ออทิสติกคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มี.ค. 22, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 629,417 คน

รีวิวโดยทีมแพทย์และเภสัชกร HonestDocs วันที่ 22/03/2562

ออทิสติกเป็นความผิดปกติด้านพัฒนาการอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นส่วนของกลุ่มอาการผิดปกติกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า กลุ่มโรคออทิสติก

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

ออทิสติก เป็นความผิดปกติด้านพฤติกรรม ซึ่งมีอาการหลายอย่างทั้งอาการเพียงเล็กน้อยไปถึงรุนแรง แม้แต่เด็กสองคนที่เป็นออทิสติกก็มีอาการหรือประสบการณ์โรคดังกล่าวไม่เหมือนกันแล้ว แต่ก็เป็นความผิดปกติที่เกิดกับผู้คนมากมาย ข้อมูลจาก CDC กล่าวว่า หนึ่งใน 59 คนของเด็กทั่วโลกถูกวินิจฉัยว่ามีอาการกลุ่มโรคออทิสติก โดยเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 4 เท่า และปัจจุบันโรคดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกัน 1.5 ล้านคน จำนวนคนป่วยเป็นออทิสติกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจาก 10 ถึง 17 เปอร์เซ็นต่อปี มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวเร็วกว่าอาการผิดปกติทางด้านพัฒนาการอื่นใด แล้วออทิสติกคืออะไร และมันเกี่ยวกับเด็กๆ ยังไง?

เกี่ยวกับกลุ่มโรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorders)

ออทิสติกจัดอยู่ในกลุ่มความผิดปกติที่เรียกว่า กลุ่มโรคออทิสติก (autism spectrum disorders หรือ ASDs) ออทิสติก และ ASDs อื่นๆ เป็นความผิดปกติด้านพัฒนาการ ซึ่งหมายความว่ามันสร้างความเสียหายต่อความสามารถในการเติบโตและมีพํฒนาการได้ตามปกติของเด็ก กลุ่มโรคออทิสติก ประกอบด้วย

 1. ออทิสติก (Autistic Disorder)
 2. เร็ทท์ (Rett's Disorder)
 3. ซีดีดี (Childhood Disintegrative Disorder)
 4. แอสเพอร์เกอร์ (Asperger's Disorder)
 5. กลุ่มที่พบมีความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน แต่ไม่ครบตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคชนิดเฉพาะใดๆ (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified; PDD-NOS)

ตามนิยามแล้ว กลุ่มโรคออทิสติกส่งผลกระทบต่อโดเมนหลักของการสั่งการของเด็ก 3 โดเมน ซึ่งโดเมนที่คนรู้สึกเป็นศูนย์กลางมากที่สุดคือส่วนที่เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เด็กที่เติบโตอย่างปกติจะมีการสนทนากับผู้คนหรือมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งส่วนนี้จะเป็นความบกพร่องเกือบตลอดเวลาของเด็กที่เป็นออทิสติก

ส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการอีก 2 ส่วนที่พบในเด็กที่เป็นออทิสติกคือปัญหาด้านการพูดภาษาและมีความสนใจ ความคิดและพฤติกรรมต่อบางอย่างซ้ำๆ ตามนิยามแล้ว อาการเหล่านี้จะปรากฏในช่วงอายุ 3 ปี และพวกเขาจะมีระดับปัญญาโดยรวมไม่สมส่วนกันตามระดับของเด็กทั่วไป เด็กที่ปัญญาอ่อนจะมีอาการไม่ปกติบางอย่าง แต่นั่นก็เป็นปกติเมื่อเทียบกับอายุจิตทางปัญญาของพวกเขา อาการทั่วไปของออทิสติก ประกอบด้วย

 • ขาดความสนใจ ต่อผู้คนหรือการตอบสนองต่อผู้คน
 • มีความสนใจมากเกินไป กับวัสดุหรือสิ่งของมากกว่าผู้คน
 • หลีกเลี่ยงการสบตา
 • ล้มเหลวในการจดจำหรือขานรับ ชื่อของตัวเอง
 • ล้มเหลวในการแสดงออกหรือมีความรู้สึกสงสารผู้อื่น
 • พฤติกรรมทำซ้ำๆ เช่น หมุนหรือโยก
 • พูดตอบช้าตอบสนองต่อสิ่งอื่นๆช้า

สาเหตุของออทิสติก

สาเหตุของออทิสติกยังเป็นปริศนา แต่มีหลายทฤษฎีที่สามารถใช้อธิบายอยู่ เช่น ออทิสติกเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่ 15q 11-13, 7q  และ 16q โดยแต่ละตำแหน่งที่ผิดปกติจะมีผลกระทบที่แต่ละส่วนของสมองต่างกันในด้านพฤติกรรม และความคิด

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

งานวิจัยที่มีมากขึ้นๆ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลกระทบของออทิสติกที่มีต่อสมอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากและส่วนของสมองหลายส่วนมีความเกี่ยวเนื่องต่อความความสามารถอันซับซ้อนนี้ นั่นหมายความว่า ถึงแม้นักวิจัยทั้งหลายจะค้นพบผลกระทบของออทิสติกต่อส่วนของสมองก็ตามแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องศึกษา

นักวิจัยยังไม่ได้ค้นพบว่า อาการออทิสติกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และยังไม่รู้ด้วยว่าเด็กจะเกิดมาพร้อมภาวะนี้หรือความผิดปกตินี้จะเกิดขึ้นในภายหลังกันแน่ เรารู้ว่าเด็กบางคน (อย่างทารกหรือเด็กเล็ก) ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นแบบค่อนข้างธรรมดา เด็กคนเดียวกันสามารถพัฒนาจนกลายเป็นออทิสติกได้ อย่างไรก็ตาม นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทั่วๆ ไป 

เด็กที่เป็นออทิสติกส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นถึงสัญญาณและอาการของออทิสติกในช่วงต้น การวิจัยออทิสติกมีมาอย่างยาวนานและแสดงถึงสัญญาณที่มีแนวโน้มซึ่งช่วยให้เข้าใจต้นเหตุของความผิดปกติ แต่ยังคงมีคำถามอีกมากมายและมีงานวิจัยหลายๆชิ้นที่ยังคงศึกษาอยู่

ที่มาของข้อมูล

Center for disease control and prevention, Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder (https://www.cdc.gov/ncbddd/aut...)

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, นายแพทย์ชำนาญการพิเศษออทิสติก (Autistic Disorder) (http://rajanukul.go.th/new/ind...)

American Psychiatric Association 2013, DSM-5 Criteria (https://www.autismspeaks.org/d...)

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เด็กที่เป็นออติสติกเทียมสามารถหายได้เองหรือไม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เด็กที่เป็นแอลดีจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการหรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่