Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (Patent ductus arteriosus: PDA)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 579,605 คน

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) คืออะไร?

โดยปกติแล้วเลือดของตัวอ่อนในครรภ์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในปอดเพื่อรับออกซิเจน และหัวใจมีเส้นเลือดที่เรียกว่า Ductus Arteriosus ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลเวียนไปยังปอด อย่างไรก็ดี เลือดจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนในปอดและเส้นเลือดดังกล่าวควรปิดเมื่อเด็กเกิด หาก Ductus Arteriosus ยังคงเปิด มันก็จะส่งผลต่อการไหลเวียนเลือด ซึ่งเราจะเรียกช่องที่ยังเปิดดังกล่าวว่า Patent Ductus Arteriosus (PDA)

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ในเด็ก

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ในเด็ก

Ductus Arteriosus เป็นหลอดเลือดแดงของทารกในครรภ์ที่พบได้ทั่วไป ซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นเลือดแดงที่สำคัญของร่างกายอย่าง Aorta และ Pulmonary Artery อย่างไรก็ดี Ductus Arteriosus ช่วยให้เลือดเบี่ยงออกจากปอดก่อนที่เด็กจะเกิด

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

ทารกทุกคนเกิดมาพร้อมกับ Ductus Arteriosus แต่ช่องว่างที่เปิดอยู่ไม่ได้เป็นส่วนที่จำเป็นอีกต่อไป และมักจะตีบแคบและปิดไปเองภายในไม่กี่วันแรกหลังจากที่เด็กเกิด แต่ในบางครั้ง Ductus Arteriosus ไม่ได้ปิดอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในทารกที่คลอดก่อนกำหนดมากกว่าทารกที่คลอดตามกำหนดการปกติ อย่างไรก็ดี เรายังไม่รู้สาเหตุของ PDA ในเด็กส่วนมาก และเด็กบางคนสามารถมีหัวใจที่ผิดปกติควบคู่ไปกับโรค PDA

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ในเด็กส่งผลกระทบต่อหัวใจอย่างไร?

โดยปกติแล้วหัวใจห้องซ้ายสูบฉีดเลือดไปยังร่างกายเท่านั้น ในขณะที่หัวใจห้องขวาสูบฉีดเลือดไปยังปอดเพียงบริเวณเดียว ทั้งนี้เด็กที่เป็นโรค PDA จะมีเลือดส่วนเกินที่ถูกสูบฉีดจากเส้นเลือด Aorta เข้าไปยังเส้นเลือด Pulmonary หาก PDA มีขนาดใหญ่ เลือดส่วนเกินที่ถูกสูบฉีดเข้าไปในเส้นเลือด Pulmonary จะทำให้หัวใจและปอดทำงานหนักขึ้น ซึ่งอาจทำให้ปอดมีเลือดคั่งอยู่ภายใน

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างไร?

หากช่อง PDA มีขนาดเล็ก มันก็จะไม่ทำให้เกิดอาการใดๆ เพราะหัวใจและปอดไม่ได้ทำงานหนักขึ้น แต่อาการผิดปกติที่อาจพบได้ก็คือ หัวใจส่งเสียงฟู่อย่างชัดเจน ซึ่งต้องใช้หูฟังของแพทย์ในการฟัง ในกรณีที่ PDA มีขนาดใหญ่ เด็กอาจหายใจเร็วและหนักกว่าปกติ ตลอดจนมีปัญหาในการกินนมและการเติบโตที่อัตราปกติ

อย่างไรก็ตาม อาการอาจไม่ปรากฏจนกระทั่งผ่านไปหลายสัปดาห์หลังคลอด นอกจากนี้ความดันโลหิตในหลอดเลือดภายในปอดอาจสูงกว่าปกติ เพราะปอดสูบฉีดเลือดมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรที่หลอดเลือดปอด เมื่อเวลาผ่านไป

วิธีรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ในเด็ก

หัวใจและปอดไม่ได้ทำงานหนักขึ้นหาก PDA มีขนาดเล็ก ผู้ป่วยจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหรือรักษาโดยทั่วไปแล้ว PDA ที่มีขนาดเล็กมักปิดไปเองภายในไม่กี่เดือนแรกหลังจากที่เด็กเกิด ในกรณีที่ต้องปิดช่อง PDA แพทย์จะสอดสายสวน หรือ Catheters เข้าไปในหลอดเลือดบริเวณขาเพื่อไปถึงหัวใจและ PDA และจะมีการใส่ขดลวดที่เรียกว่า Coil หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านทางสายสวนเพื่อปิดรูรั่ว

ในกรณีที่ต้องผ่าตัด แพทย์จะทำบริเวณด้านซ้ายของหน้าอกระหว่างซี่โครง ซึ่ง Ductus จะถูกปิดโดยใช้วิธีการเย็บ หรือการใส่คลิปโลหะขนาดเล็กรอบๆ Ductus แบบถาวรเพื่อให้ Ductus ปิด หากไม่มีความบกพร่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหัวใจ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดกลับมาเป็นปกติ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

นอกจากนี้การทานยาก็สามารถช่วยให้ Ductus ของทารกที่คลอดก่อนกำหนดปิดได้ แต่หากไม่เป็นเช่นนี้ในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังจากที่ทารกเกิด แพทย์อาจจำเป็นต้องใช้วิธีผ่าตัด 

กิจกรรมที่เด็กที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) สามารถทำได้

หาก PDA มีขนาดเล็ก หรือถูกปิดโดยสายสวนหรือการผ่าตัด ลูกของคุณอาจไม่จำเป็นต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษเมื่อทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย และอาจมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตามปกติโดยไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตแพทย์โรคหัวใจอาจตรวจร่างกายของเด็กเป็นระยะเพื่อหาสิ่งผิดปกติโดยขึ้นอยู่กับชนิดของ PDA หากไม่มีสิ่งใดผิดปกติ โดยทั่วไปแล้วเด็กไม่จำเป็นต้องทานยา ผ่าตัด หรือรักษาด้วยสายสวนเพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ในผู้ใหญ่

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA)

Ductus Arteriosus เป็นหลอดเลือดแดงของทารกในครรภ์ซึ่งเชื่อมต่อกับหลอดเลือดแดง Aorta และหลอดเลือดปอดอย่าง Pulmonary Artery ทั้งนี้ Ductus Arteriosus ช่วยให้เลือดเบี่ยงออกจากปอดก่อนที่เด็กจะเกิด หลังจากที่เด็กเกิดแล้ว หลอดเลือดดังกล่าวจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายอีกต่อไปและมักจะตีบแคบและปิดไปเองภายในไม่กี่วันหลังจากที่เด็กคลอด

ในบางครั้งหลอดเลือด Ductus Arteriosus ไม่ได้ปิด ซึ่งพบได้ทั่วไปในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดแต่กลับพบได้น้อยในเด็กที่คลอดตามกำหนด และยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ อย่างไรก็ดี หัวใจของผู้ป่วยบางคนสามารถเกิดความผิดปกติควบคู่กับ PDA

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ส่งผลต่อหัวใจอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้วหัวใจห้องซ้ายสูบฉีดเลือดไปยังร่างกายเท่านั้น ในขณะที่หัวใจห้องขวาสูบฉีดเลือดไปยังปอด ในผู้ป่วยที่เป็นโรค PDA นั้นเลือดส่วนเกินจะถูกสูบฉีดจากหลอดเลือดแดงที่มีชื่อว่า Aorta ไปยังหลอดเลือดแดงปอดที่ชื่อว่า Pulmonary หาก PDA มีขนาดใหญ่ เลือดส่วนเกินจะถูกสูบฉีดเข้าไปในหลอดเลือดแดงปอด ส่งผลให้หัวใจและปอดทำงานหนักขึ้น และสามารถทำให้เกิดภาวะเลือดคั่งในปอด

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ส่งผลต่อคุณอย่างไร?

หาก PDA มีขนาดเล็ก มันก็จะไม่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหรือเกิดปัญหา เพราะการไหลเวียนของเลือดและความดันในหัวใจและปอดไม่ได้เปลี่ยนไปจากปกติ ทั้งนี้สิ่งผิดปกติเพียงอย่างเดียวที่อาจพบได้ก็คือ หัวใจส่งเสียงฟู่ ซึ่งเราจะได้ยินเสียงนี้ผ่านหูฟังแพทย์

หาก PDA มีขนาดใหญ่ อาการหายใจติดขัดอาจเกิดจากการที่หัวใจทำงานได้น้อยลงหรือความดันโลหิตในปอดสูง ทั้งนี้หลอดเลือดปอดอาจมีความดันโลหิตสูงเพราะเลือดถูกสูบฉีดอยู่ภายในมากกว่าปกติ เมื่อเวลาผ่านไปมันก็อาจทำให้หลอดเลือดปอดเสียหายถาวร

เราสามารถรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ตอนเป็นผู้ใหญ่ได้หรือไม่?

PDA ที่มีขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องถูกปิด เพราะมันไม่ได้ทำให้หัวใจและปอดทำงานหนักขึ้น ผู้ป่วยที่มี PDA ขนาดกลางหรือใหญ่อาจมีเลือดไหลไปยังปอดเพิ่มขึ้น ซึ่งคนไข้เหล่านี้อาจมีอาการดีขึ้นหาก PDA ถูกปิด ซึ่งแพทย์นิยมใช้ Catheter Coil Placement หรืออุปกรณ์อื่นๆ ใส่เข้าไปเพื่ออุดรู

อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดอาจเป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุดสำหรับบางคน ซึ่งศัลยแพทย์ไม่จำเป็นต้องผ่าที่หัวใจโดยตรง แต่จะทำการผ่าตัดบริเวณด้านซ้ายของหน้าอกระหว่างกระดูกซี่โครง แพทย์จะใช้ไหมในการผูกหรือใช้คลิปโลหะขนาดเล็กติดรอบๆ PDA เพื่อให้มันปิด บางครั้งมีการใช้ Surgical Patch ในผู้ใหญ่ หากหัวใจไม่ผิดปกติในด้านอื่นๆ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดกลับมาเป็นปกติ

กิจกรรมที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) สามารถทำได้

หาก PDA มีขนาดเล็กหรือถูกปิดโดยการใช้สายสวนหรือผ่าตัด คุณอาจไม่ต้องถูกจำกัดในการทำสิ่งต่างๆ และอาจเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติโดยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี คนที่มี PDA ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ และมีความดันหลอดเลือดปอดสูงอาจถูกจำกัดการทำกิจกรรม ซึ่งคุณสามารถสอบถามแพทย์โรคหัวใจ

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ต่อเนื่อง

แพทย์โรคหัวใจอาจตรวจสอบหัวใจเป็นระยะๆ เพื่อหาความผิดปกติโดยขึ้นอยู่กับชนิดของ PDA ในกรณีที่ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีในระยะยาว คุณก็ไม่จำเป็นต้องทานยา เข้ารับการผ่าตัด หรือรักษาโดยใช้สายสวนเพิ่มเติม

การติดตามผล

ผู้ป่วยที่ PDA มีขนาดเล็กจำเป็นต้องติดตามอาการกับแพทย์โรคหัวใจเป็นระยะๆ ส่วนผู้ป่วยที่ PDA ปิดสนิทแล้วแทบไม่จำเป็นต้องมาติดตามอาการกับแพทย์โรคหัวใจเว้นเสียแต่ว่ามีโรคหัวใจประเภทอื่นๆ เกิดขึ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้การให้ยาผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือหลังจากใช้อุปกรณ์ปิดช่อง PDA พบได้ไม่บ่อย ซึ่งแพทย์สามารถติดตามอาการโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือใส่เครื่องมือทางการแพทย์เข้าไปในร่างกาย

การจำกัดกิจกรรม

ผู้ป่วยส่วนมากที่มี PDA ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาแล้วนั้นไม่จำเป็นต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษ และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติโดยไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หลังจากที่แพทย์ทำการผ่าตัดหรือสอดท่อเพื่อปิดช่อง PDA แพทย์ก็อาจแนะนำให้คุณจำกัดการทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายบางอย่างเป็นเวลาสั้นๆ แม้ว่าความดันหลอดเลือดปอดไม่สูง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าวควรจำกัดการออกกำลังกาย

การป้องกันโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) 

หลังจากที่มีการปิดช่อง PDA ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบเกินกว่า 6 เดือน การป้องกันโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบเป็นเรื่องที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรค PDA ที่มีประวัติเป็นโรคเยื่อบุหัวใจ ใช้ลิ้นหัวใจเทียม และคนที่เป็นโรค PDA ที่ยังไม่ได้รับการรักษาตลอดจนมีภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงและมีอาการเขียวคล้ำ

การตั้งครรภ์

ผู้ป่วยที่เป็นโรค PDA มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ต่ำเว้นเสียแต่ว่ามีความดันหลอดเลือดปอดสูงหรือมีสัญญาณของภาวะหัวใจวาย

การผ่าตัดเพิ่มเติม

เมื่อช่อง PDA ถูกปิด ผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะไม่ต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หัวใจของผู้ป่วยบางคนอาจมีช่องว่างหลงเหลืออยู่แต่ก็พบได้ไม่บ่อยนัก ซึ่งการที่จะตัดสินว่าช่องดังกล่าวจำเป็นต้องถูกปิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของ PDA


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7


ที่มาของข้อมูล

Heart.Org

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เบาหวานขึ้นตามีวิธีรักษาอย่างไรบ้างค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ทำไมหนูปวดเมื่อยตรงสะบักมักจะปวดหัวทุกที
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ความดันสูงมีสิทธิ์หายขาดมั้ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ปวดหัวไมเกรนปวดมากๆเส้นเลือดในสมองจะแตกมั๊ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
อาการเวลาอากาศเย็นแล้วปวดขา ปวดนิ้วมือ เมื่อย เป็นเพราะอะไรครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป