โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์คืออะไร ?


โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นโรคที่พบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง3 เท่า แต่สาเหตุของโรคที่แท้จริงนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นโรคของการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นบริเวณข้อต่อหลายข้อต่อ ซึ่งเป็นสภาวะผิดปกติของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย มองว่าเยื่อบุบริเวณข้อต่อร่างกายนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงเข้าไปทำลายและพยายามจะกำจัดมัน จนเป็นเหตุให้เกิดอาการปวดและอาการอักเสบเกิดขึ้น ซึ่งมักจะส่งผลกระทบบริเวณ ข้อเล็กๆที่มือ และเท้าเป็นอันดับแรก จากการสำรวจของ Arthritis Foundation พบว่า ผู้คนในสหรัฐอเมริกาเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์กว่า1.5ล้านคน ซึ่งโรคดังกล่าวมักพบมากในช่วงอายุมากกว่า40ขึ้นไป และจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง3 เท่า


สาเหตุของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

เช่นเดียวกับโรคทางระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆ นักวิจัยยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้น อาจเกิดจาก ไวรัส หรือ แบคทีเรีย กระตุ้น ให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันไปทำลายเนื้อเยื่อของร่างกาย การสูบบุหรี่ และ ประวัติครอบครัวเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์นั้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ vs โรคข้อเสื่อม (Rheumatoid Arthritis vs. Osteoarthritis)

โรคข้อเสื่อม

อาการข้ออักเสบนั้นมีหลายชนิดด้วยกัน ซึ่ง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคข้อเสื่อมนั้นเป็น 2 โรคที่พบบ่อยมากที่สุด โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ นั้น เกิดจากการที่ มีเยื่อบุข้อต่อเกิดการอักเสบขึ้น และมีการทำลายข้อต่อ แต่ในโรคข้อเสื่อมเกิดจาก กระดูกอ่อนที่ปกคลุมบริเวณส่วนท้ายของกระดูก บริเวณข้อต่อ นั้น มีการเสื่อมสลายจากการใช้งานตามปกติ

ภาวะแทรกซ้อน

ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป รวมทั้งการไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

ภาวะแทรกซ้อน มีดังนี้

 • ข้อจะเผิดรูป และ สูญเสียการทำงาน
 • มีอาการปวดของเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการชา บริเวณมือ และเท้า
 • บริเวณเม็ดเลือดแดงลดลง หรือมีภาวะซีด ซึ่งจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยและอ่อนแรงง่ายขึ้น
 • เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ผิวหนังผิดปกติ เช่น มีแผลพุพอง มีผื่น ตุ่มน้ำใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะรอบข้อต่อ
 • Sjögren's syndrome  โรคโจเกรน คือกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของการผลิตน้ำตาและน้ำลาย ทำให้เกิดอาการตาแห้ง ระคายเคืองตา แสบตา และเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • กระดูกอ่อนแรง หรือ กระดูพรุน เมื่อได้รับยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อาจทำให้อาการดังกล่าวเป็นมากขึ้น
 • หายใจลำบากหรือมีอาการเจ็บขณะหายใจ ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะการอักเสบของเยื่อบุของปอด เยื่อหุ้มปอด หรือมีการบวมหรือมีแผลเป็นในเนื้อปอด
 • อาจมีปัญหาโรคหัวใจ เนื่องจาก โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ สามารถก่อพยาธิสภาพที่เยื่อหุ้มใจ หรือ เส้นเลือดที่ทำให้หน้าขนส่งเลือดสู่หัวใจได้ ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์นั้นจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจมากขึ้น
 • กลุ่มอาการ Carpal tunnel syndrome หรือ มีอาการบวมบริเวณข้อมือซึ่งทำให้เกิดแรงกดดันบริเวณเส้นประสาทของมือ ทำให้เกิดอาการชา และทำให้การเคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือผิดปกติ
 • เหงือกบวมและโรคเหงือก หรือโรคปริทันต์
 • ไตและตับเสื่อม จากการใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
 • อวัยวะต่างๆในร่างกาย และเนื้อเยื่อ ทำงานได้ลดลง เนื่องจาก เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงนั้นมีการอักเสบ
 • มีปัญหาด้านอารมณ์และความกังวล ซึ่งอาจะเกี่ยวเนื่องจากความเครียดจากการมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังและสูญเสียการทำงานของอวัยวะในร่างกาย
 • เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด Non-Hodgkin's lymphoma
 • ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ เช่น ความดันโลหิตสูงในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ หรือมีอาการแสดงหลังจากคลอดบุตร

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ปวดข้อนิ้วมือครับ คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคข้ออักเสบ มีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรคะ คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นเก๊าปฏิบัติตัวยังไงดี คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ