สูญเสียการได้ยิน คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,087,497 คน

ความหมาย การได้ยินลดลง หรืออาจเรียกว่า หูตึงจนถึงขั้นหูไม่ได้ยิน หรือหูหนวก หูตึงอาจหมายถึง การได้ยินของหูเมื่อตรวจความที่ความถี่ 500, 1,000, 2,000 เฮิรตซ์ ได้ค่าความไวต่ำสุดที่สามารถรับเสียงได้เกินกว่า 27 เดซิเบล แต่ไม่เกิน 93 เดซิเบล หากเกิน 93 เดซิเบล ถือว่าหูหนวก

สาเหตุ

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

1) เกิดจากการนำเสียงผิดปกติ เนื่องจากมีพยาธิสภาพของหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง ทำให้กลไกการส่งผ่านคลื่นเสียงไปสู่หูชั้นในผิดปกติ โดยเกิดจากมีขี้หูอุดตัน (Impacted cerumen) มีสิ่งแปลกปลอมอุดตัน ช่องหูอักเสบ มีอาการบวมภายในหูจนทำให้ช่องหูตีบตัน แก้วหูทะลุ โรคหูน้ำหนวก มีหินปูนเก่ากระดูกหู (Otosclerosis)

2) เกิดจากประสาทรับฟังเสียงผิดปกติ เนื่องจากมีพยาธิสภาพอยู่ในหูชั้นในหรือในประสาทรรับเสียง (Acoustic nerve) โดยเกิดจากการติดเชื้อไวรัส การได้รับยาบางชนิด การได้ยินเสียงดังมากๆ เป็นโรคเมเนียร์ (Meniere’s disease) และประสาทหูเสื่อมในวัยชรา

3) เกิดจาการนำเสียงประสาทรับฟังเสียงผิดปกติ เนื่องจากมีพยาธิสภาพทั้งในหูชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน โดยเกิดจากหูน้ำหนวกเรื้อรังที่ลุกลามเข้าสู่หูชั้นใน มีหินปูนเกาะกระดูกหู

4) เกิดจากความผิดปกติในสมอง เช่น เส้นเลือดในสมองแตก มีเนื้องอกในสมอง เป็นต้น

5) เกิดจากความผิดปกติด้านจิตใจ

พยาธิสรีรภาพ การสูญเสียการได้ยิน เกิดจากกลไลการได้ยินผิดปกติ โดยปกติกลไกการได้ยินจะเริ่มต้นตั้งแต่ ใบหู (ทำหน้าที่ดักและรับให้เสียงผ่านหูเข้าไป) รูหู (เป็นท่อช่วยให้เสียงก้องและดังขึ้น เสียงที่ผ่านรูหูจะไปกระทบกับแก้วหู) แก้วหู (จะมีการขบับเขยื้อน ทำให้เสียงผ่านไปยังกระดูกค้อนในหูชั้นกลาง เมื่อกระดูกค้อนสั่นสะเทือนจะไปสั่นกระดูกทั่ง และกระดูกโกลนตามลำดับ หากเสียงดังเกินไปจะมีกล้ามเนื้อสเตปิเดียส (Stapedius) และเทนเซอร์ ทิมพาไน (Tensor tympani) ช่วยรั้งกระดูกไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวแรงเกินไป การสั่นสะเทือนของกระดูกโกลน ทำให้ผนังของหน้าต่างรูปไข่สั่น และจะทำให้ Perilymphatic fluid ในหูชั้นในสั่น ไปสั่น Reissner’s หรือ Vestibular membrane ทำให้ Endolymphatic fluid ใน Cochlear duct ซึ่งอยู่ใน Cochlea สั่นสะเทือนส่งต่อไปยังเซลล์ขน เซลล์ขนจะรับเสียงและส่งไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 (Auditory nerve) เข้าสู่สมอง สมองจะแปลเสียงที่ได้รับว่าเสียงอะไร

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

อาการ ผู้ป่วยจะมีอาการหูอื้อ ฟังไม่ชัด จนกระทั่วไม่ได้ยิน อาจมีอาการเสียงดังในหูหรือเวียนศีรษะ อาการที่เกิดจากการนำเสียงผิดปกติ ได้แก่ การได้ยินไม่ชัดเจน มีอาการปวดหู เจ็บ คันในหู มีน้ำหรือหนองไหลออกจากหู ฟังเสียงดังๆ ได้ชัดเจนดี แม้อยู่ในที่จอแจ หากมีเสียงดังในหูจะเป็นเสียงต่ำๆ หึ่งๆ อู้ๆ ผู้ป่วยจะพูดเสียงปกติและเสียงพูดชัด อาการที่เกิดจากประสาทรับฟังเสียงผิดปกติ ได้แก่ ได้ยินไม่ชัดแม้เสียงจะดังมาก แต่ในที่เงียบจะได้ยินชัดกว่าในที่จอแจหรือมีเสียงรบกวน มีเสียงดังในหูเป็นเสียงสูงๆ เช่น เสียงวิ้งๆ หรือจี๊ดๆ หากเสียงสูงมากจะมีอาการปวดหู ผู้ป่วยมักจะพูดเสียงดังและพูดไม่ชัด

การวินิจฉัยโรค มีประวัติปวดหู หูอื้อ มีไข้ มีน้ำหรือหนองไหลจากหู มีอาการเวียนศีรษะ มีเสียงในหู ตรวจพบน้ำหรือหนองในช่องหู ช่องหูบวมแดง แก้วหูทะลุ ตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเพื่อประกอบการวินิจฉัย ไดแก่ CBC, Glucose, Cholesterol, Triglyceride, Creatinine, VDRL, Thyroid function test, Anti-HIV, Urinalysis ตรวจการได้ยินด้วยเครื่อง Audiometer ตรวจการทำงานของแก้วหูและหูชั้นกลางตรวจการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่รับรู้ต่อเนื่อง เพื่อหาตำแหน่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ถ่ายภาพรังสีหูชั้นในเพื่อหาสาเหตุการเกิดจากเนื้องอกในหูชั้นใน

การรักษา

1) กรณีเกิดจากการนำเสียงผิดปกติ รักษาโดยใช้ยาหยอดหู ใช้ยารับประทานหรือเอาสิ่งที่อุดตันออก หรือรักษาโดยการผ่าตัด

2) กรณีเกิดจากประสาทรับฟังเสียงผิดปกติ รักษาโดยใช้ยาขยายหลอดเลือดให้สเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบ ให้วิตามินบี 1-6-12 ให้ยาแก้เวียนศีรษะ แก้คลื่นไส้ อาเจียน

3) กรณีเกิดจากประสาทหูเสื่อมในวัยชรา ประสาทหูเสื่อมจากกรรมพันธุ์ รักษาให้ได้ยินโดยใช้เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) หรือผ่าตัดฝังหูชั้นในเทียม (Cochlear implant) แต่มีค่าใช้จ่ายสูง

การพยาบาล ควรอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่าวย ไม่ทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว แนะนำให้ญาติเอาใจใส่และรับฟัง คำปรึกษาของผู้ป่วยด้วย ประเมินอาการที่ผิดปกติของผู้ป่วย เช่น มีเสียงดังในหู เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น เพื่อให้การช่วยเหลือ ให้การพยาบาลเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน และแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เช่น ห้ามแคะหู ปั่นหู ไม่ให้นำเข้าหูขณะที่ช่องหูอักเสบหรือแก้วหูทะลุ เป็นต้น พยายามให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ โดยก่อนพูดควรให้ผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะฟัง พูดกับผู้ป่วยช้าๆ และชัดเจน ใช้มือหรือท่าทางช่วยประกอบการพูด อยู่ระยะห่างพอที่จะมองเห็นปากผู้ป่วย

 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

รู้สึกเวียนหัวค่ะ เวลาจะล้มตัวลงนอนเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อาการประสาทหูเสื่อมมีทางรักษามั้ยค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อาการน้ำในหูไม่เท่ากันรักษาหายไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มีอาการบ้านหมุนบ่อยๆควรดูแลตัวเองยังไงคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
วิธีรักษาอาการบ้านหมุน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อยากทราบอาการของคนที่น้ำในหูไม่เท่ากัน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่