อาการแสดงและการวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ย. 2, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,156,492 คน

มะเร็งปากมดลูกในระยะต้นมักไม่มีอาการแสดง ดังนั้นการตรวจคัดกรองเป็นประจำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ปากมดลูกซึ่งเป็นท่อเชื่อมมดลูกเข้ากับช่องคลอด การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยที่คุณไม่มีอาการแสดงใดๆเลย อันที่จริงผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ล้วนไม่มีอาการแสดงใดๆจนกว่ารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาจริงๆ

อาการแสดงของโรคมะเร็งปากมดลูก

เมื่อมะเร็งปากมดลูกแทรกแซงเข้าไปในเนื้อเยื่อข้างเคียงจะทำให้เกิดอาการแสดงต่างๆ ได้แก่ เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ: มีเลือดออกระหว่างมีเพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่ทางช่องคลอด มีเลือดออกหลังหมดประจำเดือน หรือมีเลือดประจำเดือนออกมากกว่าหรือนานกว่าปกติ ตกขาวผิดปกติ: มีการตกขาวระหว่างมีประจำเดือนหรือหลังหมดประจำเดือน โดยตกขาวอาจมีเลือดปนเปื้อน รู้สึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์: แม้ไม่มีอาการเลือดออกหรือตกขาว ความรู้สึกเจ็บทางช่องคลอดนี้ก็อาจเป็นสัญญานของมะเร็งปากมดลูก

การทำแป๊ปสเมียร์สำหรับโรคมะเร็งปากมดลูก

American Cancer Society กล่าวว่าวิธีการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุดคือการตรวจอย่างสม่ำเสมอ แป๊ปสเมียร์เป็นการทดสอบอย่างง่าย รวดเร็ว และไม่เจ็บที่นรีแพทย์หรือแพทย์ผู้ให้การดูแลเบื้องต้นสามารถทำให้ได้ในห้องตรวจ การทดสอบนี้จะช่วยแยกแยะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง แพทย์มักแนะนำให้เริ่มทำแป๊ปสเมียร์ตั้งแต่อายุ 21 ปี ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจาก Mayo Clinic แนะนำให้ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 65 ปีมารับการทดสอบทุกๆ 3 ปี ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไปอาจรับการทดสอบทุกๆ 5 ปีได้หากผลแป๊ปสเมียร์และผลจากการทดสอบไวรัส HPV(human papillomavirus) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ทั่วไปที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้

หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงใดต่อไปนี้ แพทย์ของคุณอาจแนะนำให้ต้องได้รับการทดสอบที่บ่อยขึ้น

  • เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก
  • ผลแป๊ปสเมียร์เห็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก่อนกลายเป็นมะเร็ง
  • ได้รับยา dethylstilbestrol(DES) ก่อนกำเนิด
  • มีเชื้อ HIV
  • มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำจากการปลูกถ่ายอวัยวะ การทำเคมีบำบัด หรือการใช้สเตียรอยด์เป็นเวลานาน

ขั้นตอนการทำแป๊ปสเมียร์ก็จะมีดังนี้:

แพทย์จะขอให้คุณถอดเสื้อผ้าและสวมเสื้อคลุมของทางโรงพยาบาลแทน คุณจะต้องนอนบนโต๊ะตรวจโดยที่จะชันเข่าขึ้นมา แพทย์จะค่อยๆสอดเครื่องมือที่เรียกว่า speculum เข้าไปทางช่องคลอด โดยเครื่องมือนี้จะช่วยขยายช่องคลอดให้เปิดค้างไว้เพื่อให้แพทย์มองเห็นปากมดลูกได้ดี คุณอาจรู้สึกถึงแรงกดดันตอนใส่เครื่องมือนี้ แพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกโดยใช้แปรงนุ่มหรืออุปกรณ์อื่น ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวด แพทย์จะบรรจุตัวอย่างในภาชนะพิเศษแล้วส่งต่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบ และจะบอกให้คุณมาฟังผลเมื่อไหร่

โฆษณาจาก HonestDocs
มัวกังวลทำไม ตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์ให้สบายใจวันนี้

เลือกตรวจที่รพ.และคลินิคชั้นนำกว่า 20 ที่ ไม่ต้องเขิน แถมลดเพิ่ม 15% เลือกดูและสอบถามเราวันนี้

การทดสอบหา DNA ของ HPV

แป๊ปสเมียร์อาจทำควบคู่ไปกับการทดสอบหา DNA ของ HPV ที่จะใช้หาสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด การทดสอบนี้อาจทำเมื่อผลของแป๊ปสเมียร์ออกมาว่าผิดปกติและแพทย์ตัดสินใจส่งตรวจเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก

ผลแป๊ปสเมียร์เป็นบวก หมายถึง สามารถตรวจพบเซลล์ผิดปกติ ผลบวกที่ออกมาอาจแตกต่างกันได้ และผลที่เป็นบวกก็ไม่จำเป็นว่าคุณจะมีมะเร็งปากมดลูก 

ผลแป๊ปสเมียร์บวกและวิธีการต่างๆที่แพทย์แนะนำ:

Atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS): squamous cells ที่ผิวปากมดลูกมีความผิดปกติเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเป็นรอยโรคก่อนกลายเป็นมะเร็ง แพทย์มักส่งตัวอย่างเซลล์อีกครั้งเพื่อหา HPV ผู้เชี่ยวชาญจาก Mayo Clinic กล่าวว่าหากคุณมี HPV แพทย์ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติม แต่หากไม่มีก็ไม่ต้องกังวล

Squamous intraepithelial lesion: อาจตรวจเจอเซลล์ผิดปกติก่อนกลายเป็นมะเร็ง ผลที่ได้เกรดต่ำ หมายถึง เซลล์จะต้องใช้เวลาเป็นปีๆในการเปลี่ยนเป็นมะเร็ง แพทย์อาจแนะนำให้ทำแป๊ปสเมียร์บ่อยครั้งขึ้น ผลที่ได้เกรดสูง เป็นสัญญานของโอกาสการกลายเป็นมะเร็งเร็วขึ้น และอาจต้องส่งตรวจเพิ่มเติม

Squamous cell cancer หรือ adenocarcinoma cells: เซลล์ผิดปกติอาจกลายเป็นมะเร็ง แพทย์ของคุณอาจใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า coloscope เพื่อการตรวจสอบปากมดลูกและช่องคลอดได้แม่นยำขึ้น กระบวนการนี้เรียกว่า colposcopy และอาจเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เรียกว่า biopsy มาจากเนื้อเยื่อผิดปกติๆมดๆและส่งต่อไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ

ระยะของมะเร็งปากมดลูก

การกำหนดระยะของมะเร็งต้องประเมินการลุกล้ำของเซลล์มะเร็งเพื่อหาวิธีรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

กระบวนการนี้จะใช้ดูว่า:

  • ขนาดก้อนมะเร็งเป็นเท่าไหร่
  • มะเร็งกระจายทั้งเข้าในและรอบๆปากมดลูกมากแค่ไหน
  • มะเร็งกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะไกลอื่นๆหรือไม่

โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลักของมะเร็งปากมดลูก(หลังระยะที่ 0) ซึ่งแต่ละระยะก็สามารถแบ่งย่อยเพื่อช่วยบอกการกระจายของเซลล์มะเร็ง

4 ระยะหลักของมะเร็งปากมดลูก:

ระยะที่ 0: หรือระยะมะเร็งเบื้องต้น: เป็นระยะแรกๆ ที่เซลล์มะเร็งยังคงอยู่แค่บนผิวปากมดลูก

ระยะที่ 1: มะเร็งกระจายอยู่ภายในปากมดลูกเท่านั้น

ระยะที่ 2: มะเร็งกระจายไปไกลกว่าปากมดลูกและมดลูก แต่ยังไม่กระจายไปยังกระดูกเชิงกรานหรือที่ไกลๆ

ระยะที่ 3: มะเร็งกระจายไปยังช่องคลอดหรือผนังเชิงกรานส่วนล่าง โดยอาจไปกดท่อไตที่ลำเลียงปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ แต่ไม่กระจายไปยังต่อมน้ำหลืองหรือที่ไกลๆ

ระยะที่ 4: มะเร็งกระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียงหรือส่วนอื่นๆของร่างกาย

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
โรคมะเร็งปากมดลูก (CA cervix)
โรคมะเร็งปากมดลูก (CA cervix)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

มะเรีงปากมดลูก มีทางไม่ให้เกิดขึ้นได้ไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
มะเร็งปากมดลูกมีวิธีการป้องกันอย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปัญหาตกขาวเรื้อรังจะมีผลต่อมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อยากทราบว่าระยะแรกของมะเร็งปากมดลูกจะแสดงอาการอย่างไร?
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่