การตั้งครรภ์

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
ภาวะครรภ์เป็นพิษ

หนึ่งในภาวะอันตรายซึ่งน่ากังวลใจสำหรับคุณแม่มือใหม่ทุกคน ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด และไม่มีการรักษาใดที่ดีไปกว่าการคลอดลูกน้อยออกมา แต่คุณก็สามารถประเมินความเสี่ยง และเรียนรู้วิธีสังเกตอาการได้ด้วยตนเอง

ภาวะครรภ์เป็นพิษคืออะไร?

ภาวะนี้อาจถูกเรียกว่า อาการพิษแห่งครรภ์ (toxemia, preeclampsia) ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ โดยจะมีลักษณะเฉพาะคือเกิดความดันโลหิตสูงในหญิงที่ไม่เคยเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อน นอกจากนี้ ผู้หญิงที่เป็นภาวะครรภ์เป็นพิษนี้จะพบโปรตีนสูงในปัสสาวะ และมักมีอาการบวมตามเท้า, ขา และมือ โดยอาการนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายๆ ของการตั้งครรภ์ แม้ว่าอาจจะมีโอกาสในบางรายที่เกิดขึ้นได้ก่อนหน้านั้นก็ตาม

หากไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสม ภาวะครรภ์เป็นพิษอาจนำไปสู่การชักร่วมกับครรภ์เป็นพิษ (eclampsia) ซึ่งเป็นภาวะอันตรายรุนแรงที่อาจทำให้คุณและลูกน้อยของคุณได้รับความเสี่ยงมากขึ้น และในบางกรณี อาจถึงแก่ชีวิตได้  ผู้หญิงที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษแล้วมีอาการชักร่วมด้วย จะมีเรียกว่าเกิดภาวะ eclampsia แล้ว

ไม่มีทางที่จะรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษได้หายขาด ยกเว้นการคลอดบุตรเท่านั้น และนั่นอาจเป็นมุมมองที่น่ากลัวสำหรับคุณแม่ทุกคน แต่คุณสามารถช่วยป้องกันตัวเองได้ โดยการเรียนรู้ถึงอาการของภาวะครรภ์เป็นพิษ และ พบแพทย์เพื่อการดูแลก่อนคลอดตามนัดเป็นประจำ การทราบและวินิจฉัยภาวะนี้ได้ไวและทันท่วงที จะช่วยลดผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นทั้งแม่และลูกน้อยได้

สาเหตุครรภ์เป็นพิษคืออะไร?

สาเหตุที่แน่ชัดของภาวะครรภ์เป็นพิษและ การชักร่วมกับครรภ์เป็นพิษซึ่งเป็นผลมาจากรกที่ไม่ทำงานอย่างเหมาะสมนั้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์แน่ชัดว่ามาจากสาเหตุใด แม้ว่านักวิจัยบางรายอาจสงสัยว่าสาเหตุอาจมากจากโภชนาการที่ไม่ดี หรือมีไขมันในร่างกายสูงอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วม การไหลเวียนของเลือดไม่เพียงพอไปยังมดลูกอาจเกี่ยวข้อง และพันธุกรรมนั้นก็มีบทบาทเช่นกัน

ใครเสี่ยงในการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษบ้าง

ภาวะนี้มักเกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกในแม่วัยรุ่น และในผู้หญิงอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป แม้ว่าภาวะนี้มักจะเจาะจงว่าเกิดขึ้นในสตรีที่ไม่เคยมีโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน แต่ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ร่วมด้วยมีมากมาย ได้แก่ :

 • ประวัติความดันโลหิตสูงก่อนตั้งครรภ์
 • เคยมีประวัติภาวะครรภ์เป็นพิษก่อนหน้านี้
 • มีมารดาหรือน้องสาวที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • ประวัติโรคอ้วน
 • อุ้มท้องเด็กมากกว่าหนึ่งคน
 • ประวัติโรคเบาหวาน โรคไต โรคลูปัส หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

อาการและอาการแสดงของภาวะครรภ์เป็นพิษคืออะไร?

นอกจากอาการบวม การพบโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงแล้วนั้น อาการครรภ์เป็นพิษจะมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

 • การเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของของเหลวในร่างกายเป็นจำนวนมาก
 • อาการปวดท้อง
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 • การตอบสนองฉับพลันต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป
 • ปัสสาวะน้อยลง หรือปัสสาวะไม่ได้เลย
 • เวียนหัว
 • อาเจียนและคลื่นไส้อย่างมาก
 • กระทบต่อการมองเห็น
 • เกิดอาการบวมขึ้นทันที ตามบริเวณใบหน้า มือ และดวงตา (อาการบวมตามเท้า และข้อเท้านั้นถือเป็นเรื่องปกติในระหว่างตั้งครรภ์)
 • ความดันโลหิตสูงกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท
 • การเพิ่มน้ำหนักอย่างฉับพลันใน 1 หรือ 2 วัน
 • ปวดท้อง โดยเฉพาะในด้านขวาบน
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 • ปัสสาวะได้น้อยลงมาก
 • มองภาพเบลอ เหมือนมีไฟกระพริบ หรือเห็นภาพซ้อน

คุณควรขอความช่วยเหลือ หรือเข้าพบแพทย์ฉุกเฉินทันที หากคุณพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้:

คุณยังสามารถมีภาวะครรภ์เป็นพิษได้แม้ไม่มีอาการใด ๆ นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องไปพบแพทยเพื่อตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเป็นประจำ สม่ำเสมอ

ภาวะครรภ์เป็นพิษจะมีผลต่อทารกและตัวคุณได้อย่างไร?

ภาวะครรภ์เป็นพิษ สามารถขัดขวางไม่ให้รกรับเลือดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้ทารกเกิดออกมามีขนาดตัวที่เล็กมาก นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการคลอดก่อนกำหนด และภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เป็นไปได้ ได้แก่ ความบกพร่องในการเรียนรู้ โรคลมชัก อัมพาตสมอง ปัญหาการได้ยิน และการมองเห็น เป็นต้น

ในสตรีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ จะโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่หายากแต่ร้ายแรง ได้แก่:

 • โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
 • โรคชัก (seizure)
 • น้ำขังในปอด
 • โรคหัวใจล้มเหลว
 • ภาวะตาบอด แบบผันกลับได้
 • ภาวะเลือดออกจากตับ
 • ภาวะเลือดออกหลังคลอด

ภาวะครรภ์เป็นพิษอาจทำให้เกิดรกแยกออกจากมดลูกโดยฉับพลัน ซึ่งเรียกว่า ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด (Abruptio placentae) และภาวะนี้สามารถทำให้เกิดการตายคลอด (stillbirth) ของทารกได้

การรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษและ การชักร่วมกับครรภ์เป็นพิษ

การรักษาเพียงอย่างเดียวสำหรับภาวะครรภ์เป็นพิษ และ การชักร่วมกับครรภ์เป็นพิษ คือ การคลอดบุตรของคุณ แพทย์ประจำตัวของคุณจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเวลาที่จะให้กำเนิดลูกน้อยนี้ ขึ้นอยู่กับทารกของคุณเติบโตเพียงใด สุขภาพครรภ์ของคุณแข็งแรงแค่ไหน และความรุนแรงของภาวะครรภ์เป็นพิษของคุณ

 • หากลูกของคุณมีพัฒนาการเพียงพอ -โดยปกติแล้วสามารถจะทำการคลอดเมื่ออายุครรภ์เป็นเวลา 37 สัปดาห์ หรือหลังจากนั้น แพทย์ของคุณอาจต้องทำการกระตุ้นคลอดร่วมกับการคลอดทางช่องคลอดแบบปกติ หรือทำการผ่าตัดคลอดซึ่งจะป้องกันไม่ให้ครรภ์เป็นพิษเลวร้ายลง
 • หากลูกน้อยของคุณยังเติบโตไม่เพียงพอ - ช่วงเวลานี้ คุณและแพทย์ของคุณอาจสามารถรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษด้วยวิธีอื่นได้ จนกว่าทารกจะมีพัฒนาการเพียงพอที่จะได้รับการคลอดอย่างปลอดภัย ยิ่งทำการคลอดใกล้ วันที่ครบกำหนดของคุณเท่าไร ก็จะยิ่งดีกว่าสำหรับลูกน้อยของคุณเท่านั้น

หากคุณมีภาวะครรภ์เป็นพิษอ่อนๆ เท่านั้น - แพทย์ของคุณอาจสั่งให้คุณ:

 • นอนพัก ทั้งที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล คุณจะถูกขอให้พักผ่อนโดยวางตัวลงบนด้านซ้ายของคุณเป็นส่วนใหญ่
 • สังเกตด้วยตัวเองอย่างรอบคอบ ถึง อัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ และทำการอัลตราซาวด์บ่อยๆ
 • สั่งยาเพื่อลดความดันโลหิตของคุณ
 • สั่งตรวจเลือดและปัสสาวะ

แพทย์ของคุณอาจแนะนำให้คุณเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบภาวะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ในโรงพยาบาลคุณอาจได้รับ:

 • ยาเพื่อช่วยป้องกันอาการชัก, ลดความดันโลหิต และป้องกันปัญหาอื่น ๆ
 • ยาสเตียรอยด์ชนิดฉีด เพื่อช่วยให้ปอดของทารกน้อยพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

การรักษาอื่น ๆ ได้แก่ :

 • ธาตุแมกนีเซียม ซึ่งสามารถฉีดเข้าไปในหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันอาการชักที่เกี่ยวข้องกับภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • ยากลุ่ม Hydralazine หรือยาลดความดันเลือดอื่นๆ เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตที่รุนแรง
 • ทำการตรวจสอบปริมาณของเหลวที่ได้รับ และปริมาณปัสสาวะที่ออกมา

ในกรณีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง แพทย์ของคุณอาจต้องทำการคลอดลูกขอบคุณทันที แม้ว่าคุณจะไม่ใกล้เคียงกับวันกำหนดคลอดก็ตาม โดยอาการและอาการแสดงของภาวะครรภ์เป็นพิษควรจะหายไปภายใน 1-6 สัปดาห์หลังคลอด

https://www.webmd.com/baby/guide/preeclampsia-eclampsia#1

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ภาวะครรภ์เป็นพิษและภาวะครรภ์แฝดหรือมากกว่า
ภาวะครรภ์เป็นพิษและภาวะครรภ์แฝดหรือมากกว่า

ความหวังในการป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษในผู้มีภาวะครรภ์แฝดหรือมากกว่า