Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,872,863 คน

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) คือความผิดปกติของการเต้นของหัวใจที่เร็วและมักจะทำให้เกิดลักษณะ sawtooth บนการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter)  เป็นความผิดปกติของหัวใจซึ่งหัวใจมีการเต้นเร็วกว่าปกติ ภาวะนี้คล้ายกับ atrial fibrillation (afib) ซึ่งเป็นความผิดปกติของการเต้นหัวใจที่พบบ่อยที่สุด โดยสามารถทำให้เกิดอาการและภาวะแทรกซ้อนได้คล้ายคลึงกัน

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) พบได้น้อยกว่า afib มาก และในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ก็อาจมีภาวะ afib เป็นบางครั้งได้เช่นกัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter)  

โดยปกติแล้วการเต้นของหัวใจจะเริ่มด้วยการส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจาก sinus node (หรือ sinoatrial node)ซึ่งเป็นกลุ่มของเซลล์ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านบนของหัวใจห้องบนขวา สัญญาณดังกล่าวจะเดินทางจากหัวใจห้องบนขวาไปยังห้องบนซ้าย และบอกให้หัวใจทั้ง 2 ห้องสูบฉีดเลือดเข้าสู่หัวใจห้องล่างทั้งซ้ายและขวา ก่อนจะเดินทางไปสู่ atrioventricular node ซึ่งอยู่ใกล้กับตรงกลางของหัวใจ ซึ่งจะมีการชะลอลง (หรือหยุด) สั้น ๆ เพื่อให้หัวใจห้องล่างได้รับเลือด หลังจากนั้นสัญญาณดังกล่าวจะเดินทางเข้าสู่หัวใจห้องล่าง ทำให้หัวใจทั้ง 2 ห้องสูบฉีดเลือดไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักปกติอยู่ระหว่าง 60-100 ครั้งต่อนาที แต่ในคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter)  การส่งสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจจะหยุดและมีการส่งซ้ำ ๆ อยู่ภายในหัวใจห้องบนขวา ทำให้หัวใจห้องบนมีการบีบตัวอย่างรวดเร็ว (ประมาณ 300 ครั้งต่อนาที)

Atrioventricular node ไม่สามารถตอบสนองต่อความเร็วดังกล่าวได้ แต่มีคลื่นไฟฟ้าประมาณครึ่งหนึ่งจากหัวใจห้องบนที่สามารถเดินทางเข้าสู่หัวใจห้องล่างได้ ทำให้หัวใจห้องล่างบีบตัวด้วยอัตราประมาณ 150 ต่อนาที

โรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter)  ทำให้หัวใจบีบตัวด้วยความเร็วมากกว่าปกติแต่สม่ำเสมอซึ่งไม่เหมือน afib ที่ทำให้เต้นเร็วและไม่สม่ำเสมอ โดยจะทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าแบบ sawtooth ในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG หรือ ECG) ซึ่งใช้ตรวจติดตามหัวใจและใช้วินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นอกจากนี้ โรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) สามารถเกิดจากภาวะสุขภาพทางกายที่ส่งผลต่อสัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจเช่นเดียวกับ afib

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter)

คุณอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) หากคุณมีภาวะต่อไปนี้

  • หัวใจวาย
  • โรคลิ้นหัวใจรูห์มาติก
  • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • โรคปอด (รวมถึงโรคถุงลมโป่งพอง)
  • ความดันโลหิตสูง
  • เคยผ่าตัดหัวใจมาก่อนหรือเคยมีหัวใจวายเฉียบพลัน
  • โรคของต่อมไทรอยด์
  • เบาหวาน
  • ติดแอลกอฮอล์

อาการและภาวะแทรกซ้อน

นอกจากหัวใจเต้นเร็วแล้ว โรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) อาจทำให้มีอาการต่อไปนี้ เช่น ใจสั่น เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก หายใจตื้น มึนหัว เวียนหัว หรือเป็นลม อ่อนเพลีย และความดันโลหิตต่ำ ซึ่งบางคนอาจไม่มีอาการของ atrial flutter เลยก็ได้

ถึงแม้ว่าหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติในคนที่เป็น โรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) แต่หัวใจก็ไม่ได้บีบตัวได้อย่างสมบูรณ์ และหัวใจห้องบนก็ไม่สามารถส่งเลือดทั้งหมดเข้าสู่หัวใจห้องล่างได้ เลือดจึงเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ ภายในหัวใจและอาจเกิดการคั่งอยู่ภายใน ทำให้เกิดการสร้างลิ่มเลือดได้

ลิ่มเลือดเหล่านี้ สามารถเดินทางไปยังสมองและอุดตันเส้นเลือดแดงทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแขน ขา เย็น เป็นต้นหากมีการอุดตันเส้นเลือดแดงหลักของแขนและขา

นอกจากนั้น ในคนที่มีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) ยังพบว่าหัวใจห้องล่างจะไม่มีเลือดเต็มทั้งหมด และอาจไม่ได้สูบฉีดเลือดออกไปได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดหัวใจวายตามมา

การวินิจฉัยและการรักษา

อาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) สามารถวินิจฉัยได้จากประวัติ, ประวัติครอบครัว การตรวจร่างกาย และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

หากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบว่ามีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) (คลื่นไฟฟ้ามีลักษณะแบบ sawtooth) แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจ ultrasound หัวใจ (echocardiogram) เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจและมองหาลิ่มเลือด

การรักษาอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter) จะเน้นที่การชะลอการเต้นของหัวใจ ลดความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดสมองอุดตัน และเปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าให้กลับเป็นปกติโดย sinus node

มียาหลายกลุ่มที่สามารถช่วยชะลอการเต้นของหัวใจเช่น beta blockers, calcium channel blockers และ digoxin ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพรินจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด

หัตถการที่เรียกว่า cardioversion เป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้าพลังงานต่ำเข้าที่หน้าอกภายใต้การดมยาสลบมักใช้เพื่อให้การเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติ แม้ว่าการรักษาวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพ แต่ผู้ป่วยก็มักกลับมามีคลื่นไฟฟ้าผิดปกติในอนาคต

ยากลุ่มที่ช่วยเรื่องการเต้นของหัวใจผิดปกติเช่น sodium-channel หรือ potassium-channel blocers อาจช่วยทำให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติ หรือทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติต่อเนื่องหลังการทำ cardioversion

แพทย์อาจแนะนำการจี้ไฟฟ้าเป็นการรักษาทางเลือกเพื่อเปลี่ยนการเต้นแบบ atrial flutter กลับมาเป็นปกติได้ซึ่งในการจี้ไฟฟ้า แพทย์จะทำการใส่สายสวนเข้าสู่หัวใจและใช้พลังงานจากคลื่นวิทยุในการทำให้เกิแผลเป็นที่เนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Flutter)

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ชีพจรเต้นเร็วผิดปรกติ มีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจเต้นเร้้วมีเหงื่อออก
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่