Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

มะเร็งต่อมไทรอยด์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 985,846 คน

มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid cancer)

ความหมาย เกิดเนื้องอกชนิดเนื้อร้าย (Malignancy) ที่ต่อมไทรอยด์

สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่นอน แต่เชื่อว่ามีปัจจัยเสริมทำให้เกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์ ได้แก่ได้รับรังสีบริเวณลำคอหรือต่อมไทรอยด์ในช่วงอายุ 15-20 ปี ยังผลให้เซลล์ถูกทำลาย และทำให้เป็นมะเร็งหลังได้รับรังสีประมาณ 5 ปีขึ้นไป และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากที่สุดในระย 20-40 ปีหลังจากได้รับรังสี นอกจากนี้ผู้ที่เคยเป็นโรคของต่อมไทรอยด์มาก่อน เช่น คอพอก เนื้องอกของต่อมไทรอยด์ มีโอกาสเป็นมะเร็ง รวมทั้งการขาดไอโอดีน กรรมพันธุ์

โฆษณาจาก HonestDocs
สงสัยว่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่า? ตรวจวันนี้

ตรวจไทรอยด์และฮอร์โมนอื่นๆ ลดเพิ่ม 15% พร้อมจองคิวรพ.ให้ ไม่ต้องรอ

Istock 174423051

พยาธิสรีรภาพ มะเร็งของต่อมไทรอยด์จะมีก้อนที่คอ ลักษณะก้อนจะโตเร็วและอาจมีความเจ็บปวด กลืนลำบาก หายใจลำบากเนื่องจากก้อนโตไปกดทับอวัยวะใกล้เคียง มะเร็งต่อมไทรอยด์แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 มีก้อนเดียวหรือหลายก้อนแต่อยู่ภายในต่อมไทรอยด์

ระยะที่ 2 แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง

ระยะที่ 3 แพร่กระจายลุกลามไปภายนอกต่อมไทรอยด์และต่อมน้ำเหลือง

ระยะที่ 4 แพร่กระจายออกไปตามอวัยวะต่างๆ

มะเร็งของต่อมไทรอยด์จะมีกลไกการเกิดแตกต่างกันตามชนิดของมะเร็ง และอาจเกิดจากการแพร่กระจายมาจากมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ เช่น เต้านม ปอด ตับ กระเพาะอาหาร เป็นต้น

โฆษณาจาก HonestDocs
สงสัยว่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่า? ตรวจวันนี้

ตรวจไทรอยด์และฮอร์โมนอื่นๆ ลดเพิ่ม 15% พร้อมจองคิวรพ.ให้ ไม่ต้องรอ

Istock 174423051

อาการ ในระยะแรกอาจไม่มีอาการใดๆ อาจตรวจพบก้อนที่คอด้วยสาเหตุอื่นๆ มะเร็งของต่อมไทรอยด์ในระยะแรกจะมาพบแพทย์ด้วยอาการมีก้อนที่คอโตเร็วแต่ไม่เจ็บหรืออาจมีอาการเจ็บปวด มักจะไม่แข็ง ก้อนสองข้างไม่เท่ากันและติดแน่น ก้อนจะไม่เคลื่อนไหว บางรายมีอาการกลืนลำบาก เสียงแหบ หายใจลำบาก ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ในระยะหลังจะมาพบแพทย์ด้วยอาการมีก้อนที่คอ ปวดกระดูก หรือกระดูกหักเนื่องจากมะเร็งกระจายไปที่กระดูกหรืออาจกระจายไปที่ปอด

การวินิจฉัยโรค มีประวัติเคยเป็นโรคของต่อมไทรอยด์มาก่อน เช่น คอโตหรือมีก้อน เคยได้รับรังสีบริเวณคอ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง เคยมีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เจ็บบริเวณก้อนที่คอ น้ำหนักลด กลืนลำบาก เสียงแหบ หายใจลำบาก ปวดหลัง ตรวจร่างกายพบต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอโต ตรวจชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลือง

พบเซลล์มะเร็ง การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษอื่นๆ อาจพบความผิดปกติจากการกระจายของมะเร็งต่อมไทรอยด์

การรักษา รักษาโดยการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดหรือบางส่วน หากมีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองจะต้องผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอออก หลังผ่าตัดอาจได้รับฮอร์โมนไทรอยด์เพื่ดทดแทน ให้ไอโอดีน 131 (131I) ทุกรายที่มีการกระจายของเซลล์มะเร็งหรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะกระจาย ให้ Levothyroxine therapy เพื่อลดระดับ Thyroid-stimulating hormone (TSH) ลง เนื่องจากก้อนที่กระจายไปต้องอาศัย TSH กระตุ้นให้เจริญเติบโต กรณีที่มะเร็งอยู่ในระยะที่ 3 หลังผ่าตัดแล้วยังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่จะใช้การฉายรังสีร่วมด้วย

การพยาบาล ดูแลให้ผู้ป่วยสุขสบายและให้อาการปวดลดลง โดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องที่สงบ เย็นสบาย และให้นอนในท่าทีผู้ป่วยรู้สึกสบาย ดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยให้ยาต้านไทรอยด์ แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดโดยบันทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาทีหลังออกจากห้องผ่าตัด และทุก 1 ชั่วโมงเมื่อสัญญาณชีพคงที่ และ 2-4 ชั่วโมงตามลำดับ จัดให้นอนในท่าศีรษะสูง ศีรษะก้มเล็กน้อย ไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดแน่น ให้ยาแก้ปวด ดูแลทำแผลผ่าตัดและท่อระบายสิ่งขับหลั่งจากแผลไม่ให้หลุดหรืออุดตัน แนะนำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนท่าโดยให้เคลื่อนไหวคอ ศีรษะและลำตัวไปพร้อมๆ กันเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนแผลผ่าตัด ดูแลความสะอาดปากฟันและอมน้ำยาบ้วนปากทุก 2 ชั่วโมง และงดอาหารและน้ำทางปาก หากใส่สายยางให้อาหารดูแลให้สายยางอยู่กับที่ สังเกตและบันทึกสิ่งขับหลั่งที่ออกมาจากสายยาง ดูแลหมั่นพลิกตะแคงตัวและเคลื่อนไหวบ่อยๆ โดยไม่ให้กระทบกระเทือนแผล แนะนำให้หายใจเข้า-ออกลึกๆ และไอเอาเสมหะออกอย่างถูกวิธี หลังผ่าตัดวันแรกให้ผู้ป่วยใช้มือประสานกันไว้บริเวณท้ายทอยให้ก้มเงยหันศีรษะไปทางซ้ายและขวาได้แต่ไม่ให้แหงนคอ สังเกตอาการเสียงแหบซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทของกล่องเสียงระหว่างผ่าตัด สังเกตอาการไทรอยด์วิกฤต (Thyroid crisis หรือ Thyroid storm) อาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว อาจมีปอดบวมน้ำ กระสับกระส่าย เพ้อ ชัก และหมดสติ ในรายที่รักษาด้วย 131I สังเกตอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน คันหรือมีผื่นขึ้น เป็นต้น ดูแลให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ ดูแลด้านจิตใจเพื่อลดความวิตกกังวล

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ไทรอยด์เป็นพิษต้องผ่าทุกเคสหรือเปล่าค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ไทรอยเป็นพิษสามารถหายขาดได้ไหม และยุบไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ไทรอยเป็นพิษ รักษาหายได้หรือไม่คะ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำมีโอกาสหายขาดมั้ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตัดต่อมไทรอยด์ไป 1ข้าง มีผลต่อร่างกายแบบไหนบ้าง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคไทรอยด์ เกิดขึ้นเองโดยไม่ใช่กรรมพันธุ์ได้หรีอไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่