มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) คืออะไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 9, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

มะเร็งชนิดนี้อยู่ในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือด สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทคือ Hodgkin, Non-Hodgkin และอื่น ๆ

lมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) คือชื่อเรียกโรคมะเร็งของเม็ดเลือดที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเหลืองซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยระบบน้ำเหลือง เป็นเครือข่ายของท่อและเส้นเลือดที่เชื่อมระหว่างต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะมีต่อมน้ำเหลืองทำหน้าที่สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยร่างกายในการต่อสู้กับการติดเชื้อ

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ Hodgkin และ Non-Hodgkin

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin คือมะเร็งของเลือดและไขกระดูก ซึ่งเป็นบริเวณภายในกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดใหม่ โดยในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin จะพบเซลล์มะเร็งขนาดใหญ่ในเลือดและไขกระดูกที่เรียกว่า Reed-Sternberg ซึ่งไม่พบในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทอื่น

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin ถือเป็นหนึ่งในมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้มากที่สุด

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin หมายถึงมะเร็งของต่อมน้ำเหลืองชนิดอื่น ๆ ทั้งหมด โดยส่วนมากจะเริ่มต้นจากต่อมน้ำเหลือง มะเร็งชนิดนี้เกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวชนิด Lymphocyte ผิดปกติ หากเซลล์นี้มีความผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมได้และมีการแบ่งตัวสร้างเซลล์ที่ผิดปกติมากขึ้นจะทำให้เกิดก้อนมะเร็ง

ซึ่งมีเซลล์ Lymphocyte 3 ชนิดที่สามารถทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin ได้ประกอบด้วย

  • B cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อ
  • T cell ทำหน้าที่ช่วย B-cell สร้างภูมิคุ้มกัน
  • Natural Killer (NK) cell ทำหน้าที่โจมตีเซลล์ที่มีการติดเชื้อไวรัสหรือเซลล์มะเร็ง

การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin ขึ้นอยู่กับชนิดของ cell ที่ก่อโรค

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่พบได้ยาก

แม้ว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในกลุ่ม Hodgkin หรือ Non-Hodgkin แต่มีมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดที่มีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนชนิดอื่น ซึ่งประกอบไปด้วย

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ผิวหนัง (Skin lymphoma): มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin บางชนิดเริ่มต้นที่ระบบภูมิคุ้มกันที่ผิวหนัง มะเร็งชนิดนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด cutaneous T-cell (Cutaneous T-cell Lymphoma) พบได้ประมาณ 2-3% ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin อ้างอิงจากมูลนิธิวิจัยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma Research Foundation)

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็ก: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองส่วนมากเกิดในผู้ใหญ่ แต่ก็สามารถพบได้ในเด็กหรือวัยรุ่นเช่นกัน มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กพบได้ประมาณ 10-15% ของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin และ 5% ของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin อ้างอิงจากมูลนิธิวิจัยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เกี่ยวข้องกับโรค AIDS: มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ประมาณ 10% ที่จะเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ในเวลาต่อมา

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชนิดที่มีความรุนแรงมาก นั่นก็คือ

Waldenström macroglobulinemia (WM): เป็นมะเร็งที่เริ่มต้นจาก B-cells ในระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์มะเร็งในโรคนี้มีลักษณะเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดอีก 2 ชนิด คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin และ Multiple Myeloma

ความชุกของการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สมาคมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (The Leukemia and Lymphoma Society) คาดการณ์ว่ามีประชากรมากกว่า 761,000 คนในสหรัฐอเมริกาที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรืออยู่ในระยะที่โรคสงบ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดลำดับที่ 7 ในสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 4% ของมะเร็งทั้งหมด ในขณะที่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin จะพบได้น้อยกว่า

สมาคมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้กล่าวว่า ในปี 2014 จะมีผู้ป่วยใหม่ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin เพิ่มขึ้น 1 รายจากประชากรทุก ๆ 5,000 คนในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่มีเพียง 3 ใน 100,000 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin

สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society) ได้ระบุว่า ชาวอเมริกันมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ตลอดชีวิตอยู่ที่ 1 ใน 50

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

แผลพุงพองตามร่างกายเรื้อรังเกิดจากไขมันในเลือดสูงหรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มียาหรือยาฉีดแก้น้ำเหลืองเสียไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แฟนปวดตรงข้างๆคอคะ แล้วมีอาการบวมเป็นบางครั้ง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่