Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

โรคอัลไซเมอร์คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,851,036 คน

โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการตายของเซลล์ในสมอง หรือเซลล์ในสมองหยุดการทำงาน จึงมีผลทำให้การทำงานของสมองแย่ลง หากสมองมีการเสื่อมตัวมากขึ้น หรือไม่ได้รับการรักษาในช่วงระยะเวลา 8-10 ปี จะทำให้การเสื่อมของสมองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้

แม้ว่าจะมีการใช้คำสลับไปมาระหว่างภาวะสมองเสื่อมกับโรคอัลไซเมอร์ แต่จริงๆ แล้วสองภาวะนี้มีความหมายแตกต่างกัน ภาวะสมองเสื่อมเป็นคำกว้างๆ ไม่เจาะจงโรคใดโรคหนึ่งแต่เป็นการกล่าวรวมๆ ถึงการสูญเสียหรือการลดลงของความสามารถสมองที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำ ความคิด ภาษา การตัดสินใจ และพฤติกรรม 

โฆษณาจาก HonestDocs
ทำรีเทนเนอร์วันนี้ ลดสูงสุด 50% ถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้เท่านั้น

จองคิววันนี้ได้เลย คลีนิกดีมีคุณภาพ ไม่ต้องรอหมอนาน เริ่มต้นเพียง 600 บาท เท่านั้น

Internal ad retainer

สมองเสื่อมมีหลายประเภท แต่ประเภทที่พบบ่อยที่สุด คือ โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งมีจำนวนมากถึง 60-80% ของโรคสมองเสื่อมทั้งหมด และนอกจากโรคอัลไซเมอร์ ยังมีสาเหตุของสมองเสื่อมแบบอื่นๆ ได้แก่

 • สมองเสื่อมจากลีวอี บอดี (Lewy body dementia) เป็นโรคที่เกิดจากการมีโครงสร้างเล็กๆ ที่ผิดปกติของสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ลีวอี บอดี (Lewy body) เกิดขึ้นในเซลล์สมอง
 • สมองเสื่อมจากหลอดเลือด (Vascular dementia) มักเกิดหลังจากหลอดเลือดสมองมีการอุดตันหรือบาดเจ็บ ทำให้สมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกในสมอง
 • สมองเสื่อมส่วนฟรอนโตเทมโพรอล (Frontotemporal dementia) เกิดจากเซลล์ประสาทที่อยู่ส่วนหน้า คือ ฟรอนทอล (Frontal lobe) และด้านข้าง คือ เทมโพรอล (Temporal lobe) ของสมองถูกทำลาย

อาการของโรคอัลไซเมอร์

อาการของโรคอัลไซเมอร์จะค่อยๆ แสดงให้เห็นขึ้นในเวลาหลายปี แต่โดยทั่วไปอาการของโรคอัลไซเมอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก ๆ ได้แก่

 • อาการระยะเริ่มแรก ในระยะเริ่มแรก อาการหลักของโรคอัลไซเมอร์ คือ ความจำเสื่อมและขี้หลงขี้ลืมมากขึ้น เช่น
  • ลืมบทสนทนาหรือเหตุการณ์ล่าสุด 
  • ลืมชื่อสถานที่และวัตถุ หรือมีปัญหาในการคิดคำพูดที่ถูกต้อง
  • ย้ำคิดย้ำทำเป็นประจำ เช่น ถามคำถามเดิมๆ หลายครั้ง
  • มักตัดสินใจผิดพลาด หรือยากที่จะตัดสินใจ
  • ปรับตัวได้ช้าลง และลังเลที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ
  • มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น ความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น มีการตื่นตระหนก หรือพบว่าเกิดช่วงเวลาสับสนขึ้นมาเป็นระยะ
 • อาการระยะปานกลาง เมื่อโรคอัลไซเมอร์พัฒนามากขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับความจำจะแย่ลง ผู้ที่มีอาการอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะจำชื่อคนที่รู้จัก และพบปัญหาในการนึกถึงบุคคลในครอบครัวและเพื่อนว่าใครเป็นใคร รวมถึงอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น
  • สับสนและมึนงงมากขึ้น อาจมีอาการตั้งแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ วันอะไร หรือหลงทาง
  • เกิดภาวะย้ำคิด ย้ำทำซ้ำ ๆ
  • เกิดอาการหลงผิด หรือรู้สึกหวาดระแวงและสงสัยในผู้ดูแลหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัว
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือภาษา (Aphasia)
  • นอนหลับไม่เต็มที่
  • เกิดการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ เช่น อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ บ่อยครั้ง เกิดอาการซึมเศร้าและความรู้สึกกังวลมากขึ้น ผิดหวังหรือกระวนกระวายใจ อยู่ไม่เป็นสุข
  • ยากที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ เช่น การกะระยะทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
  • เกิดภาพหลอน
 • อาการระยะสุดท้าย ในระยะหลังๆ ของโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยจะมีอาการจะรุนแรงขึ้น ดังนี้
  • อาการประสาทหลอนและภาพลวงตา อาจเกิดขึ้นเป็นๆ หายๆ ตลอดในช่วงที่เจ็บป่วย 
  • เคี้ยวอาหารและกลืนได้ลำบาก (Dysphagia)
  • มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือเรียกร้องความสนใจ
  • ยากที่จะเคลื่อนที่หรือเดินไปรอบๆ โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ
  • น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว  แม้จะรับประทานอาหารมากขึ้นก็ตาม
  • กลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ทำให้เกิดภาวะปัสสาวะหรืออุจจาระเล็ด (Urinary or Bowel incontinence)
  • สูญเสียความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นเรื่อยๆ
  • เกิดปัญหาสำคัญของทั้งความจำระยะสั้นและความจำระยะยาว

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากส่วนต่างๆ ของสมองฝ่อตัวลง ทำให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างและหน้าที่ของพื้นที่สมองในส่วนนั้นๆ ที่เกิดผลกระทบ

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุใดที่ทำให้กระบวนการฝ่อตัวนี้เริ่มต้นขึ้น แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่าในสมองของผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีกลุ่มแผ่นแอมีลอยด์ (Amyloid plaques) ซึ่งเป็นการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติ และความไม่สมดุลของสารเคมีสื่อประสาทที่ชื่อว่า Acetylcholine

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้น เช่น

 • อายุ
 • พันธุกรรม
 • โรคหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคอ้วน

วิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์

ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือยาชนิดใดที่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้ แต่มีวิธีรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยการใช้ยาเพื่อยับยั้งสารอะเซตีลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) เพื่อลดการทำลายสารอะเซติลโคลีน ซึ่งเป็นสารความจำที่อยู่ในสมอง 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
โรคอัลไซเมอร์และการวินิจฉัย
โรคอัลไซเมอร์และการวินิจฉัย

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ แบบไหนคะ หรือมียาอะไรที่มีประสิทธิภาพในการรักษามากที่สุด
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
แพทย์เชี่ยวชาญโรคด้านสมอง อัลไซเมอร์
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
อาการหลงลืม แบบลืมบางเรื่องไปเลยถ้าไม่มีใครถามหรือเตือน อาการแบบนี้ จะทำให้เป็นอัลไซเมอร์หรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
โรคอัลไซเมอร์มีวิธีแก้อย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
กล้วยช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์รึเปล่าคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
จะเป็นไปได้ไหมคะ ที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะสามารถทำอนาจาร ลามกได้
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล
ดูในแอป