื่อทางรูปแบบออนไลน์ได้

5. นักจิตวิทยาการบิน

จิตวิทยาการบินเป็นแขนงย่อยของจิตวิทยาปัจจัยมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องนักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และลูกเรืออื่น ๆ จากรายงานของสมาคมจิตวิทยาการบิน ผู้ที่ทำงานด้านนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมาย ได้แก่

 • ประเมินบุคลากร
 • ออกแบบห้องนักบิน
 • คัดเลือกและอบรมนักบิน
 • ประเมินความปลอดภัยของเครื่องบิน
 • ตรวจสอบอุบัติเหตุของการบิน
 • สร้างงานวิจัยในเรื่องความปลอดภัยของการบิน

6. นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชรา

เมื่อประชากรของผู้สูงวัยมีจำนวนสูงขึ้น ความต้องการของบุคลากรเพื่อรักษาสุขภาพจิตก็เพิ่งสูงขึ้น จากรายงานของ สมาคมสุขภาพจิตแห่งอเมริกา (APA) ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีจำนวนเท่ากับ 12% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2005 และภายในปี 2050 จำนวนประชากรมากถึง 21% จะมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า

"นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชราทำทุก ๆ อย่างเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงและสดชื่น รวมถึงทำงานกับผู้ที่ป่วยบ่อยหรือมีปัญหาด้านการรับรู้" Deborah DiGilio ผู้อำนวยการของสมาคมสุขภาพจิตแห่งอเมริกาของสำนักงานวัยชราอธิบาย นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความชราสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพจิตสำหรับผู้ใหญ่วัยชราจนถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิตสำหรับผู้สูงวัยนั้นง่ายขึ้น 

7. นักจิตวิทยาองค์การ

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเป็นสาขาของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมในที่ทำงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นแขนงย่อยของสายงานนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัคร นักจิตวิทยาเหล่านี้มักทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบข้อสอบคัดกรองและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัท

8. นักจิตวิทยาจราจร

จิตวิทยาจราจรเป็นอีกหนึ่งแขนงย่อยของจิตวิทยาที่กำลังได้รับความสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้หลักการทางจิตวิทยาในการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ บางสิ่งที่นักจิตวิทยาจราจรมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่

 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ขับขี่และอุบัติเหตุจราจร
 • การออกแบบยานพาหนะที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น
 • การมองหาวิธีในการปรับปรุงความปลอดภัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน
 • การค้นคว้าวิจัยในวิธีที่ผู้คนใช้การขนส่ง

จิตวิทยาจราจรมักรวบรวมหลากหลายสาขาวิชาเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาด้านพฤติกรรม และจิตวิทยาด้านการรับรู้ ยกตัวอย่างเช่น นักจิตวิทยาจราจรอาจประเมินวิธีการเข้าใจและรับรู้จะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพในการขับรถอย่างไร นอกจากนี้ พวกเขาอาจจะค้นหาวิธีการที่บุคลิกภาพของผู้คนมีผลกระทบต่ออารมณ์ พฤติกรรม และพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้ขับรถในขณะขับรถ

9. นักจิตวิทยาผู้บริโภค

ในเศรษฐกิจที่ผู้ค้าปลีกและภาคธุรกิจต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและเป็นกังวลในเรื่องการหาลูกค้ารายใหม่ ความต้องการนักจิตวิทยาเพื่อทำการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคและเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการตลาดใหม่ ๆที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มสูงขึ้น นักจิตวิทยาผู้บริโภคไม่ได้ศึกษาเพียงแค่วิธีการและทำไมผู้คนถึงเลือกที่จะซื้อสินค้าและบริการแต่พวกเขายังต้องวิเคราะห์วิธีที่ครอบครัว เพื่อน วัฒนธรรมและข้อความจากสื่อต่าง ๆ นั้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ

บางงานที่นักจิตวิทยาผู้บริโภคอาจจะต้องรับผิดชอบมีดังนี้

 • ทำงานร่วมกับผู้บริโภคแบบ Focus Group เพื่อพิจารณาว่าสินค้าแต่ละชนิดจะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด
 • พัฒนาการส่งเสริมทางโฆษณาและทางการตลาดเพื่อดึงความสนใจไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สร้างงานวิจัยเชิงทฤษฎีเรื่องการซื้อและพฤติกรรมการซื้อ

10. นักศิลปะบำบัด

นักศิลปะบำบัด จะใช้ประโยชน์ของศิลปะแห่งการแสดงออกและนฤมิตรศิลป์เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับกับความเครียดจากจิตใจและทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ผู้ที่ทำงานในสายงานเหล่านี้ถูกฝึกทั้งในด้านจิตบำบัดและศิลปะ การใช้ศิลปะจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารผ่านความรู้สึก ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้บุคลิกต่าง ๆ และรับมือการความเครียด

ศิลปะบำบัดมักถูกใช้ในหลากหลายสถานการณ์รวมถึง บุคคลต่อไปนี้

 • ผู้ใหญ่ที่ทุกข์ทรมานจากความเครียดเรื้อรังหรือรุนแรง
 • เด็กที่พิการ
 • ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บของสมอง
 • ผู้ที่เคยเห็นหรือประสบกับเหตุการณ์บอบช้ำทางจิตใจ

ข้อคิดสุดท้าย

ทางเลือกของงานที่ได้เสนอมาในบทความนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ จากสายงานภายในส่วนของจิตวิทยาเท่านั้น

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่