โรคหลายบุคลิก (Multiple Personality Disorder) คืออะไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 9, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

โรคหลายบุคลิก มีอีกชื่อเรียกว่า Multiple Personality Disorder เป็นหนึ่งในโรคจิตเวชที่ถูกจัดอยู่ในประเภท Dissociative disorders ที่อยู่ในรายการของคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ประเภท Dissociative disorders 

โรคหลายบุคลิกคืออะไร

ในโรคหลายบุคลิกนั้น คุณอาจจะประสบกับการมีสองอัตลักษณ์หรือบุคลิกหรือมากกว่าขึ้นไป อีกชื่อหนึ่งคือการมีบุคลิกภาพสองคนในคนเดียวกัน บุคลิกเหล่านี้จะเข้าควบคุมพฤติกรรมของคุณอีกครั้ง และคุณมักจะประสบกับการสูญเสียความทรงจำ เมื่ออีกหนึ่งบุคลิกถูกเปลี่ยนหรือกำลังควบคุม

โรคหลายบุคลิกเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปหรือไม่

โรคหลายบุคลิก เป็นโรคที่หายาก จึงมีการศึกษาน้อย และมีการทำวิจัยในบุคคลที่เป็นโรคหลายบุคลิกเพียงน้อยนิดหนึ่ง ในการศึกษาพบว่าประมาณ 1% ของผู้หญิงในชุมชนเป็นโรคหลายบุคลิก ซึ่งเรายังต้องการการศึกษาอีกมากเพื่อจะยืนยันข้อมูลนี้ แม้จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการวินิจฉัยโรคหลายบุคลิก แต่อย่างไรก็ตาม มันไม่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นเพราะความตระหนักที่มีมากขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต หรือจากการวินิจฉัยผิด

ข้อโต้แย้งของโรคหลายบุคลิก: โรคหลายบุคลิกเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า?

มีข้อโต้แย้งมายาวนานในวงการสุขภาพจิต ว่าโรคหลายบุคลิกมีจริงหรือเปล่า มีหลักฐานว่าบุคคลที่เป็นโรคหลายบุคลิกจะมีความรู้สึกไวต่อการสะกดจิต และความผิดปกติเกี่ยวกับการคล้อยตาม ทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนแย้งว่า อัตลักษณ์แยกต่างกันที่บุคคลที่เป็นโรคหลายบุคลิกประสบนั้น อาจเป็นผลลัพท์ของการคล้อยตามนี้

ถึงกระนั้น ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ ได้แย้งว่ายังมีบางการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ปฏิเสธข้อโต้แย้งดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น บางการศึกษาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าบุคลิกที่แตกต่างของบุคคลที่เป็นโรคหลายบุคลิกนั้น มี  รูปแบบการแสดงออกทางสรีรวิทยาที่ต่างกัน รวมถึงการกระตุ้นสมองที่แตกต่างกันหรือการตอบสนอง ของ หลอดเลือดหัวใจที่ต่างกัน           

การศึกษาเหล่านี้ได้ถูกใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเกิดขึ้นจริงของการมีบุคลิกภาพสองคนในคนเดียวกัน การศึกษาเกี่ยวกับโรคหลายบุคลิกนั้นมีข้อจำกัด และการวินิจฉัยยังมีข้อโต้แย้ง อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยนั้นได้รับการยอมรับมากขึ้นในชุมชนสุขภาพจิต และเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคหลายบุคลิกกันมากขึ้น

เกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับโรคหลายบุคลิก

เกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับโรคหลายบุคลิกที่ได้ถูกบรรยายในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ในการพิมพ์ครั้งที่ 5 มีดังต่อไปนี้ :

  • การเกิดขึ้นของสองหรือมากกว่าของอัตลักษณ์หรือบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ละอันด้วยรูปแบบของการเข้าใจและเกี่ยวของกับสภาพแวดล้อม การเกิดขึ้นของบุคลิกเหล่านี้สามารถประเมินได้ด้วยตนเองหรือสังเกตด้วยนักบำบัดเพื่อการวินิจฉัย
  • การสูญเสียความทรงจำ (Amnesia) ต้องเกิดขึ้นซึ่งจะจำกัดว่าบุคคลหนึ่งจะจดจำอะไรเกี่ยวกับทั้งภัยพิบัติหรือภยันตรายและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
  • บุคคลนั้นต้องมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน
  • อาการต่าง ๆ จะไม่มีส่วนเกี่ยวกับการกระทำตามหลักวัฒนธรรมหรือศาสนา
  • อาการต่าง ๆ ไม่ใช่ผลลัพท์ของการใช้สารใด ๆ เช่น แอลกอฮอล์ (alcohol) หรือยารักษาโรค

โรคหลายบุคลิกและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

บุคคลที่เป็นโรคหลายบุคลิก มักมีรายงานของประสบการณ์การถูกทารุณกรรมทางร่างกาย และการทารุณกรรมทางเพศอย่างรุนแรงในวัยเด็ก และมักมีอาการร่วมกันของโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง: Borderline Personality Disorder (BPD) รวมถึงมีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง (Self-harming behaviors) มีพฤติกรรมสิ่งเร้า และมีความไม่ยั่งยืนในความสัมพันธ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่การทารุณกรรมเด็ก (Childhood abuse) เป็นปัจจัยเสี่ยงของทั้งโรคหลายบุคลิกและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

มีทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาของโรคหลายบุคลิกได้เสนอว่า บุคคลที่เป็นโรคหลายบุคลิกได้ประสบกับการได้รับบาดแผลทางจิตใจอย่างรุนแรง และวิธีเดียวที่จะจัดการมันได้คือการพัฒนา Dissociation ที่เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกในการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม เมื่อเวลาผ่านไป Dissociation ชนิดเรื้อรังจะนำไปสู่การสร้างของหลาย ๆ อัตลักษณ์ ในขณะที่ Dissociation เป็นอาการของ โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้ว Dissociation ที่พบในโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งจะไม่เกิดขึ้นบ่อยหรือไม่เกิดขึ้นรุนแรงเท่าในโรคหลายบุคลิก บางคนที่มีอาการของโรคหลายบุคลิกอาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทั้งสอง

ถ้าคุณเป็นโรคหลายบุคลิก คุณอาจจะประสบกับอาการที่เกี่ยวข้องการบาดแผลทางจิตใจอื่น ๆ รวมถึง ฝันร้าย ภาพย้อนหลังถึงอดีตหรืออาการอื่นๆ ที่เป็นลักษณะของโรคความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

(ขอโพสต์ถามใหม่อีกรอบนะคะ พอดีโพสต์เก่าไม่มีคนตอบ) ไม่ทราบว่าจะสามารถรู้ได้อย่างไรคะว่าเราเป็นโรคหลายบุคลิกรึเปล่า เราเคยถูกวินิจฉัยว่าเป็น BPD ค่ะ แต่เราเกิดความสงสัยว่าตัวเองจะกลายเป็น DID รึเปล่า? เราพยายามสังเกตด้วยตัวเองนะคะ แต่ก็...
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่