คุณเป็นโรคโลหิตจางหรือไม่?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มี.ค. 1, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

เมื่อคุณเป็นโรคโลหิตจาง ร่างกายของคุณจะไม่สามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงให้เพียงพอได้ คุณจะไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

ภาวะโลหิตจาง (หรือรู้จักกันว่าเป็น iron-poor blood) เป็นความผิดปกติที่เห็นได้ทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความบกพร่องในเซลล์เม็ดเลือดแดงไปขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

โฆษณาจาก HonestDocs
กังวลหลังมีเพศสัมพันธ์?

สั่งยาและชุดตรวจด่วนพิเศษ

เลือกซื้อ

สาเหตุของโรคโลหิตจางที่พบบ่อยที่สุด คือ การมีระดับของธาตุเหล็กในเลือดต่ำ หรือ เป็นภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนั่นเอง หากปราศจากธาตุเหล็ก เซลล์เม็ดเลือดแดงของคุณอาจมีระดับโปรตีนที่เรียกว่า ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ต่ำ ซึ่งเป็นตัวที่นำเอาออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย คุณจะเริ่มหายใจไม่สะดวกอยู่ภายใน

ปกติ เซลล์เม็ดเลือดแดงในผู้หญิงมีจำนวน 12 กรัมต่อเดซิลิตร (g/DL) และในผู้ชายมีจำนวน 15 กรัมต่อเดซิลิตร ถ้าผลตรวจของคุณอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติ เป็นไปได้ว่าแพทย์จะทำการทดสอบเลือดอื่นๆ อีกเพื่อพิจารณาถึงรากฐานของปัญหาที่แท้จริง คนที่มีภาวะโลหิตจางจะรู้สึกเหนื่อยและหมดแรง และสุขภาพโดยรวมจะเริ่มย่ำแย่ลง ในกรณีที่รุนแรง เช่น คนที่เป็นโรคโลหิตจางแต่ไม่ได้รับการรักษาอาจประสบปัญหาการสูญเสียอวัยวะสำคัญเนื่องจากขาดออกซิเจนได้

สาเหตุของโรคโลหิตจาง

ผู้เป็นโรคโลหิตจางเนื่องมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ การสูญเสียเลือด การลดความสามารถในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงใหม่ของร่างกาย หรือการเจ็บป่วยที่นำไปสู่การทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้น

การสูญเสียเลือด – เมื่อปริมาณเลือดที่สูญไปมีจำนวนมากกว่าความสามารถในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อทดแทนส่วนที่สูญเสียไป นั่นหมายความว่าคุณอาจเป็นโรคโลหิตจางได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่ประจำเดือนมามากและคนที่มีเลือดออกภายในเนื่องจากมีแผลหรือปัญหาของระบบทางเดินอาหารมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจาง บางครั้งการสูญเสียเลือดประเภทนี้ก็เป็นภัยเงียบและไม่มีอาการ จนกระทั่งโรคโลหิตจางปรากฏผลในการทดสอบเลือด การมีเลือดออกภายนอกจาการผ่าตัดหรือการบาดเจ็บก็สามารถทำให้เป็นโรคโลหิตจางได้เช่นกัน

การสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงต่ำ – ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเลือดออก แต่เซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าๆ ก็จำเป็นต้องได้รับการทดแทนด้วยเซลล์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส่วนหนึ่งสามารถส่งผลให้ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้น้อยเกินไปหรือไม่เซลล์เม็ดเลือดแดงก็ไม่มีฮีโมโกลบินอย่างเพียงพอ ซึ่งปัจจัยเหล่านั้น ประกอบด้วย

 • อาหาร ถ้าอาหารของคุณมีธาตุเหล็ก กรดโฟลิก วิตามินบี 12 และสารอาหารอื่นๆ ที่จำเป็น การผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงของคุณก็จะติดๆ ขัดๆ ได้
 • เงื่อนไขทางการแพทย์ การเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต และโรคเอดส์สามารถแทรกแซงความสามารถในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ก็สามารถเป็นโรคโลหิตจางได้เช่นกัน
 • โรคทางพันธุกรรม เด็กสามารถสืบทอดภาวะต่างๆ ได้ เช่น โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) ซึ่งทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงให้เพียงพอได้ ภาวะทางพันธุกรรมอย่างโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (sickle cell anemia) และโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก (hemolytic anemia) ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง
 • การทำลายเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้น โรคบางชนิดสามารถส่งผลให้ร่างกายกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดแดงและทำลายพวกมัน ยกตัวอย่างเช่น การเป็นโรคโลหิตจางเนื่องจากการเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อม้าม ซึ่งม้ามเป็นอวัยวะที่โดยปกติแล้วจะกำจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ชำรุดออกไปจากร่างกาย ม้ามที่เป็นโรคหรือขยายใหญ่ขึ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินจำเป็น

สัญญาณและอาการของโรคโลหิตจาง

คนที่เป็นโรคโลหิตจางส่วนใหญ่มักมีอาการเมื่อยล้า เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันหรือออกกำลังกายอย่างหนักมา แต่เมื่อคุณเป็นโรคโลหิตจาง คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าหลังจากออกแรงในช่วงเวลาที่สั้นลงๆ เพราะเซลล์ในร่างกายขาดออกซิเจน เมื่ออาการโลหิตจางแย่ลง ร่างกายของคุณจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างเห็นได้ชัด ผิวจะซีด เล็บจะเปราะและหากได้รับบาดแผลจากของมีคม จะใช้เวลาในการห้ามเลือดนานกว่าที่เคย

อาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคโลหิตจาง ประกอบด้วย

 • หายใจถี่
 • หงุดหงิด
 • อ่อนแอ
 • มีอาการเวียนศีรษะ
 • มือเท้าเย็น
 • หัวใจเต้นแรงหรือเต้นผิดปกติ
 • ไม่มีสมาธิหรือคิดอย่างแจ่มชัดไม่ได้
 • เจ็บหน้าอก
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

อาการเหล่านี้ค่อนข้างมีน้อยในช่วงแรกเริ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีโรคโลหิตจางอ่อนๆ หรือปานกลาง ร่างกายของเราจะมีการปรับตัวเป็นอย่างมากและพยายามที่จะทดแทนการสูญเสียของออกซิเจนในเลือด แต่เมื่อโรคโลหิตจางหนักขึ้น ร่างกายของคุณจะปรับตัวได้น้อยลงและอาการต่างๆ จะเริ่มเห็นชัดขึ้น คุณควรจะไปพบแพทย์หากคุณกำลังมีอาการเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม โรคโลหิตจางมักถูกตรวจพบขณะกำลังตรวจหาโรคอื่นๆ เนื่องจากโรคโลหิตจางค่อนข้างแสดงอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลย การวินิจฉัยโรคโลหิตจางมักทำได้ ดังนี้

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เป็นการทดสอบเลือกที่วัดส่วนประกอบที่แตกต่างกันทั้งหมดของเลือด
 • ประวัติโรคและครอบครัวซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่าคุณเป็นโรคโลหิตจางเพราะโรคหรือเงื่อนไขทางพันธุกรรมหรือไม่
 • การทดสอบทางกายภาพที่สามารถบอกได้ว่าคุณหายใจหรือมีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติเนื่องจากเป็นโลหิตจางหรือไม่
 • การทดสอบเลือดอื่นๆ ที่จะตรวจสอบการขาดแคลนธาตุเหล็กหรือวิตามินและตรวจเซลล์เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินในระยะที่ใกล้ยิ่งขึ้น

ถ้าคุณรู้สึกอ่อนแอเสมอๆ หรือมีอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคโลหิตจาง สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือไปพบแพทย์นั่นเอง

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

โรคเลือดจางกับเม็ดเลือดแดงผิดปรกติอันตรายไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พบภาวะซีดเล็กน้อยมีโอกาสเป็นโรคโลหิตจางไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่