โรคอ้วนคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 8, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

โรคอ้วนเป็นภาวะซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงรุนแรงต่อสุขภาพและอาจทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง

คำจำกัดความสำหรับโรคอ้วนนั้นง่ายมาก มันก็คือสภาวะที่คุณกำลังมีไขมันในร่างกายมากเกินไป แต่ในชีวิตจริงนั้นการรักษาและจัดการกับโรคอ้วนนั้นไม่ได้ง่ายอย่างนั้น โรคอ้วนเป็นความผิดปกติที่ซับซ้อนซึ่งไม่ได้มีผลเฉพาะรูปร่างความสวยงามเท่านั้น แต่การเป็นโรคอ้วนยังทำให้คุณมีความเสี่ยงต่อหลายโรคและปัญหาทางสุขภาพได้

การมีไขมันในร่างกายที่มากเกินไปมีความเกี่ยวข้องกับ

องค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่าความชุกของโรคอ้วนทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าระหว่างปี 1980-2014 นอกจากนั้นยังทำให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ตามมา เช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมากขึ้น การสูญเสียความสามารถในการทำงาน และค่าแรงที่ลดลง โรคอ้วนกับค่าดัชนีมวลกาย ค่าดัชนีมวลกายเป็นตัวเลขที่ใช้ประเมินโรคอ้วน โดยค่านี้คิดว่าส่วนสูงและน้ำหนักของผู้ป่วย

สามารถแบ่งค่าดัชนีมวลกายออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

 • น้ำหนักปกติ : 18.5 – 24.9
 • น้ำหนักเกินเกณฑ์ : 25 – 29.9
 • อ้วน : มากกว่า 30

ซึ่งโรคอ้วนสามารถแบ่งได้เป็น

 • กลุ่มที่ 1 : BMI = 30-34.9
 • กลุ่มที่ 2 : BMI = 35 – 39.9
 • กลุ่มที่ 3 : BMI = >40

โรคอ้วนรุนแรง

บางองค์กรมีการเรียกผู้ที่มี BMI มากกว่า 40 ว่าเป็นกลุ่มโรคอ้วนรุนแรง ซึ่งโรคอ้วนรุนแรงนั้นอาจยังหมายถึงการมีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ปกติ 100 ปอนด์ หรือการมี BMI >35 ร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนอื่นจากโรคอ้วนเช่นความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การเป็นโรคอ้วนรุนแรงทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพมากกว่าภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนธรรมดา

การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย

มีเครื่องมือออนไลน์หลายชิ้นที่สามารถช่วยคำนวนค่าดัชนีมวลกายของคุณได้ ผู้ใหญ่สามารถใช้เครื่องคำนวณค่าชะนีมวลกายที่เว็บไซต์นี้ได้ ในขณะที่เด็กจะต้องใช้เครื่องคำนวณที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ โดยเด็กอายุระหว่าง 2-19 ปีสามารถใช้ของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

โรคอ้วนกับการตั้งครรภ์

การเป็นโรคอ้วนอาจส่งผลที่ไม่ดีต่อความสามารถในการมีบุตรของทั้งชายและหญิง ในผู้หญิง การเป็นโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับภาวะไข่ไม่ตก ในผู้ชาย มีความเกี่ยวข้องกับการมีน้ำอสุจิที่คุณภาพต่ำ อารมณ์ทางเพศลดลง และองคชาติไม่แข็งตัว ในผู้หญิงอ้วนที่ตั้งครรภ์นั้น การเป็นโรคอ้วนก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ เช่น

 • เบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • ความดันโลหิตสูง
 • แท้ง
 • ครรภ์เป็นพิษ
 • คลอดผิดปกติ มักจะต้องไปผ่าตัดคลอด

ทารกที่เกิดจากผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนจะมีความเสี่ยงของโรคต่อไปนี้เพิ่มขึ้น

 • คลอดก่อนกำหนด
 • ตายคลอด
 • มีความผิดปกติแต่กำเนิด
 • ตัวใหญ่
 • โรคอ้วนในเด็ก

การลดน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์และควบคุมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ให้ไม่มากเกินไปสามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้

โรคอ้วนในเด็ก

องค์การอนามัยโลกได้พูดถึงโรคอ้วนในเด็กว่าเป็นหนึ่งในปัญหาและความท้าทายที่รุนแรงของสาธารณสุขในศตวรรตที่ 21 โรคอ้วนไม่ได้เพียงแต่จะลดคุณภาพชีวิตของเด็กเท่านั้นแจต่การมีน้ำหนักตัวมากและอ้วนจะทำให้เด็กเหล่านี้โตเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนเช่นกัน และเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเช่นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อย แม้ว่าการคาดการณ์อัตราการเป็นโรคอ้วนในเด็กทั่วโลกนั้นจะทำได้ยาก แต่มีการประเมินว่าน่าจะมีเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีประมาณ 43 ล้านคนที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนในปี 2010 ซึ่งจากจำนวนดังกล่าวนั้นมีประมาณ 35 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ในสหรัฐอเมริกา มีการเก็บข้อมูลของ National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) ที่แสดงว่าอัตราการเกิดโรคอ้วนในเด็กนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

 • ในช่วงปี 1970 มีเด็กอายุ 2-19 ปีเพียง 5% เท่านั้นที่อ้วน
 • ในปี 2008 มีเด็กอายุ 2-19 ปีเกือบ 17% ที่อ้วน

ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพระยะสั้นที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนในเด็กประกอบด้วย

 • ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • มีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวาน
 • เกิดปัญหากับกระดูกและข้อ
 • มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • เป็นปัญหาทางสังคม
 • มีความมั่นใจในตัวเองต่ำ

ความเสี่ยงระยะยาวนั้นเป็นเหมือนกับการเป็นโรคอ้วนในผู้ใหญ่

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ทำหมันแล้วทำให้ประจำเดือนหมดไป เป็นบางคนรึว่าทุกคนคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อยากมีบุตรต้องวางแผนอย่างไรบ้างคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่