Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,142,840 คน

โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการที่ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดออกมาได้เพียงพอ

โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อเป็นความผิดปกติที่ไขกระดูกของร่างกายไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้เพียงพอ ภายในเลือดของคนเราประกอบไปด้วยเม็ดเลือด 3 ชนิด ซึ่งอยู่ภายในน้ำเลือด เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ ของร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาจากเซลล์ (ไปที่ปอดเพื่อหายไปออก) เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ต่อสู่กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย เกล็ดเลือดเป็นชิ้นส่วนของเซลล์ที่ช่วยทำให้เกิดลิ่มเลือดเพื่อให้เลือดหยุดไหล เม็ดเลือดเหล่านี้มีอายุขัยที่แตกต่างกันไป และจะต้องมีเม็ดเลือดตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนซึ่งจะถูกสร้างขึ้นที่ไขกระดูก หากไม่มีกระบวนการสร้างทดแทนแล้วนั้นจะทำให้เกิดปัญหากับร่างกาย โดยเฉพาะหัวใจและปอด เลือดไหล และเกิดการติดเชื้อได้

ความชุกและสาเหตุของโรค

โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ เป็นโรคที่พบได้น้อย เพียง 0.7-4.1 คนในล้านคน ต่อปี ข้อมูลจการายงานใน American Journal of Hematology รายงานในวารสาร Haematologica ได้ประมาณผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่ที่ 2.34 คนต่อล้านคนต่อปีโรคนี้เกิดได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเท่าๆ กัน และมักเกิดในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 20-25 ปี และมากกว่า 60 ปี อ้างอิงจาก National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่ออาจเกิดจากการที่เซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูก ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการเจริญเป็นเม็ดเลือดที่ปกติ ถูกทำลาย และบ่อยครั้งที่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการทำลายดังกล่าวนั้นคืออะไร อ้างอิงจากรายงานใน Haematologica ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าเป็น โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อแบบไม่ทราบสาเหตุ ในขณะที่หากทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคจะจัดอยู่ในกลุ่มโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อที่เกิดขึ้นภายหลังหรือได้รับทางพันธุกรรม กลุ่มโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นกลุ่มที่พบได้มากกว่ากลุ่มที่ได้รับทางพันธุกรรม อาจเกิดจาก

 • สารพิษ เช่น benzene (สารเคมีซึ่งบางครั้งมีการใช้ในโรงงานและการสังเคราะห์ทางเคมี) ยาฆ่าแมลง และสารหนู
 • ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
 • โรคติดเชื้อหลายๆ โรคเช่นโรคตับอักเสบ, HIV และ Epstein-Barr virus (เชื้อประเภทหนึ่งของกลุ่ม herpes virus)
 • โรคลูปัส, โรคข้ออักเสบชนิดรูห์มาตอยด์ หรือโรคทางระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆ (โรคที่ระบบภูมิคุ้มกันเข้าโจมตีเซลล์ปกติในร่างกาย)
 • การตั้งครรภ์
 • ยาบางชนิด เช่นยาปฏิชีวนะบางตัว ยากดภูมิ และยาแก้อักเสบชนิดที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (NSAIDs)
 • มะเร็งที่เกิดการแพร่กระจายไปที่กระดูก

สาเหตุของการเกิดโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อชนิดได้รับทางพันธุกรรมซึ่งพบได้น้อยมากนั้นเกิดขึ้นที่ยีนซึ่งสามารถส่งผ่านจากพ่อแม่สู่ลูกได้ ประกอบด้วย

 • Fanconi anemia
 • Diamond-Blackfan anemia
 • Shwachman-Diamond syndrome
 • Dyskeratosis congenita

อาการ

โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ สามารถทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และมีผื่นที่ผิวหนังได้ นอกจากนั้นยังสามารถทำให้เกิดอาการซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีเม็ดเลือดแดงต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ หรือเกล็ดเลือดต่ำได้ อาการเหล่านี้อาจรุนแรงตั้งแต่เริ่มต้น หรือค่อยๆ เป็นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้ อาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดของการมีเม็ดเลือดแดงต่ำ อาการอื่นๆ ประกอบด้วย

 • หายใจเร็วและเจ็บหน้าอก
 • มึนหัว โดยเฉพาะหลังจากเปลี่ยนจากท่านั่งหรือนอนเป็นท่ายืน
 • ปวดหัว
 • ผิวหนังซีด
 • ปลายมือปลายเท้าเย็น
 • อ่อนแรง
 • ชีพจรเต้นเร็ว

เมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้เกิดโรคหัวใจที่รุนแรงได้ เช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เจ็บหน้าอก, หัวใจโต และหัวใจวาย การมีเม็ดเลือดขาวต่ำจะทำให้เกิดการติดเชื้อ ไข้ และอาการคล้ายหวัดที่สูงขึ้นและหายยากขึ้น

การมีเกล็ดเลือดต่ำจะทำให้

 • ช้ำง่ายและเลือดออกง่าย
 • เลือดหยุดยาก
 • เลือดกำเดาไหล มีเลือดออกตามไรฟัน มีถ่ายเป็นเลือด หรือประจำเดือนมามาก
 • เห็นจุดสีแดงเล็กๆ บนผิวหนัง

การวินิจฉัยและการรักษา

การตรวจเลือดสามารถตรวจพบการมีจำนวนเม็ดเลือดที่ต่ำ และความน่าจะเป็นที่จะเป็นโรคนี้ได้ และก็ไม่สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรค ในการวินิจฉัยโรคจะต้องทำการตัดชิ้นเนื้อจากไขกระดูกไปตรวจ โดยการใช้เข็มเข้าไปนำเนื้อเยื่อของไขกระดูกและกระดูก รวมถึงเลือดปริมาณเล็ดน้อยมาทำการตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การรักษานั้นจะจำเป็นต้องทำเมื่อเป็นโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อขั้นรุนแรงซึ่งมีอาการแย่ลงเรื่อยๆ หรือทำให้เกิดอาการที่อันตรายถึงชีวิต ทางเลือกในการรักษามีไม่มาก ประกอบด้วย

 • ยาซึ่งกระตุ้นไขกระดูก กดภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือป้องกันและรักษาการติดเชื้อ
 • การให้เลือดเพื่อช่วยทำให้ปริมาณของเม็ดเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • การปลูกถ่ายเลือดและไขกระดูก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เป็นคนโลหิตจาง มีวิธีรักษาอย่างไรบ้างคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อเป็นโลหิตจาง ต้องดูแลตัวอย่างอย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ลูคีเมีย มีทางรักษาไหมค่ะ แล้วจะหายขาดไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่