กลุ่มอาการกูเลนแบร์ Guillain-Barré Syndrome คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 14, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที

Guillain-Barré syndrome เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้น้อยมาก

Guillain-Barré syndrome (GBS) เป็นการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและสูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในร่างกาย 

ผู้ที่เป็นโรค Guillain-Barré syndrome (ออกเสียงเป็น GHEE-yan ba-RAY)  ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำร้ายระบบประสาทส่วนปลายของร่างกายตนเอง ระบบประสาทส่วนปลายรวมถึงเส้นประสาทที่ติดต่อกับสมองและไขสันหลังที่ต่อกับแขนขา ซึ่งเส้นประสาทจะช่วยในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

ความชุกของโรค Guillain-Barré syndrome

Guillain-Barré เป็นโรคที่พบได้น้อยมาก

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ประมาณว่ามีอุบัติการณ์ 1-2 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนที่เป็นโรคนี้ในหนึ่งปีของประเทศสหรัฐอเมริกา

โรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุ แต่พบมากในผู้ใหญ่ ในการวินิจฉัยว่าเป็นโรค GBS ในแต่ละปี พบว่าผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุของ Guillain-Barré syndrome มีรายงานว่าผู้ป่วยหลายคนที่เป็นโรค GBS เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส (เช่น ไข้หวัดใหญ่) เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ก่อนที่อาการ GBS จะเริ่มต้น

ปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดโรค GBS ที่พบได้น้อยอาจรวมถึง:

 • การฉีดวัคซีน
 • การผ่าตัด
 • อาการบาดเจ็บที่รุนแรง

Guillain-Barré syndrome ไม่ได้เป็นโรคติดต่อ มันไม่สามารถติดต่อจากบุคคลหนึ่งไม่สู่อีกบุคคลหนึ่งได้

ชนิดของโรค GBS

Guillain-Barré syndrome มีหลายชนิดซึ่งแยกตามคุณลักษณะว่าส่วนใดของเซลล์เส้นประสาทนั้นเกิดความ ชนิดของโรค GBS ที่พบบ่อยที่สุด เรียกว่าโรคที่มีการอักเสบของ ปลอกหุ้มของเส้นประสาทหลายเส้นอย่างเฉียบพลัน acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (AIDP) โรคนี้เป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่โจมตีปลอกเส้นประสาทที่ช่วยในการส่งกระแสประสาทจากสมองไปสู่ส่วนอื่นของร่างกาย

อาการแสดงของโรค Guillain-Barré Syndrome

อาการแรกของโรค Guillain-Barré syndrome ที่พบบ่อยมีอาการเสียวแปล็บเส้นประสาท และอาการอ่อนแรงของเท้าและขา และความรู้สึกเหล่านี้จะขยายไปสู่แขนและใบหน้าของผู้ป่วย กล้ามเนื้อหน้าอกอาจได้รับผลกระทบ ผู้ป่วย GBS ถึงหนึ่งในสี่อาจประสบกับปัญหาในการหายใจ

ในผู้ป่วย GBS ที่มีอาการรุนแรง พวกเขาอาจสูญเสียการทำงานและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทั้งหมด และนำไปสู่การเป็นอัมพาตชั่วคราว

อาการแสดงและอาการของโรค Guillain-Barré syndrome อาจมี:

 • อาการเหน็บชาและเสียวแปล๊บเหมือนเข็มแทงบริเวณปลายนิ้ว หัวแม่เท้า ข้อเท้า หรือข้อมือ
 • อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เริ่มต้นจากส่วนขาและลามไปสู่ส่วนบนของร่างกาย
 • อาการเดินไม่ตรง
 • มีความยากลำบากในการเคลื่อนไหวใบหน้าและดวงตา (กระพริบตา เคี้ยวอาหาร และพูด)
 • มีความยากลำบากในการควบคุมการขับถ่ายและปัสสาวะ
 • อัตราการเต้นของหัวใจเร็ว
 • หายใจลำบาก

การวินิจฉัยโรค GBS

ก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Guillain-Barré syndrome แพทย์ประจำตัวของคุณจะต้องตรวจร่างกายและระบบประสาทอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อตัดโรคอื่นๆที่ก่อให้เกิดอาการนี้ แพทย์ของคุณอาจจะแนะนำให้ทำการตรวจเพิ่มเติมซึ่งสามารถช่วยให้ตรวจพบและวัดการเปลี่ยนแปลงของการทำการของเส้นประสาท

การตรวจอาจรวมถึง:

การเจาะน้ำไขสันหลัง Spinal tap: แพทย์ประจำตัวของคุณจะแทงเข็มเข้าไปในหลังส่วนล่างเพื่อนำน้ำในไขสันหลังออกไปทำการตรวจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Electromyography: เข็มปลายแหลมจำนวนหนึ่งจะถูกแทงเข้าไปสู่กล้ามเนื้อเพื่อวัดการทำงานของเส้นประสาทในกล้ามเนื้อ

การตรวจความเร็วการนำสัญญาณประสาท Nerve conduction: คุณจะได้รับการสั่นสะเทือนเล็กๆจากขั้วไฟฟ้าบนผิวหนังเพื่อที่แพทย์ของคุณจะได้วัดการทำงานของเส้นประสาท

ภาวะแทรกซ้อนของโรค GBS

ในกรณีที่เป็นรุนแรง โรค Guillain-Barré syndrome จะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอาจทำให้ความสามารถในการหายใจบกพร่อง ในผู้ป่วย GBS บางรายจำเป็นต้องใช้ท่อและเครื่องช่วยหายใจ  แต่ผู้ป่วย GBS ส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติจากโรคนี้ได้แต่ผู้ป่วยบางคนอาจประสบกับภาวะพิการ รวมถึง:

 • อาการอ่อนแรงเล็กน้อย เหน็บชา หรือเสียวแปล็บ
 • อาการปวดเส้นประสาทเป็นระยะๆ
 • อาการลำไส้ขี้เกียจ หรือมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะไม่สุด
 • ความดันโลหิตแกว่ง
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ

Guillain-Barré Syndrome และไวรัสซิก้า

หลายๆประเทศมีรายงานถึงการเพิ่มสูงขึ้นของโรค GBS ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของไวรัสซิก้า ยังไม่มีการยืนยันที่แน่นอนว่าไวรัสซิก้าเป็นสาเหตุหรือตัวกระตุ้นให้เกิดโรค GBS ปัจจุบัน นักวิจัยทั่วโลกกำลังศึกษา ความเชื่อมที่เป็นโยงที่ได้ระหว่างโรค GBS และไวรัสซิก้า  

การรักษาโรค Guillain-Barré Syndrome

ไม่มีวิธีการรักษาที่หายขาดสำหรับ Guillain-Barré syndrome แต่การรักษาสามารถลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและช่วยเร่งการฟื้นตัวของร่างกายจากโรค ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้โดยทั่วไปมักจะได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยบางรายจะได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการทำงานของหัวใจ หรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆที่ช่วยการทำงานพื้นฐานของร่างกายในระหว่างที่เส้นประสาทของพวกเขากำลังฟื้นตัว  

มีการรักษาหลักๆของ GBS อยู่ 2 ประเภท:

การเปลี่ยนถ่ายพลาสมา (plasmapheresis): ในกระบวนการนี้ เลือดถูกนำออกจากร่างกาย และผ่านกระบวนการแยกเม็ดเลือดแดงออกจากส่วนที่เป็นของเหลวในเลือด เม็ดเลือดแดงถูกใส่กลับคืนสู่ร่างกาย การเปลี่ยนถ่ายพลาสมาดูเหมือนจะลดความรุนแรงและลดระยะเวลาของผู้ป่วย GBS บางราย

การบำบัดด้วยอิมมูโนโกลบูลินในขนาดสูง High-dose immunoglobulin therapy: คุณได้รับการฉีดโปรตีนพิเศษในขนาดสูงเพื่อลดการโจมตีระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์ประสาทของร่างกาย

การพยากรณ์โรค Guillain-Barré Syndrome

ในขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถกลับมาเป็นปกติจากโรค GBS ซึ่งกินกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน อาจจะสั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือนานเป็นไม่กี่ปี จนกว่าผู้ป่วยจะหายกลับมาเป็นปกติ

จากรายงานขององค์การอนามัยโรค 3-5% ของผู้ป่วยโรค GBS จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคแทรก

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ปวดหลังกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมปวดหลังแล้วทำให้ขาไม่มีแรงเลยค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปลายนิ้วมือชา มีสาเหตุจากอะไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อาการชาที่ปลายนิ้วมือเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะคุณหมอ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่