เนื้องอกในสมอง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 15, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับเนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมองมีหลายชนิด ทั้งชนิดธรรมดาไม่ร้ายแรงและเนื้องอกมะเร็ง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งประกอบไปด้วยสมองและไขสันหลังมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับทุกการทำงานของร่างกาย ถ้ามีเนื้องอกเกิดขึ้นในสมองหรือไขสันหลัง ความสามารถในการดำเนินชีวิตที่สำคัญ เช่นการพูด ความจำ และการเคลื่อนไหวอาจได้รับผลกระทบ

ไขสันหลังที่เริ่มตั้งแต่ส่วนท้านของสมอง หรือก้านสมองจนถึงกลางหลัง เปรียบเสมือนกับผู้ส่งสารที่ซับซ้อนเพราะมันส่งสารที่สำคัญไปมาระหว่างสมองและส่วนอื่นๆของร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางมือบนเตาอบ ผิวหนังของคุณจะส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านไขสันหลัง ข้อความที่ถูกส่งคือ “ความเจ็บปวด” หลังจากนั้น สมองจะส่งสารผ่านไขสันหลังเพื่อส่งต่อให้กล้ามเนื้อที่ควบคุมมือของคุณว่า “เคลื่อนไหว”

จากกรณีนี้ ความเจ็บป่วยใดๆที่ถูกรบกวนจากงานสำคัญของสมองและไขสันหลังอาจมีผลกระทบในวงกว้าง

เนื้องอกในสมอง: ชนิดธรรมดาไม่ร้ายแรงหรือเนื้องอกมะเร็ง?

ไขสันหลังหรือเนื้องอกในสมองชนิดที่ธรรมดาไม่ร้ายแรงจะไม่มีเซลล์มะเร็ง  แต่ถึงกระนั้น เนื้องอกประเภทนี้สามารถเป็นอันตรายได้เพราะเมื่อขนาดของมันถูกขยาย มันสามารถกดเนื้อเยื่ออันบอบบางของสมองหรือไขสันหลังและส่งผลกระทบต่อการทำงานทั่วไปของอวัยวะสองส่วนนี้ โดยทั่วไปแล้ว เนื้องอกในสมองชนิดธรรมดา ไม่ร้ายแรงสามารถเอาออกได้โดยการผ่าตัด  ในกรณีส่วนใหญ่มันจะไม่โตขึ้นซ้ำ

เมื่อไขสันหลังหรือเนื้องอกในสมองนั้นเป็นประเภท “malignant” จะมีเซลล์มะเร็ง เซลล์มะเร็งเหล่านี้อาจโตช้าหรือโตเร็ว มันจะลุกลามเข้าสู่เนื้อปกติรอบๆเนื้องอก เนื้องอกมะเร็งมักเป็นชนิดอันตรายถึงชีวิต บางครั้งแต่พบได้ไม่บ่อยนัก เนื้องอกชนิดนี้จะกระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายซึ่งเรียกว่ากระบวนการแพร่กระจายหรือ metastasis

เนื้องอกในสมองอาจเป็นชนิดเนื้องอกมะเร็งแต่อาจไม่รุกรานเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียง ยกตัวอย่างเช่น มันอาจอยู่รอบๆกระดูกของกะโหลกซึ่งทำให้เนื้องอกเหล่านี้ไม่สามารถหนีไปไหนได้ เนื้องอกเหล่านี้เรียกว่า “เนื้องอกที่มีถุงหุ้ม"

มะเร็งสมอง: เนื้องอกปฐมภูมิที่สมองและเนื้องอกแบบแพร่กระจายที่สมอง

เนื้องอกที่เริ่มต้นในไขสันหลังหรือในสมองเรียกว่าเนื้องอกปฐมภูมิ เนื้องอกปฐมภูมิที่สมองมีมากกว่า 100 ชนิด บางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยทำการรักษาเพียงเล็กน้อย แต่บางชนิดไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แม้ทำการรักษาอย่างหนักหน่วง

เนื้องอกที่เริ่มโตขึ้นในจุดอื่นของร่างกายและกระจายเข้าสู่ระบบประสาทเรียกว่าเนื้องอกแบบแพร่กระจาย หรือเนื้องอกทุติยภูมิ

มีความเป็นไปได้ที่มะเร็งจะก่อตัวขึ้นในส่วนอื่นของร่างกายแล้วค่อยกระจายไปยังสมองมากกว่าเริ่มจากสมองแล้วไปยังส่วนอื่นของร่างกาย มะเร็งที่พบได้ทั่วไปซึ่งแพร่กระจายไปสู่สมองมี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งสมองในเด็ก

มะเร็งเนื้องอกในสมองและไขสันหลังพบได้บ่อยที่สุดในเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว “โรงทางพันธุกรรมบางโรคทำให้เด็กมีความไวต่อการเกิดเนื้องอกในสมอง” นายแพทย์ Andrew Sloan ผู้อำนวยการศูนย์เนื้องอกในสมองและระบบประสาทและมะเร็งที่ University Hospitals Case Medical Center in Cleveland. "นี่รวมไปถึง กลุ่มอาการ Li-Fraumeni syndrome โรคท้าวแสนปม และ โรค von Hippel-Lindau"

มีหลายความแตกต่างที่น่าพิจารณาระหว่างมะเร็งสมองในเด็กและผู้ใหญ่ เพราะมะเร็งเหล่านี้ถูกค้นพบในหลายๆจุดทั่วร่างกาย มีอาการแสดงที่ต่างกัน และมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเมื่อส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ นอกจากนี้ มะเร็งสมองยังมีความเป็นไปได้ที่จะแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยเช่นกัน

เนื้องอกในสมองที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่ที่พบบ่อยมักจะเกิดขึ้นใน the cerebral cortex (สมองใหญ่ส่วนนอก) ซึ่งอยู่ในส่วนบนของสมอง มีหน้าที่ในการเก็บความจำ ในขณะที่เด็กมักเป็นเนื้องอกที่ก้านสมองและ cerebellum (สมองน้อย) ซึ่งอยู่ใกล้กับก้านสมองและควบคุมการเคลื่อนไหวภายในร่างกายและประสานงานสมองกับส่วนอื่นๆของร่างกาย

แพทย์ยังไม่ทราบถึงเหตุผลที่เด็กเป็นเนื้องอกปฐมภูมิที่สมอง และนี่คือมะเร็งสมอง 4 ชนิดที่พบได้ทั่วไปในเด็ก:

Medulloblastomas. มะเร็งสมองชนิดนี้พบได้บ่อยที่สุดในเด็ก และพบได้ในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงเล็กน้อย มะเร็งชนิดนี้เกิดขึ้นใน cerebellum (สมองน้อย) การผ่าตัดถือเป็นหนทางการรักษาและมักจะทำร่วมกับการให้เคมีบำบัดและทำรังสีรักษาในบางครั้ง

Ependymomas. สำหรับมะเร็งชนิดนี้ เนื้องอกจะถูกค้นพบในโพรงสมอง การรักษาที่เห็นผลมี เคมีบำบัด การผ่าตัด และรังสีรักษา

เนื้องอกไกลโคมาที่ก้านสมอง (Brain stem gliomas.) มะเร็งชนิดนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่แต่มันพบได้บ่อยในเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-10 ปี การรักษาที่ใช้บ่อยสำหรับมะเร็งสมองประเภทนี้คือรังสีรักษา

Astrocytomas. เนื้องอกชนิดนี้มักโตช้าและไม่ก่อให้เกิดเซลล์มะเร็ง โดยทั่วไปแล้วสามารถทำการผ่าตัดเพื่อเอาออกได้

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เป็นเนื้องอกในมดลูกอันตรายมากไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ประจำมาตลอดเลยติดกัน2เดือนแล้วค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไทรอยเป็นพิษ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคคุชชิ่งซินโดรม มีวิธีดูแลรักษายังไงค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่