โรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ย. 2, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 255,657 คน

ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้หญิงตั้งครรภ์ประสบกับภาวะ Antepartum Depression (โรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์)

โรคซึมเศร้า เป็นอาการป่วยทางจิตที่พบได้ทั่วไปเมื่อคุณมีความรู้สึกด้านลบที่รุนแรง ทั้งอาการเศร้า สูญเสียความใส่ใจ และสิ้นหวังซึ่งรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันเป็นระยะเวลานาน

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

โรคซึมเศร้า มีหลายประเภท ได้แก่

 • โรคซึมเศร้า (อาการแสดงของโรคซึมเศร้า ชนิดรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่ำ 2 อาทิตย์)
 • โรคซึมเศร้าเรื้อรังชนิด Persistent depressive disorder (อาการแสดงของโรคซึมเศร้าระดับต่ำมีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป)
 • โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล (โรคซึมเศร้าประเภทนี้จะเกิดขึ้นระหว่างช่วงฤดูหนาวหรือฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากขาดแสงอาทิตย์)

แม้ว่ามีการมุ่งเน้นความสนใจมาสู่ภาวะ Postpartum Depression หรือโรคซึมเศร้าที่เกิดหลังคลอดมากขึ้น เป็นเรื่องที่พบได้ไม่บ่อยนักสำหรับผู้หญิงที่จะประสบกับบางภาวะของอาการซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ซึ่งมีชื่อเรียกว่า  Antepartum Depression อันที่จริงแล้ว มีผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวนระหว่าง 14-23% ประสบกับภาวะซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์

สาเหตุเกิดและปัจจัยเสี่ยง

ผู้หญิงบางคนที่ประสบกับอาการของโรคซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์นั้นมีประวัติของการเป็นโรคซึมเศร้า การประสบกับภาวะซึมเศร้าหลาย ๆ ครั้งทำให้คุณมีความเสี่ยงสำหรับการเป็นโรคซึมเศร้าในอนาคต แต่ผู้หญิงหลายคนประสบกับอาการซึมเศร้าครั้งแรกเมื่อพวกหล่อนตั้งครรภ์

โดยทั่วไปแล้ว โรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนและการรบกวนทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอื่นๆระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่ายกาย และการเปลี่ยนแปลงทางการนอนและวิธีการรับประทานอาการสามารถเป็นส่วนสร้างให้เกิดโรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ได้ นอกจากการมีประวัติของการเป็นโรคซึมเศร้าและ ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของโรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์มีดังนี้

 • ขาดคู่ชีวิตหรือแรงสนับสนุนทางสังคมคอยดูแลระหว่างการตั้งครรภ์
 • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
 • ประวัติของการโดนทารุณกรรมหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง
 • ประสบการณ์ชีวิตที่ก่อให้เกิดความเครียด
 • สภาวะเครียดทางการเงิน รวมถึงความยากจน
 • การติดสารเสพติด
 • รู้สึกพะว้าพะวังถึงการตั้งครรภ์
 • เคยมีประวัติการสูญเสียลูกมาก่อนหน้านี้หรือแท้งลูก
 • มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวทารก เช่นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
 • การตั้งครรภ์ที่ไม่วางแผน

อาการและอาการแสดง

โรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ ถูกจำแนกประเภทเหมือนอาการแสดงของโรคซึมเศร้าที่ผู้คนเป็นกัน อาการแสดงเหล่านี้อาจมีนานมากกว่า 2 สัปดาห์หรืออาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า อาการเหล่านี้มีดังนี้

 • อาการเศร้าที่ยังคงอยู่และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
 • มีความยากลำบากในการทำสมาธิ การจดจำ หรือการตัดสินใจ
 • รู้สึกสิ้นหวัง ไร้ค่า และรู้สึกผิด
 • ขาดความสนใจหรือความสนุกในกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่เคยชอบ
 • อ่อนเพลีย
 • ถูกรบกวนในขณะนอนหลับ
 • ฉุนเฉียวง่าย
 • มีความคิดเรื่องการฆ่าตัวตาย
 • การเปลี่ยนแปลงทางความชอบรสชาติอาหารโดยฉับพลัน
 • พฤติกรรมที่ประมาท

เป็นเรื่องสำคัญที่ควรตระหนักว่าอาการแสดงต่าง ๆ เหล่านี้คล้ายกับอาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ผู้หญิงต่างต้องพบเจอ จึงยากต่อการแยกโรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ออกจากอาการแสดงต่าง ๆ เหล่านี้

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

ภาวะแทรกซ้อนของโรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์

ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความเป็นได้สูงที่จะมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ ทั้งอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงและอาการครรภ์เป็นพิษ (ความดันโลหิตสูงระหว่างการตั้งครรภ์) อาการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า

ผู้หญิงที่เป็นโรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดหลังคลอดด้วยเช่นกัน โรคนี้จะเกิดขึ้นประมาณ 15% หลังการคลอดบุตรจากรายงานของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ หากไม่ได้รับการรักษา โรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์อาจทำอันตรายต่อทารกของคุณโดยการเพิ่มความเสี่ยงของ

 • ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร
 • การคลอดบุตรในขณะที่เด็กมีน้ำหนักตัวน้อย
 • การคลอดก่อนกำหนด

การรักษาโรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์

โรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้โดยการรักษาทั่วไปสำหรับโรคซึมเศร้า การรักษาต่าง ๆ มีดังนี้

 • การให้คำปรึกษาหรือการบำบัดซึ่งใช้เทคนิคเฉพาะเช่น ความคิดและพฤติกรรมบำบัด (CBT) และจิตบำบัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุน
 • การบำบัดเพื่อกระตุ้นสมอง รวมถึง การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยการทำให้ชัก (Electroconvulsive Therapy) การรักษาชนิดนี้จะมีกระแสไฟฟ้าชนิดอ่อนเคลื่อนสู่สมอง
 • การจ่ายยารักษาโรคซึมเศร้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อทั้งแม่และลูกจึงต้องคำนึงถึงประโยชน์อย่างถี่ถ้วนจากการใช้ยาเหล่านี้

นอกจากนี้ การฝึกเล่นโยคะ การรับประทานอาหารที่สมดุล และการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยรักษาโรคซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ได้

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

อยากทราบวิธีป้องกันอาการปวดก่อนมีประจำเดือน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อาการของโรคซึมเศร้าข้างต้นเริ่มแบบไหน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคซึมเศร้า มีอาการยังไงค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เสื่อมสมรรถถาพทสงเพศ พื้นฟูได้กรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคซึมเศร้ารึกษาให้หายขาดได้หรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การลดลงของฮอโมนหลังหมดประจำเดือน ในผู้หญิงวัย 50 ปีขึ้นไป ทำให้เกิดอาการ แสบร้อน ในร่างกาย วูบวาบ เหนื่อย เมื่อย อ่อนเพลีย หนาวภายในร่างกาย ควรจะเริ่มตรวจจากตรงไหนคับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่