การผ่าตัด

การผ่าตัดหัวใจ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 6, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
การผ่าตัดหัวใจ

แพทย์อาจแนะนำให้คุณเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อควบคุมอาการ หรือลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวายในอนาคต โดยการผ่าตัดหัวใจสามารถเป็นได้ทั้งการผ่าตัดที่มีการวางแผนล่วงหน้าหรือเป็นการรักษาในกรณีฉุกเฉินก็ได้

การผ่าตัดหัวใจสามารถช่วยยืดอายุขัยได้ด้วย:การทำให้เลือดที่ไหลไปเลี้ยงหัวใจเป็นไปอย่างสะดวกขึ้นด้วยการผ่าเปิด หรือผ่าเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจที่อุดตัน เพื่อแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่เสียหายไป และเพื่อแก้ไขควบคุมการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ

นอกจากสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนั้น หากคุณต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจในอนาคตอันใกล้ คุณควรเตรียมความพร้อมรับการผ่าตัดด้วยการเข้าใจถึงหลักการและความเสี่ยงต่าง ๆ ของกระบวนการ อย่างเช่นการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตให้ไม่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงใด ๆ ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ หรือเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการซ้ำขึ้นอีก

การผ่าตัดเปิดหัวใจ

เป็นการผ่าตัดที่แพทย์ต้องทำการเปิดช่องอกเพื่อดำเนินหัตถการกับหัวใจของคนไข้ คำว่า “เปิด” ในที่นี้หมายถึงหน้าอกของคนไข้ ไม่ได้หมายถึงเปิดตัวหัวใจ โดยการเปิดกล้ามเนื้อหัวใจนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัดเอง อีกทั้งการเปิดช่องอกนี้หมายถึงการเปิดกระดูกสันอกและการซ่อมแซมกระดูกสันอกไปด้วยในตัว

การผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการดามลวด

การผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจและการดามลวดถูกใช้เพื่อขยายหลอดเลือดรอบหัวใจที่เกิดการตีบตันขึ้น โดยการรักษานี้มีเพื่อบรรเทาอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นหลัก

ระหว่างหัตถการรูปแบบนี้ หลอดเลือดแดงที่ตีบจะถูกขยายออกด้วยบอลลูน และใช้ลวดเหล็กดามหลอดเลือดให้คงสภาพอยู่เช่นนั้น ซึ่งหากทำเช่นนี้ จะทำให้เลือดสามารถไหลเวียนผ่านหลอดเลือดที่ตีบได้อย่างสะดวกขึ้น

การผ่าตัดประเภทนี้ยังสามารถเรียกได้ว่าการผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน (PCI) อีกด้วย

การผ่าตัดบายพาสหัวใจ

การผ่าตัดบายพาสหัวใจ หรืออีกชื่อคือการผ่าตัดสร้างทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) เป็นหัตถการเพื่อแก้ไขหลอดเลือดแดงรอบหัวใจที่เกิดการตีบจนทำให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเป็นไปได้ยากขึ้น เป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกและโรคหลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดที่ใช้ทำทางเบี่ยงจะถูกนำมาจากส่วนอื่นของร่างกาย โดยแพทย์จะนำหลอดเลือดทดแทนนั้น ๆ มาใช้แต่งหลอดเลือดที่เกิดการตีบตัน โดยทางเบี่ยงที่สร้างมานี้จะอ้อมตำแหน่งตีบตันไปทำให้มีการไหลเวียนเลือดอย่างปรกติ

การผ่าตัดลิ้นหัวใจ

แพทย์อาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดลิ้นหัวใจเพื่อรักษาภาวะลิ้นหัวใจเสียหาย ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้ง:

  • การยืดขยายลิ้นหัวใจ
  • การซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
  • และการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

การผ่าตัดใส่บอลลูนที่ลิ้นหัวใจ

ในบางกรณีก็สามารถแก้ไขภาวะลิ้นหัวใจตีบได้ด้วยการผ่าตัดใส่บอลลูนที่ลิ้นหัวใจ โดยส่วนมากมักดำเนินการกับการรักษาภาวะลิ้นไมตรัลตีบ แพทย์จะใช้ท่อ (สายสวน) พลาสติกขนาดเล็กสอดเข้าเส้นเลือดแดงหลัก (มักจะสอดผ่านขาหนีบของคนไข้) เพื่อขึ้นไปยังหัวใจของคุณ ที่สายสวนนี้จะทำให้บอลลูนที่พองออกไหลเข้าไปในตำแหน่งลิ้นที่เสียหาย และบอลลูนจะพองออกทำให้ยืดขยายลิ้นหัวใจออกไปด้วย หลังจากนั้น บอลลูนจะหดตัวลงและแพทย์จะดึงทั้งบอลลูนและสายสวนออกจากร่างกายของคุณ

การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนนี้ใช้กระบวนการเดียวกับการเปิดขยายลิ้นหัวใจเอออร์ติก

กระบวนการรักษานี้ไม่ได้ใช้วิธีการผ่าตัดเปิดหัวใจ แต่ก็สามารถทดแทนกันได้ในบางกรณี

การซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

แพทย์จะพยายามทำการซ่อมแซมลิ้นหัวใจที่เสียหายหากเป็นไปได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทั้งชิ้น การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจนี้มักดำเนินการเพื่อรักษาภาวะเลือดไหลกลับจากลิ้นไมตรัล

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

หากลิ้นหัวใจเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ หรือคนไข้มีสภาพร่างกายไม่เหมาะกับการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ แพทย์จะทำการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่แทน คุณจะได้รับยาสลบหรือยาชาเฉพาะที่เพื่อเข้ารับการผ่าตัด

การผ่าตัดจะใช้สายสวน (ท่อกลวง) ที่มีบอลลูนอยู่ที่ปลาย สอดเข้าไปในเส้นเลือดแดงทางขาหนีบ ใต้กระดูกไหปลาร้า หรือผ่านช่องตัดเล็ก ๆ ที่หน้าอกของคุณ สายสวนจะสอดเข้าไปยังหัวใจ ภายในช่องที่เปิดอยู่ของลิ้นเอออร์ติก บอลลูนจะค่อย ๆ พองตัวจนทำให้เกิดช่องว่างสำหรับเปลี่ยนเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจใหม่

ลิ้นหัวใจใหม่จะถูกทำให้ขยายออกด้วยตนเองหรือด้วยบอลลูน ขึ้นอยู่กับประเภทของลิ้นที่ใช้บอลลูนตอนแรกจะหดตัวลง และแพทย์จะดึงมันออกพร้อมกับสายสวน

การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องใช้การบำบัดหลายประเภท ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษานี้ ทำให้การรักษาภาวะนี้สามารถดำเนินการตั้งแต่ห้องตรวจทั่วไป จนถึงห้องผ่าตัด

การบำบัดด้วยสายสวนจี้กล้ามเนื้อหัวใจ

การใช้สายสวนจี้หัวใจเป็นกระบวนการรักษาเพื่อควบคุมอัตราการเต้นหัวใจที่เต้นเร็วผิดปรกติ

การใช้สายสวนจี้หัวใจเป็นหัตถการที่ทำให้พื้นที่ที่มีการปล่อยสัญญาณทางไฟฟ้าที่ไปรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจให้หมดลงโดยใช้เลเซอร์

การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า

การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าช็อคเข้าไปที่หัวใจด้วยเครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ หรือ defibrillator ซึ่งจะทำให้การเต้นของหัวใจกลับมาปกติอีกครั้ง การกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจทำให้ระบบนำความร้อนของหัวใจกลับมาทำงานใหม่ โดยต้องดำเนินการกับคนไข้ที่ได้รับยาสลบหรือยาระงับประสาทแล้วเท่านั้น และการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้านี้สามารถทำซ้ำได้หลายครั้งตามความจำเป็น

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แก้ไขอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปรกติ โดยเมื่อถึงเวลา เครื่องนี้จะปล่อยสัญญาไฟฟ้าไปกระตุ้นห้องต่าง ๆ ที่หัวใจให้เกิดการบีบรัดและผ่อนตัวออกในบริบทที่ถูกต้อง กล่าวคือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเทียมนี้สามารถควบคุมกิจกรรมตามธรรมชาติของหัวใจได้ตามต้องการ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถตั้งค่าให้ทำงานเฉพาะเมื่อต้องการ หรือตลอดเวลาก็ได้

โดยประเภทการใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนี้จะถูกตั้งค่าโดยช่างสรีรวิทยาหัวใจหรือแพทย์หทัยวิทยาเอง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัญหาที่คนไข้ประสบอยู่

เหตุผลที่ต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจจะแตกต่างกันไปตามบุคคล อย่างเช่น:

  • เมื่อกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจคุณไม่เข้ากันจนไม่อาจทำให้หัวใจเต้นได้อย่างเพียงพอ (เรียกกันว่าสัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง)
  • เมื่อหัวใจเต้นเร็วเกินไปบางช่วงเวลา โดยอาจต้องมีการใช้ยาเพื่อลดความเร็วการเต้นของหัวใจลง แต่ระหว่างช่วงที่หัวใจเต้นเป็นปกติแล้ว ฤทธิ์ของยายังคงอยู่ทำให้ยาไปชะลอการเต้นของหัวใจลงแทน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจร่วมด้วย
  • เมื่อการเต้นหัวใจแบบปรกติของคุณถูกกำจัดไปพร้อมกับภาวะอื่น ๆ อย่างเช่นระหว่างการบำบัดด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ ที่ต้องใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจมาควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจให้อยู่ในระดับปรกติ

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบปลูกฝัง

การปลูกฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเข้าร่างกาย (ICD) เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่คล้ายกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ โดยเครื่องจักรนี้ถูกออกแบบมาให้ยุติภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต และเพื่อกลับคืนอัตราการเต้นของหัวใจของคุณให้กลับไปเป็นปกติ

ICD สามารถใช้ในกรณีที่:

หากคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หรือเรียกว่า “การป้องกันโรคปฐมภูมิ” และ หากคุณเคยผ่านประสบการณ์หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตมาก่อน หรือเรียกว่า “การป้องกันทุติยภูมิ”

อุปกรณ์กระตุ้นไฟฟ้าหัวใจถาวรและอัตโนมัติ (CRT –P, CRT -D)

หากคุณเคยประสบกับภาวะหัวใจล้มเหลวมาแล้ว คุณต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวประสานกัน เช่นเดียวกับการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ อุปกรณ์นี้สามารถกระตุ้นให้ห้องต่าง ๆ ของหัวใจเกิดการบีบรัดและผ่อนตัวประสาทกันเป็นปรกติได้ ซึ่งผลที่ได้คือการสูบฉีดเลือดที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมี CRT อีกประเภทที่ใช้งานได้เหมือนข้างต้นทุกประการ แต่ยังสามารถช็อคไฟฟ้าเพื่อรักษาการเต้นหัวใจที่ผิดปรกติจนอันตรายได้อีกด้วย

เครื่องพยุงหัวใจ (VAD หรือ LVAD)

VAD หรือ LVAD เป็นเครื่องที่ช่วยรองรับการไหลเวียนของเลือด โดยจะทำหน้าที่รับเลือดจากเวนทริเคิลซ้าย (ห้องล่างสุดของหัวใจ) และฉีดเลือดที่รับมาเข้าไปยังเอออร์ตา (เส้นเลือดแดงหลัก) ไปเลี้ยงร่างกาย

ในตอนแรกอุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาให้ช่วยรองรับการทำงานของหัวใจของผู้ที่กำลังรอการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ แต่ ณ ปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้ก็ได้ถูกใช้ในการช่วยเหลือบำบัดระยะยาวแก่ผู้ที่ไม่เหมาะสมกับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และผู้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายแล้ว

การปลูกถ่ายหัวใจ

การปลูกถ่ายหัวใจ หรือการเปลี่ยนหัวใจ เป็นหัตถการที่มีขึ้นเพื่อเปลี่ยนหัวใจที่เสียหายหรือเป็นโรคกับหัวใจของผู้บริจาคที่ยังดีอยู่ การปลูกถ่ายหัวใจเป็นการรักษาที่มักแก้ไขภาวะปัญหาต่าง ๆ ได้ แม้ว่าผู้นั้นจะผ่านการใช้ยาหรือการผ่าตัดที่ไม่ประสบผลสำเร็จใด ๆ มาก่อน

การปลูกถ่ายหัวใจไม่ได้เหมาะสมกับทุก ๆ คน เนื่องจากมันยังคงมีความเสี่ยงทั้งหลัง ก่อนการผ่าตัด และระยะพักฟื้นอยู่อีก

หากคุณกำลังสับสนและกังวลที่จะตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ คุณควรศึกษาเรื่องกระบวนการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และการดูแลติดตามผลให้ดีเสียก่อน

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่