Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
Doctor men
รีวิวโดย
ทีมแพทย์และเภสัชกร HONESTDOCS

ออทิสติก คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2019 รีวิวเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,151,860 คน

ออทิสติก (Autism) เป็นความบกพร่องด้านพัฒนาการซึ่งส่งผลต่อการพฤติกรรม ทักษะการใช้ภาษา และทักษะทางสังคม การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  สำหรับอาการของโรคออทิสติกมีหลากหลายตั้งแต่เล็กน้อยไปถึงรุนแรง เชื่อว่า โรคนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์มารดา  บางรายอาจสังเกตเห็นความผิดปกติได้ง่ายตั้งแต่ยังเป็นทารก แต่บางรายก็สังเกตได้ไม่ชัดเจน แต่โดยมากมักสังเกตเห็นได้ก่อนอายุ 3 ปี 

เกี่ยวกับกลุ่มโรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorders)

สมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาจัดให้โรคออทิสติกอยุ่ในกลุ่ม พีดีดี (Pervasive Developmental Disorders : PDD) หรือความบกพร่องของพัฒนาการรอบด้านซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ทำให้พัฒนาการด้านพฤติกรรม  ความสนใจ  ทักษะการใช้ภาษา และทักษะทางสังคมปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่เป็นไปตามช่วงวัยปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าระดับสติปัญญาจะต่ำกว่าเด็กทั่วไป หรือมีความบกพร่องอย่างที่เรียกกันว่า "ปัญญาอ่อน"  

ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน หรือ พีดีดี นั้น แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  ประกอบด้วย

  1. ออทิสติก (Autistic Disorder)
  2. เร็ทท์ (Rett's Disorder)
  3. ซีดีดี (Childhood Disintegrative Disorder)
  4. แอสเพอร์เกอร์ (Asperger's Disorder)
  5. พีดีดี เอ็นโอเอส (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified; PDD-NOS)

ตามนิยามแล้ว กลุ่มโรคออทิสติกส่งผลกระทบต่อโดเมนหลักของการสั่งการของเด็ก 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งโดเมนที่คนรู้สึกเป็นศูนย์กลางมากที่สุดคือ ส่วนที่เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เด็กที่เติบโตอย่างปกติจะมีการสนทนากับผู้คน หรือมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม  ซึ่งส่วนนี้จะเป็นความบกพร่องเกือบตลอดเวลาของเด็กที่เป็นออทิสติก  ส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการอีก 2 ส่วนที่พบในเด็กที่เป็นออทิสติกคือ ปัญหาด้านการพูดภาษาและมีความสนใจ ความคิดและพฤติกรรมต่อบางอย่างซ้ำๆ ตามนิยามแล้ว อาการเหล่านี้จะปรากฏในช่วงอายุ 3 ปีแรก  

อาการทั่วไปของออทิสติก 

  • ความบกพร่องในการเข้าสังคม หลีกเลี่ยงการสบตา ไม่ชอบมองหน้าคนอื่น  ไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น  ไม่เข้าใจสีหน้า อารมณ์ของผู้อื่น  จินตนาการไม่เป็น เล่นบทบาทสมมุติไม่เป็น
  • ความบกพร่องในการสื่อสาร พูดช้ากว่าเด็กปกติ  พูดได้แต่ไม่เป็นภาษา ชอบพูดคำเดิมๆ ซ้ำๆ  ไม่ค่อยพูด  ตอบสนองต่อสิ่งอื่นๆ ช้า  บางรายไม่สามารถแสดงความรู้สึก ความต้องการของตนเองได้ ล้มเหลวในการจดจำ  หรือขานรับชื่อของตัวเอง

  • ความบกพร่องด้านพฤติกรรม ชอบแยกตัวจากสังคม  มีความสนใจ หรือทำกิจกรรมจำกัด  พฤติกรรมทำซ้ำๆ เคลื่อนไหวแบบเดิมบ่อยๆ เช่น หมุนตัว หรือโยกตัวไปมา

สาเหตุของออทิสติก

ปัจจุบันสาเหตุของโรคออทิสติกยังเป็นปริศนาและอยู่ระหว่างการศึกษา  แต่มีหลายทฤษฎีที่สามารถใช้อธิบายอยู่ เช่น ออทิสติกเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่ 15q 11-13, 7q  และ 16q โดยแต่ละตำแหน่งที่ผิดปกติจะมีผลกระทบที่แต่ละส่วนของสมองต่างกันในด้านพฤติกรรม และความคิด

งานวิจัยที่มีมากขึ้นๆ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลกระทบของออทิสติกที่มีต่อสมอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากและส่วนของสมองหลายส่วนมีความเกี่ยวเนื่องต่อความความสามารถอันซับซ้อนนี้ นั่นหมายความว่า ถึงแม้นักวิจัยทั้งหลายจะค้นพบผลกระทบของออทิสติกต่อส่วนของสมองก็ตามแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องศึกษา

นักวิจัยยังไม่ได้ค้นพบว่า อาการออทิสติกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และยังไม่รู้ด้วยว่า เด็กจะเกิดมาพร้อมภาวะนี้หรือความผิดปกตินี้จะเกิดขึ้นในภายหลังกันแน่ เรารู้ว่าเด็กบางคน (อย่างทารก หรือเด็กเล็ก) ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นแบบค่อนข้างธรรมดา เด็กคนเดียวกันสามารถพัฒนาจนกลายเป็นออทิสติกได้ อย่างไรก็ตาม นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทั่วๆ ไป เด็กที่เป็นออทิสติกส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นถึงสัญญาณและอาการของออทิสติกในช่วงต้น 

ปัจจุบันยังคงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคออทิสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาสาเหตุการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและการรักษาในอนาคต 


ที่มาของข้อมูล

American Psychiatric Association 2013, DSM-5 Criteria (https://www.autismspeaks.org/d...)

Center for disease control and prevention, Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder .(https://www.cdc.gov/ncbddd/aut...)

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, นายแพทย์ชำนาญการพิเศษออทิสติก (Autistic Disorder) .ออทิสติก (Autistic Disorder) .(http://rajanukul.go.th/new/ind...)

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เด็กที่เป็นออติสติกเทียมสามารถหายได้เองหรือไม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เด็กที่เป็นแอลดีจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการหรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่