เนื้องอกในสมอง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,927,406 คน

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับเนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมองมีหลายชนิด ทั้งชนิดธรรมดาไม่ร้ายแรงและเนื้องอกมะเร็ง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งประกอบไปด้วยสมองและไขสันหลังมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับทุกการทำงานของร่างกาย ถ้ามีเนื้องอกเกิดขึ้นในสมองหรือไขสันหลัง ความสามารถในการดำเนินชีวิตที่สำคัญ เช่นการพูด ความจำ และการเคลื่อนไหวอาจได้รับผลกระทบ

ไขสันหลังที่เริ่มตั้งแต่ส่วนท้านของสมอง หรือก้านสมองจนถึงกลางหลัง เปรียบเสมือนกับผู้ส่งสารที่ซับซ้อนเพราะมันส่งสารที่สำคัญไปมาระหว่างสมองและส่วนอื่นๆของร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางมือบนเตาอบ ผิวหนังของคุณจะส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านไขสันหลัง ข้อความที่ถูกส่งคือ “ความเจ็บปวด” หลังจากนั้น สมองจะส่งสารผ่านไขสันหลังเพื่อส่งต่อให้กล้ามเนื้อที่ควบคุมมือของคุณว่า “เคลื่อนไหว”

จากกรณีนี้ ความเจ็บป่วยใดๆที่ถูกรบกวนจากงานสำคัญของสมองและไขสันหลังอาจมีผลกระทบในวงกว้าง

เนื้องอกในสมอง: ชนิดธรรมดาไม่ร้ายแรงหรือเนื้องอกมะเร็ง?

ไขสันหลังหรือเนื้องอกในสมองชนิดที่ธรรมดาไม่ร้ายแรงจะไม่มีเซลล์มะเร็ง  แต่ถึงกระนั้น เนื้องอกประเภทนี้สามารถเป็นอันตรายได้เพราะเมื่อขนาดของมันถูกขยาย มันสามารถกดเนื้อเยื่ออันบอบบางของสมองหรือไขสันหลังและส่งผลกระทบต่อการทำงานทั่วไปของอวัยวะสองส่วนนี้ โดยทั่วไปแล้ว เนื้องอกในสมองชนิดธรรมดา ไม่ร้ายแรงสามารถเอาออกได้โดยการผ่าตัด  ในกรณีส่วนใหญ่มันจะไม่โตขึ้นซ้ำ

เมื่อไขสันหลังหรือเนื้องอกในสมองนั้นเป็นประเภท “malignant” จะมีเซลล์มะเร็ง เซลล์มะเร็งเหล่านี้อาจโตช้าหรือโตเร็ว มันจะลุกลามเข้าสู่เนื้อปกติรอบๆเนื้องอก เนื้องอกมะเร็งมักเป็นชนิดอันตรายถึงชีวิต บางครั้งแต่พบได้ไม่บ่อยนัก เนื้องอกชนิดนี้จะกระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายซึ่งเรียกว่ากระบวนการแพร่กระจายหรือ metastasis

เนื้องอกในสมองอาจเป็นชนิดเนื้องอกมะเร็งแต่อาจไม่รุกรานเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียง ยกตัวอย่างเช่น มันอาจอยู่รอบๆกระดูกของกะโหลกซึ่งทำให้เนื้องอกเหล่านี้ไม่สามารถหนีไปไหนได้ เนื้องอกเหล่านี้เรียกว่า “เนื้องอกที่มีถุงหุ้ม"

มะเร็งสมอง: เนื้องอกปฐมภูมิที่สมองและเนื้องอกแบบแพร่กระจายที่สมอง

เนื้องอกที่เริ่มต้นในไขสันหลังหรือในสมองเรียกว่าเนื้องอกปฐมภูมิ เนื้องอกปฐมภูมิที่สมองมีมากกว่า 100 ชนิด บางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยทำการรักษาเพียงเล็กน้อย แต่บางชนิดไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แม้ทำการรักษาอย่างหนักหน่วง

เนื้องอกที่เริ่มโตขึ้นในจุดอื่นของร่างกายและกระจายเข้าสู่ระบบประสาทเรียกว่าเนื้องอกแบบแพร่กระจาย หรือเนื้องอกทุติยภูมิ

มีความเป็นไปได้ที่มะเร็งจะก่อตัวขึ้นในส่วนอื่นของร่างกายแล้วค่อยกระจายไปยังสมองมากกว่าเริ่มจากสมองแล้วไปยังส่วนอื่นของร่างกาย มะเร็งที่พบได้ทั่วไปซึ่งแพร่กระจายไปสู่สมองมี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งสมองในเด็ก

มะเร็งเนื้องอกในสมองและไขสันหลังพบได้บ่อยที่สุดในเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว “โรงทางพันธุกรรมบางโรคทำให้เด็กมีความไวต่อการเกิดเนื้องอกในสมอง” นายแพทย์ Andrew Sloan ผู้อำนวยการศูนย์เนื้องอกในสมองและระบบประสาทและมะเร็งที่ University Hospitals Case Medical Center in Cleveland. "นี่รวมไปถึง กลุ่มอาการ Li-Fraumeni syndrome โรคท้าวแสนปม และ โรค von Hippel-Lindau"

มีหลายความแตกต่างที่น่าพิจารณาระหว่างมะเร็งสมองในเด็กและผู้ใหญ่ เพราะมะเร็งเหล่านี้ถูกค้นพบในหลายๆจุดทั่วร่างกาย มีอาการแสดงที่ต่างกัน และมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเมื่อส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ นอกจากนี้ มะเร็งสมองยังมีความเป็นไปได้ที่จะแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยเช่นกัน

เนื้องอกในสมองที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่ที่พบบ่อยมักจะเกิดขึ้นใน the cerebral cortex (สมองใหญ่ส่วนนอก) ซึ่งอยู่ในส่วนบนของสมอง มีหน้าที่ในการเก็บความจำ ในขณะที่เด็กมักเป็นเนื้องอกที่ก้านสมองและ cerebellum (สมองน้อย) ซึ่งอยู่ใกล้กับก้านสมองและควบคุมการเคลื่อนไหวภายในร่างกายและประสานงานสมองกับส่วนอื่นๆของร่างกาย

แพทย์ยังไม่ทราบถึงเหตุผลที่เด็กเป็นเนื้องอกปฐมภูมิที่สมอง และนี่คือมะเร็งสมอง 4 ชนิดที่พบได้ทั่วไปในเด็ก:

Medulloblastomas. มะเร็งสมองชนิดนี้พบได้บ่อยที่สุดในเด็ก และพบได้ในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงเล็กน้อย มะเร็งชนิดนี้เกิดขึ้นใน cerebellum (สมองน้อย) การผ่าตัดถือเป็นหนทางการรักษาและมักจะทำร่วมกับการให้เคมีบำบัดและทำรังสีรักษาในบางครั้ง

Ependymomas. สำหรับมะเร็งชนิดนี้ เนื้องอกจะถูกค้นพบในโพรงสมอง การรักษาที่เห็นผลมี เคมีบำบัด การผ่าตัด และรังสีรักษา

เนื้องอกไกลโคมาที่ก้านสมอง (Brain stem gliomas.) มะเร็งชนิดนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่แต่มันพบได้บ่อยในเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-10 ปี การรักษาที่ใช้บ่อยสำหรับมะเร็งสมองประเภทนี้คือรังสีรักษา

Astrocytomas. เนื้องอกชนิดนี้มักโตช้าและไม่ก่อให้เกิดเซลล์มะเร็ง โดยทั่วไปแล้วสามารถทำการผ่าตัดเพื่อเอาออกได้

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
โรคเนื้องอก/มะเร็งสมอง
โรคเนื้องอก/มะเร็งสมอง

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เป็นเนื้องอกในมดลูกอันตรายมากไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ประจำมาตลอดเลยติดกัน2เดือนแล้วค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไทรอยเป็นพิษ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคคุชชิ่งซินโดรม มีวิธีดูแลรักษายังไงค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่