โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 8, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

มีประชากร 20 จาก 100,000 คนในสหรัฐอเมริกาที่ป่วยเป็นโรคนี้ แต่โรคนี้มักไม่ได้รับการวินิจฉัย

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง คำว่า Myasthenia Gravis มาจากภาษาละตินและกรีก ซึ่งหมายถึงกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามการรักษาโรคนี้ในปัจจุบันสามารถทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตได้ยาวเท่าคนปกติ

ความชุกของโรค

อ้างอิงจากสมาคมโรค Myasthenia Gravis แห่งสหรัฐอเมริกา (Myasthenia Gravis Foundation of America – MGFA) พบว่ามีประชากร 20 คนใน 100,000 คนทั่วประเทศที่เป็นโรคนี้ ทางสมาคมยังกล่าวอีกว่า ยังมีคนที่อาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคนี้อีก ซึ่งจะทำให้ความชุกในการเกิดโรคที่แท้จริงสูงขึ้น Myasthenia Gravis สามารถเกิดได้กับทุกเชื้อชาติ ทุกเพศและทุกวัย แต่มักพบในผู้หญิงอายุน้อยกว่า 40 ปีและผู้ชายอายุมากกว่า 60 ปี ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อ หรือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่อาจพบโรคนี้ในครอบครัวเดียวกันมากกว่า 1 คนได้

สาเหตุของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis เกิดจากความผิดปกติในการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ซึ่งเกิดได้จาก

ภูมิคุ้มกัน : เส้นประสาทจะสื่อสารกับกล้ามเนื้อโดยการใช้สารเคมีซึ่งจะถูกจับที่กล้ามเนื้อในตำแหน่งที่เรียกว่า nerve-muscular junction หากคุณเป็นโรคนี้ ร่างกายจะทำการผลิตภูมิคุ้มกันซึ่งจะไปขัดขวางการจับหรือทำลายตัวรับสารที่เรียกว่า acetylcholine ที่กล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อได้รับสัญญาณจากเส้นประสาทลดลงและกลายเป็นอ่อนแรงในเวลาต่อมา ภูมิคุ้มกันเหล่านี้ยังอาจยับยั้งอารทำงานของโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของ nerve-muscular junction ซึ่งทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis ตามมา อย่างไรก็ตาม งานวิจัยยังคงศึกษาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของภูมิคุ้มกันต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis

ต่อมไทมัส : ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าต่อมไทมัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน ตั้งอยู่บริเวณหน้าอกส่วนบน อาจเป็นตัวกระตุ้นหรือควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไปยังยั้งสาร acetylcholine เพราะต่อมไทมัสในคนปกติมักมีขนาดเล็ก แต่พบว่าในผู้ป่วยโรคนี้จะมีขนาดใหญ่ นอกจากนั้นอาจมีเนื้องอก (ที่มักไม่ใช่มะเร็ง) เกิดขึ้นภายในต่อมไทมัสของผู้ป่วยโรคนี้

สาเหตุอื่นๆ : หากโรคนี้ไม่ได้เกิดจากการสร้างภูมิคุ้มกันมายับยั้งสาร acetylcholine หรือตัวรับที่กล้ามเนื้อแล้วจะเรียกว่า antibody-negative myasthenia gravis ในกลุ่มนี้ ภูมิคุ้มกันจะทำงานต่อต้านกับโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า lipoprotein-related protein 4 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรค

พันธุกรรมอาจมีส่วนในการเกิดโรคนี้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น มีทารกที่แม่เป็นโรคนี้อาจเกิดมาเป็นโรคนี้ได้เช่นกันแม้จะพบได้น้อย โดยหากได้รับการรักษาในทันที ทารกเหล่านี้มักจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ภายใน 2 เดือนหลังคลอด เด็กบางคนอาจเกิดมาพร้อมกับภาวะ congenital myasthenic syndrome ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของโรคที่พบได้น้อยมาก

อะไรทำให้อาการของโรคนี้แย่ลง

ปัจจัยต่อไปนี้จะทำให้โรคแย่ลง

  • เหนื่อย
  • ความเจ็บป่วย
  • ความเครียด
  • ความร้อน
  • ยา เช่นกลุ่ม beta blockers, quinidine gluconate, quinidine sulfate, quinine, phenytoin ยาดมสลบบางตัว และยาปฏิชีวนะบางตัว

ภาวะแทรกซ้อนของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis

แม้ว่าภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้ส่วนมากจะสามารถรักษาได้ แต่มีบางภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ประกอบด้วย

  • Myasthenic crisis เป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากกระทบต่อการหายใจและจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหายใจเองได้
  • เนื้องอกที่ต่อมไทมัส ซึ่งมักไม่ใช่มะเร็ง สามารถพบได้ประมาณ 15% ของผู้ป่วยโรคนี้อ้างอิงจาก Mayo Clinic
  • ผู้ป่วยโรคนี้มักจะมีการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปและมีโรคที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ภูมิตนเองโรคอื่นๆ เช่นข้ออักเสบชนิดรูห์มาติก หรือโรคลูปัส

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis ในสุนัข

โรคนี้สามารถเกิดได้ในสุนัข โดยสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสายพันธุ์ และมักเกิดในสุนัขอายุระหว่าง 2-4ปี และ 9-13 ปี สุนัขอาจมีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั่วร่างกายภายหลังจากการออกกำลังกายซึ่งจะดีขึ้นเมื่อได้พัก มีการพบเนื้องอกในต่อมไทมัสในสุนัข เช่นเดียวกับในมนุษย์ สุนัขบางตัวอาจเป็นโรคจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยมักพบในพันธุ์ Jack Russell terriers, springer spaniels, smooth fox terriers และ dachshunds อาการของโรคนี้ชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรมมักเกิดขึ้นระหว่างอายุ 6-8 สัปดาห์ สุนัขอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั่วร่างกายที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย และสามารถรุนแรงขึ้นได้เรื่อยๆ ก่อนจะทำให้เป็นอัมพาตและเสียชีวิตต่อมา อย่างไรก็ตามพบว่าการพยากรณ์โรคจะดีกว่าในพันธุ์ dachshund โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis ในรูปแบบนี้สามารถเกิดได้ในแมวเช่นกัน

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ทำไม่ ต้องอ้วนลงพุ่งค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปวดกลังปวดเอว.เอ็นข้อศอกอักเสบเรื้อรังไม่หายสักที
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การปวดหลังเป็นประจำทุกวันเกิดจากอะไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่