โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 24, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

40% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA) จะเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบในเวลาต่อมา โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA) หรือที่เรียกว่า mini-stroke เกิดจากการที่สมองบางส่วนขาดเลือดชั่วคราว ทำให้มีอาการคล้ายกับโรคเส้นเลือดสมองตีบ แต่อาการจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที หรือประมาณ 1 นาทีโดยเฉลี่ย และมักจะไม่ทำให้เกิดอันตรายอย่างถาวร อย่างไรก็ตามโรคนี้ก็ยังเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสมาคมโรคเส้นเลือดสมองตีบแห่งชาติ (National Stroke Association) ได้กล่าวว่า 40% ของผู้ที่เป็นโรคนี้จะกลายเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบในเวลาต่อมา และมีประมาณครึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่เป็นโรคนี้

สาเหตุของโรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA)

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้มักเกิดจาก

 • การมีเลือดไปเลี้ยงผ่านเส้นเลือดใหญ่ที่ไปสู่สมองที่มีการตีบแคบน้อย
 • ลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดบริเวณอื่นของร่างกาย (เช่นหัวใจ) มีการหลุดออกและไหลตามกระแสเลือดจนมาเกิดการอุดตันเส้นเลือดในสมอง
 • มีการสร้างสะสมขึ้นภายในผนังหลอดเลือดทำให้มีเลือดไหลเวียนในเส้นเลือดน้อยหรือทำให้เกิดการสร้างลิ่มเลือดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA)

ปัจจัยต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA)

 • ประวัติครอบครัว  ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA) หรือเส้นเลือดในสมองตีบจะทำให้ความเสี่ยงสูงขึ้น
 • อายุ อายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมากกว่า 55 ปีจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 • เพศ  เพศชายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้สูงกว่าเล็กน้อย แต่พบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นผู้หญิง
 • เชื้อชาติ  กลุ่มแอฟริกัน อเมริกันมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองตีบมากกว่า อาจเพราะว่าในประชากรกลุ่มนี้พบการเกิดโณคความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากกว่าเช่นกัน
 • ประวัติ  Mayo clinic ได้กล่าวว่าหากเคยเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA) ขึ้นแล้ว 1 ครั้ง หรือมากกว่าจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นซ้ำเพิ่มขึ้น 10 เท่า
 • โรคโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์ (Sickle Cell anemia) โรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA) อาจเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นโรค Sickle cell anemia ได้
 • ความดันโลหิตสูง  การที่ความดันโลหิตสูงโดยไม่สามารถควบคุมได้ จะทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดสมองตีบมากขึ้น
 • ระดับ cholesterol-and-diet' target='_blank'>cholesterol-and-diet' target='_blank'>cholesterol สูง  การรับประทานอาหารที่มี cholesterol และไขมันอิ่มตัวแบบ trans มากจะทำให้เกิดการสะสมไขมันในเส้นเลือดแดง
 • โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  ภาวะหัวใจวาย หัวใจผิดปกติ การติดเชื้อที่หัวใจ หรือการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ จะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบ
 • โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid artery disease) การเกิดโรคที่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ จะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตัน
 • โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral artery disease – PAD) คือการที่เส้นเลือดซึ่งไปเลี้ยงแขนและขาเกิดการอุดตัน
 • เบาหวาน  เบาหวานจะทำให้เส้นเลือดตีบรุนแรงมากขึ้น
 • ระดับ homocysteine ที่สูง  ระดับ homocysteine ที่สูงขึ้นจะทำให้เส้นเลือดหนาตัวและกลายเป็นแผลเป็น
 • น้ำหนักเกิน  การที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 25 หรือรอบเอวมากกว่า 35 นิ้วในผู้หญิง หรือมากกว่า 40 นิ้วในผู้ชายจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA)
 • สูบบุหรี่  สูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ทำให้ความดันโลหิตสูง และทำให้มี cholesterol สะสมที่ผนังหลอดเลือดแดงมากขึ้น
 • การใช้ชีวิตแบบอยู่กับที่  ความเสี่ยงในการเกิดโรคจะลดลงหากมีการออกกำลังกายระดับปานกลางวันละ 30 นาที
 • ภาวะทุพโภชนาการ  การรับประทานอาหารที่มีไขมัน และเกลือมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA) และเส้นเลือดสมองตีบ
 • การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก  ผู้ชายไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เกินว่าละ 2 แก้วและผู้หญิงไม่ควรเกินวันละ 1 แก้วเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบ
 • การใช้ยา  ควรหลีกเลี่ยงการใช้โคเคน และยาเสพติดผิดกฎหมายอื่นๆ
 • การรับประทานยาคุมกำเนิด  การรับประทานยาที่มีฮอร์โมนเหล่านี้จะมีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack – TIA) และเส้นเลือดในสมองตีบ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

รู้สึกกดท้องแล้วมีหัวใจเต้น
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่