โรคโครห์น (Crohn's Disease) คืออะไร?


โรคของการอักเสบในทางเดินอาหารนี้เกิดในคนอเมริกันกว่า 700,000 คน 

โรคโครห์น (Crohn's Disease) เป็นความผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดการระคายเคืองและทางเดินอาหารบวม ซึ่งโรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (inflammatory bowel diseases หรือ IBD) โรคโครห์นส่วนใหญ่มีความผิดปกติที่ลำไส้เล็กส่วนปลายและลำไส้ใหญ่ส่วนต้น แต่การอักเสบนี้ก็สามารถเกิดส่วนใดของทางเดินอาหารก็ได้ โรคโครห์นรักษาไม่หาย แต่มีการรักษาหลายวิธีที่ช่วยคุมอาการได้ ผู้ป่วยโรคโครห์นส่วนใหญ่จะมีช่วงทุเลา คือ ไม่มีอาการและช่วงที่โรคกำเริบ ซึ่งอาการจะแย่ลง

อุบัติการณ์ของโรค

คนอเมริกันทุก 100,000 คนจะเป็นโรคโครห์น 201 คน ซึ่งหมายความว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคนเป็นโรคโครห์น 700,000 คนตามรายงานของสมาคมโรคโครห์นและลำไส้ใหญ่อักเสบแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the Crohn's & Colitis Foundation of America) โรคโครห์นมักได้รับการวินิจฉัยในช่วงอายุ 15-35 ปี แต่ก็สามารถเกิดได้ในทุกช่วงอายุ โดยผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเกิดเท่าๆ กัน และโรคนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิดกับคนคอเคเซียน (Caucasians) กับชาวยิวแอสคีนาซี (Ashkenazi Jewish) มากกว่าเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์อื่น

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคโครห์น

สาเหตุที่แท้จริงของโรคโครห์นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ายีนและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมร่วมกันทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรค ปัจจัยเสี่ยงของโรคโครห์นบางอย่าง ได้แก่

  • ยีน : ยังไม่อาจกล่าวได้ว่ามียีนที่ทำให้เกิดโรคโครห์น แต่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนมากกว่า 100 ยีนที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโครห์น
  • ประวัติครอบครัว : โรคโครห์นมีแนวโน้มจะถ่ายทอดในครอบครัว ประมาณ 5-20% ของผู้ป่วยโรคโครห์นมีพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นโรคโครห์น
  • ที่อยู่ : โรคโครห์นพบบ่อยในประเทศที่พัฒนาแล้วมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาและพบในชุมชนเมืองบ่อยกว่าชนบท
  • การสูบบุหรี่ : ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคโครห์นเป็นสองเท่าเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ตามข้อมูลจากสมาคมโรคโครห์นและลำไส้อักเสบแห่งอเมริกา (the Crohn's & Colitis Foundation of America) และมีหลักฐานบางอย่างว่าโรคนี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดพลาดไปโจมตีแบคทีเรียที่เติบโตเป็นปกติในลำไส้ของคน

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคโครห์น ได้แก่

  • ลำไส้อุดตัน
  • แผลปริที่ขอบทวารหนัก (Anal fissures) เป็นรอยฉีกเล็กๆ ที่รูทวารหนักทำให้คัน เจ็บ หรือมีเลือดออกได้
  • แผลหลุม (Ulcers) เป็นแผลเปิดเป็นหลุมในทางเดินอาหาร
  • รูแผล (Fistulas) แผลเปิดเป็นรูที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้ทำให้ของที่อยู่ในทางเดินอาหารรั่วออกไปสู่ส่วนอื่นของร่างกาย
  • ขาดสารอาหาร เช่น วิตามินและเกลือแร่
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่

ภาวะแทรกซ้อนทั้งหมดของโรคโครห์นไม่อยู่แค่ทางเดินอาหารเท่านั้น ผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนอื่นของร่างกาย โดยภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ได้เกิดในทางเดินอาหาร ได้แก่

โรคโครห์นกับการตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่เป็นโรคโครห์นอาจมีบุตรยากขณะที่โรคกำเริบหรือมีอาการรุนแรง ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีบุตรได้เมื่อโรคสงบเป็นปกติแล้ว และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ตั้งแต่แท้ง ทารกเสียชีวิต และพัฒนาการผิดปติเมื่อโรคกำเริบ ซึ่งสมาคมโรคโครห์นและลำไส้อักเสบแห่งอเมริกาแนะนำให้รออย่างน้อย 6 เดือนหลังโรคกำเริบครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจตั้งครรภ์

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ