ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับไข้หวัดหมู

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 15, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 6 นาที

คำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับไข้หวัดหมูตั้งแต่อาการที่พบบ่อยไปจนถึงตัวเลือกการรักษา

ไข้หวัดหมู(Swine influenza or Swine flu)คือโรคทางเดินหายใจในหมูที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอ(type A influenza virus)ซึ่งปกติจะทำให้เกิดการระบาดของไข้หวัดในหมู โดยไวรัสไข้หวัดหมูนี้ทำให้มีหมูป่วยเป็นไข้หวัดจำนวนมากแต่อัตราตายน้อย ไวรัสไข้หวัดหมูอาจมีการติดเชื้อสลับไปมาระหว่างหมูแต่ละตัวได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่มีการระบาดคือช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวเช่นเดียวกับช่วงที่ไข้หวัดระบาดในคน ไวรัสไข้หวัดหมูตัวหลักคือไวรัสอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอ(influenza type A)หรือเอชวันเอ็นวันไวรัส(H1N1 virus)ซึ่งค้นพบครั้งแรกในหมูในปี 1930

มีไวรัสไข้หวัดหมูอยู่มากเท่าไหร่

เช่นเดียวกับไวรัสอินฟลูเอนซาตัวอื่นๆ เชื้อไวรัสไข้หวัดหมูจะเปลี่ยนแปลงลักษณะอยู่ตลอดเวลา หมูสามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไข้หวัดคนได้เหมือนไข้หวัดหมู เมื่อไวรัสอินฟลูเอนซาจากต่างสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาติดเชื้อในหมู เชื้อไวรัสนั้นสามารถผสมกันได้(เช่นใช้สแวพจีนส์(swap genes))เกิดเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่มีส่วนผสมของไวรัสไข้หวัดหมู คน และ/หรือนกได้ หลายปีที่ผ่านมามีเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งขณะนี้ไวรัสอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอ(influenza type A)มีสายพันธุ์ย่อยๆ(subtype)สีสายพันธุ์หลักที่พบในหมู ได้แก่ เอชวันเอ็นวัน(H1N1), เอชวันเอ็นทู(H1N2), เอชทรีเอ็นทู(H3N2) และเอชทรีเอ็นวัน(H3N1) อย่างไรก็ตามไวรัสไข้หวัดหมูส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ย่อยเอชวันเอ็นวัน(H1N1)

โรคไข้หวัดหมูในคน

คนสามารถติดเชื้อไข้หวัดหมูได้หรือไม่

ปกติแล้วไวรัสไข้หวัดหมูจะไม่ติดเชื้อในคน อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อไข้หวัดหมูในคนเป็นครั้งคราวก็เกิดขึ้นได้ซึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะสัมผัสกับหมูโดยตรง(เช่น เด็กที่อยู่ใกล้กับหมูในงานแสดงสัตว์ หรือคนทำงานในโรงเลี้ยงหมู) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดหมูแพร่เชื้อไปให้คนอื่นด้วย ตัวอย่างเช่นการระบาดของไข้หวัดหมูในหมูที่รัฐวิสคอนซิน()ในปี 1988 ทำให้มีคนหลายคนติดไข้หวัดหมูและแม้ว่าจะไม่เกิดการระบาดในคนแต่ตรวจแอนติบอดี(antibody)พบว่ามีการแพร่เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยสู่บุคคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วย

คนติดเชื้อไข้หวัดหมูบ่อยแค่ไหน

ในอดีตศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค(CDC)ได้รับรายงานว่ามีคนติดเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูหนึ่งรายทุกหนึ่งถึงสองปีในสหรัฐอเมริกา

อาการของไข้หวัดหมูในคนมีอะไรบ้าง

อาการของไข้หวัดหมูในคนคล้ายกับอาการของไข้หวัดตามฤดูกาลของคนได้แก่มีไข้ เซื่องซึม เบื่ออาหาร และไอ ผู้ป่วยไข้หวัดหมูบางรายอาจมีน้ำมูก เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน และถ่ายเหลวได้

คนสามารถติดเชื้อไข้หวัดหมูจากการกินหมูได้หรือไม่

ไวรัสไข้หวัดหมูจะไม่ติดผ่านอาหาร คุณไม่สามารถติดเชื้อไข้หวัดหมูจากการกินหมูหรือผลิตภัณฑ์จากหมูได้ การกินหมูที่สุกและผลิตภัณฑ์จากหมูที่ถูกสุขอนามัยนั้นปลอดภัย การปรุงหมูที่ความร้อนภายใน 160 องศาฟาเรนไฮต์สามารถฆ่าไวรัสไข้หวัดหมูรวมถึงแบคทีเรียและไวรัสตัวอื่นได้ 

ไวรัสไข้หวัดหมูติดต่อได้อย่างไร

ไวรัสอินฟลูเอนซา(Influenza)สามารถติดโดยตรงจากหมูสู่คนและจากคนสู่หมู คนติดเชื้อไขหวัดหมูจากหมูนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อคนไปใกล้ชิดกับหมูที่เป็นโรคเช่นในโรงเลี้ยงหมู หรือที่แสดงสัตว์ การติดไข้หวัดหมูจากคนสู่คนก็เกิดขึ้นได้ซึ่งคาดว่าเป็นวิธีเดียวกันกับการติดไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของคนคือติดจากการไอหรือการจามของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา(influenza virus) และคนอาจติดเชื้อได้ถ้าสัมผัสสิ่งที่มีเชื้อไวรัสอยู่บนผิวแล้วไปจับปากหรือจมูกตนเอง


เรารู้อะไรเกี่ยวกับการแพร่เชื้อไข้หวัดหมูจากคนสู่คนบ้าง

ในเดือนกันยายนปี 1988 มีหญิงตั้งครรภ์อายุ 32 ปีที่แข้งแรงดีมาก่อนได้นอนโรงพยาบาลด้วยปอดอักเสบและเสียชีวิตใน 8 วันต่อมาและมีการตรวจพบไวรัสไข้หวัดหมูสายพันธุ์เอชวันเอ็นวัน(H1N1) สี่วันก่อนที่จะป่วยนั้น ผู้ป่วยไปงานแสดงหมูซึ่งมีหมูที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดจำนวนมาก ได้มีการศึกษาติดตามคนที่ไปงานแสดงหมูพบว่า 76% ของผู้จัดงานแสดงหมูตรวจพบแอนติบอดี(antibody)ที่เป็นหลักฐานว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดหมูแต่คนเหล่านี้ไม่มีอาการป่วยรุนแรง นอกจากนี้ยังพบว่าหนึ่งในสามของบุคคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดแต่เป็นเล็กน้อยและตรวจแอนติบอดี(antibody)พบว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดหมู
 

สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยที่ติดไข้หวัดหมูได้อย่างไร

การวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอ(swine influenza A)นั้นจะใช้ตัวอย่างสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ โดยทั่วไปต้องเก็บในสี่ถึงห้าวันแรกของอาการป่วย(เมื่อผู้ที่ติดเชื้อจะเริ่มปล่อยไวรัสออกมา) อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะเด็กอาจปล่อยไวรัสได้ถึง 10วันหรือนานกว่านั้น และการแยกเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอ(influenza A)จากสารคัดหลั่งต้องส่งตัวอย่างนั้นไปตรวจที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค(CDC)

มียารักษาโรคไข้หวัดหมูในคนหรือไม่

มียาต้านไวรัสสี่ตัวที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้รักษาไข้หวัดในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ยาเอแมนทาดีน(amantadine), ยาไรแมนทาดีน(rimantadine), ยาโอเซลทามิเวียร์(oseltamivir) และยาซานามิเวียร์(zanamivir) ขณะที่เชื้อไวรัสไข้หวัดหมูส่วนใหญ่รักษาด้วยยาทั้งสี่ตัวนี้ได้แต่เชื้อไวรัสไข้หวัดหมูตัวล่าสุดที่พบในคนนั้นดื้อต่อยาเอแมนทาดีน(amantadine)และยาไรแมนทาดีน(rimantadine) ซึ่งขณะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค(CDC)แนะนำให้ใช้ยาโอเซลทามิเวียร์(oseltamivir) และยาซานามิเวียร์(zanamivir) ในการรักษาและ/หรือป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดหมู

มีตัวอย่างการระบาดของไข้หวัดหมูหรือไม่

การระบาดของไข้หวัดหมูที่อาจเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือการระบาดในค่ายทหารดิกซ์, เอ็น.เจ.(Fort Dix, N.J.) ในปี 1976 เชื้อไวรัสที่ก่อโรคนี้ทำให้มีผู้ป่วยเป็นปอดอักเสบซึ่งวินิจฉัยจากภาพเอ็กซเรย์(x-ray)อย่างน้อยสี่รายและเสียชีวิตหนึ่งราย โดยผู้ป่วยทั้งหมดเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อน เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายไปสู่ผู้ใกล้ชิดในสภาพแวดล้อมของการฝึกและจำกัดไม่แพร่กระจายออกไปนอกกลุ่มที่ฝึกด้วยกัน คาดการณ์ว่าเชื้อไวรัสระบาดอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วหายไป ซึ่งยังไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของไวรัส ช่วงเวลาที่เชื้อเข้ามาในค่ายทหารรวมถึงปัจจัยที่จำกัดการแพร่กระจายและช่วงเวลาระบาด การระบาดในค่ายทหารนี้อาจเกิดจากไวรัสในสัตว์เข้าสู่ร่างกายของกลุ่มคนที่มีภาวะเครียดซึ่งอยู่ใกล้ชิดกันในสถานที่ที่แออัดในช่วงฤดูหนาว ไวรัสไข้หวัดหมูสายพันธุ์เอที่ตรวจพบในทหารจากค่ายทหารดิกซ์(Fort Dix)นี้ได้รับชื่อว่า เอ/นิวเจอร์ซี/76(A/New Jersey/76)หรือเอชเอสดับบลิววันเอ็นวัน(Hsw1N1)


เชื้อไวรัสไข้หวัดหมูเอชวันเอ็นวัน(H1N1)เหมือนกับไวรัสเอชวันเอ็นวัน(H1N1)ในคนหรือไม่

ไม่เหมือนกัน ไวรัสไข้หวัดหมูเอชวันเอ็นวัน(H1N1)มีองค์ประกอบโปรตีนบนผิวแตกต่างจากไวรัสเอชวันเอ็นวัน(H1N1)ในคนเป็นอย่างมาก และนอกจากนั้นวัคซีนไข้หวัดใหย่ตามฤดูกาลของคนไม่สามารถป้องกันไวรัสไข้หวัดหมูเอชวันเอ็นวัน(H1N1)ได้

 

ไข้หวัดหมูในหมู

ไข้หวัดหมูระบาดในหมูได้อย่างไร

คาดว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูจะแพร่กระจายระหว่างหมูที่ใกล้ชิดกันและอาจแพร่จากสิ่งของที่ปนเปื้อนไวรัสจากหมูที่ตอดเชื้อไปใช้กับหมูที่ไม่ติดเชื้อ ซึ่งฝูงที่ติดเชื้อไข้หวัดหมูอยู่ตลอดกับฝูงที่ได้รับวัคซีนต้านไวรัสไข้หวัดหมูอาจมีหมูที่เป็นโรคบ้างเป็นตัวๆไปหรืออาจแสดงอาการของโรคเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการเลยก็ได้

สัญญาณของโรคไข้หวัดหมูในหมูมีอะไรบ้าง
สัญญาณของไข้หวัดหมูในหมูได้แก่ไข้ฉับพลัน ซึม ไอ(หรือเห่า) มีน้ำมูกหรือน้ำตา จาม หายใจลำบาก ตาแดงหรืออักเสบ และไม่กินอาหาร

ไข้หวัดหมูพบบ่อยเพียงใดในหมู

เชื้อไวรัสไข้หวัดหมูสายพันธุ์เอชวันเอ็นวัน(H1N1)และสายพันธุ์เอชทรีเอ็นทู(H3N2)เป็นเชื้อประจำถิ่นที่ระบาดในหมูในสหรัฐอเมริกาและเป็นสิ่งที่โรงงงานที่เกี่ยวกับหมูต้องจัดการอยู่ประจำ การระบาดในหมูเกิดขึ้นปกติเมื่อเดือนที่อากาศหนาวขึ้น(ปลายฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว)และบางครั้งเกิดในฝูงที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วมีหมูตัวใหม่เข้ามา มีการศึกษาหลายชิ้นพบว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูสายพันธุ์เอชวันเอ็นวัน(H1N1)เป็นเชื้อที่ระบาดทั่วไปในประชากรหมูทั่วทั้งโลกและสัตว์อื่นประมาณ 25% ตรวจพบแอนติบอดี(antibody)ที่บอกถึงว่ามีการติดเชื้อ และการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า 30% ของประชากรหมูมีแอนติบอดี(antibody)ที่บอกถึงว่ามีการติดเชื้อเอชวันเอ็นวัน(H1N1)โดยเฉพาะในภาคกลางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาพบว่า 51% ของประชากรหมูมีแอนติบอดี(antibody)ที่บอกถึงว่ามีการติดเชื้อเอชวันเอ็นวัน(H1N1) การติดเชื้อไข้หวัดหมูเอชวันเอ็นวัน(H1N1)ในคนนั้นพบได้ยาก ปัจจุบันยังไม่มีวิธีแยกความแตกต่างของแอนติบอดีของหมูที่เกิดจากการได้รับวัคซีนกับแอนติบอดีที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูเอชวันเอ็นวัน(H1N1 swine viruses) ขณะที่ไวรัสไข้หวัดหมูเอชวันเอ็นวันเป็นที่รู้กันว่ามีการระบาดในหมูตั้งแต่ปี 1930 ส่วนไวรัสไข้หวัดหมูเอชทรีเอ็นทู(H3N2)ยังไม่มีการระบาดในหมูของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งปี 1998 เชื้อไวรัสเอชทรีเอ็นทู(H3N2)เริ่มระบาดในหมูเพราะเชื้อจากคนแพร่สู่หมู และไวรัสไข้หวัดหมูเอชทรีเอ็นทู(H3N2)ในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับไวรัสเอชทรีเอ็นทู(H3N2)ในคน

มีวัคซีนสำหรับโรคไข้หวัดหมูหรือไม่

มีวัคซีนที่ให้ในหมูเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดหมู แต่ไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดหมูสำหรับคน วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของคนอาจช่วยป้องกันไวรัสเอชทรีเอ็นทู(H3N2)ของหมูได้บ้างบางส่วนแต่ไม่ป้องกันไวรัสเอชวันเอ็นวัน(H1N1)ของหมู

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

สงสัยคะทำไมคนไข้ส่วนใหญ่จะติดเชื้อในกระแสเลือดคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ปัญหาสิวในวัย30+
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การใส่เหล้ก จำเป้นไหมไม่ที่ไม่ผ่าออก
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่