Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

หูน้ำหนวก คืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,799,021 คน

ความหมาย มีการอักเสบติดเชื้อในหูชั้นกลาง รวมถึงการอักเสบของเยื่อบุช่องหูชั้นกลางและโพรงอากาศในกระดูกมาสตอยด์

สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อ Beta hemolytic streptococci, Pneumococci, Hemophilus influenza บริเวณจมูกและคอ แล้วเชื้อลุกลามผ่านทางท่อยูสเตเชียนเข้าสู่หูชั้นกลาง ทำให้เกิดการอักเสบ มีหนองเกิดขึ้นในหูชั้นกลาง

พยาธิสรีรภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อที่คอหรือจมูกแล้วเชื้อโรคผ่านเข้าหูชั้นกลางทางท่อยูสเตเชียน ทำให้เกิดการอักเสบในหูชั้นกลางหรือเชื้อผ่านเข้าสู่หูชั้นกลางทางแก้วหูที่ทะลุ เช่น น้ำเข้าหู แคะหูด้วยวัสดุที่สกปรก เป็นต้น ทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองขึ้นในหูชั้นกลาง หูน้ำหนวกแบ่งเป็นชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง หากเป็นชนิดเฉียบพลันจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์ แก้วหูอาจจะทะลุหรือไม่ทะลุก็ได้ ส่วนเชื้อเรื้อรังจะอักเสบติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน แก้วหูจะทะลุ

อาการ หูน้ำหนวกชนิดเฉียบพลันจะปวดหูมาก มีไข้สูง เยื่อบุในช่องหูชั้นกลางจะบวม แน่นในหู หูอื้อ ตรวจพบแก้วหูโป่ง เห็นเส้นเลือกที่แก้วหู มีหนองในหูชั้นกลาง ทำให้ผู้ป่วยปวดหูมาก มีไข้สูง การได้ยินเสียไปอย่างชัดเจน แก้วหูจะเริ่มทะลุมีหนองไหลออกมาและอาการปวดจะลดลงจะเห็นแก้วหูทะลุเป็นรูเล็กๆ หูน้ำหนวกชนิดเรื้อรังจะมีน้ำหนวกไหลออกจากหูเป็นๆ หายๆ ซึ่งอาจเป็นน้ำเมือกหรือหนอง หากสุขภาพแข็งแรงจะมีความต้านทานโรคดี น้ำหนวกจะหยุดไหลไปเอง หรือหากเป็นหวัดเจ็บคอ น้ำเข้าหู หรือมีสิ่งสกปรกเข้าหูก็จะอักเสบได้อีก  อาจมีเสียงดังในหูเป็นเสียงต่ำๆ อื้อๆ ตรวจดูจะพบว่าแก้วหูทะลุ ในช่องหูอาจมีหนองหรือไม่มีก็ได้ ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ

การวินิจฉัยโรค จากประวัติมีการได้ยินเปลี่ยนไป อาการปวดหู หูอื้อ มีไข้ มีน้ำหรือหนองไหลจากหู อาจมีอาการเวียนศีรษะ มีเสียงดังในหู ปวดศรีษะ จากการตรวจหูด้วยเครื่องส่องหูจะพบน้ำหรือหนองในช่องหู บางรายอาจพบว่ามีกลิ่นเหม็นช่องหูบวมแดง แก้วหูทะลุ จากการถ่ายภาพรังสีกระดูกมาสตอยด์แล้วตรวจการได้ยินมักพบการได้ยินเสียไปแบบการนำเสียงผิดปกติ (Conduction hearing)

การรักษา ชนิดเฉียบพลันต้องได้รับการรักษาเพื่อแก้ไขการติดเชื้อ และบรรเทาอาการต่างๆ โดยให้รับประทานยาปฏิชีวนะ ให้ยาแก้ปวด เจาะแก้วหู ในระหว่างที่แก้วหูยังไม่ปิดต้องระวังไม่ให้น้ำเข้าหูโดยเด็ดขาด ห้ามแคะหู ต้องรักษาโรคหวัดเจ็บคอหรือโรคเกี่ยวกับการอักเสบของคอและจมูกให้หาย ส่วนเชื้อเรื้อรังต้องระวังไม่ให้น้ำเข้าหู รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ให้มีการติดเชื้อบริเวณคอ จมูก และหากมีน้ำหนวกไหล ต้องรักษาให้แห้งโดยการรักษาสาเหตุของโรค เช่น หากเป็นหวัดให้รับประทานยาแก้แพ้และยาลดบวม หากมีหูอักเสบเป็นหนองต้องหยอดหูด้วยยาปฏิชีวนะหรือยาปฏิชีวนะที่ผสมเตียรอยด์เพื่อช่วยลดการอักเสบและอาการบวมของเยื่อบุภายในช่องหู หากรูหูทะลุอาจต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดขี้ผึ้ง ในระยะนี้ห้ามสั่งน้ำมูกแรงๆ ไม่ให้น้ำเข้าหู หรือผู้ป่วยที่มีแก้วหูทะลุจากหูน้ำหนวกและกระดูกหูผิดปกติอาจต้องทำผ่าตัดปะแก้วหู (Myringoplasty or Tympanoplasty type I) เพื่อชวยลดการอักเสบ และช่วยให้การได้ยินดีขึ้น ผู้ป่วยที่มีหูน้ำหนวกเรื้อรัง แก้วหูทะลุและกระดูกหูบางส่วนถูกทำลาย ต้องทำผ่าตัดตกแต่งหูชั้นกลางร่วมกับผ่าตัดปะแก้วหูและตกแต่งกระดูกหูเพื่อให้การได้ยินดีขึ้นและแก้ไขหูอักเสบ หากผู้ป่วยเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรัง มี Cholesteatomy ก้อนเล็กๆ และกระดูกสเตียรอยด์อักเสบเล็กน้อย จะทำผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ ปะแก้วหูร่วมกับการตกแต่งกระดูกหู (Tympano-mastoidectomy) เพื่อแก้ไขการอักเสบและช่วยให้การได้ยินดีขึ้น หากผู้ป่วยมีเส้นประสาทเฟเชียลเป็นอัมพาต (Facial nerve paralysis) ต้องทำผ่าตัดเพื่อชวยลดการกดของเส้นประสาทเฟเชียล (Facial nerve decompression) ซึ่งจะช่วยแก้ไขการกดของเส้นประสาทเฟเชียลที่ผ่านหูชั้นกลาง

การพยาบาท มุ่งเน้นการแก้ไขการติดเชื้อโดยให้ยาแก้ปวดลดไข้ ยาปฏิชีวนะ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยแนะนำให้ผู้ป่วยระมัดระวังในขณะลุกขึ้นหรือเปลี่ยนท่าเนื่องจากอาจมีอาการเวียนศีรษะหลังผ่าตัด และส่งเสริมการดูแลตนเองหลังผ่าตัด ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะ แนะนำไม่ให้ใช้นิ้วสัมผัสแผลผ่าตัด ระวังไม่ให้นำเปียกผ้าปิดแผล ผู้ป่วยจะได้กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านหลังผ่าตัด 1-2 วัน จะนัดมาตัดไหมเมื่อครบ 1 สัปดาห์หลังผ่าตัด งดสระผม จนกว่าจะตัดไหม ห้ามน้ำเข้าหูนานหลายเดือน หรือจนกว่าแก้วหูจะติดดี ขณะอาบน้ำต้องใช้สำลีแห้งใส่ไว้ในช่องหู และให้หมวกคลุมผมคลุมใบหูไว้ หากมีอาการผิดปกติให้มาตรวจก่อนนัดได้ เช่น มีไข้ เป็นหวัด ปวดศีรษะ เวียนศีรษะมาก เป็นต้น ต้องไปพบแพทย์เพราะอาจมีการติดเชื้อ และเน้นเรื่องการมาตรวจนัดและระวังการเกิดอุบัติเหตุดดยเปลี่ยนท่าช้าๆ

 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

นอนแล้วจุกหน้าอกบ่อยๆ สาเหตุมาจากอะไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แผลคีรอยด์จากการผ่าตัด สามารถรักษาได้ไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรครูมตอยส์ อาการเป็นอย่างไงบ้างค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่