โรคลมหลับคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 9, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 6 นาที

อาการแสดงต่างๆของโรคผิดปกติทางสมองชนิดนี้สามารถควบคุมได้เมื่อได้รับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสม

โรคลมหลับเป็นโรคผิดปกติทางสมองที่ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของวงจรการตื่นและการนอนของคุณ  ถ้าคุณเป็นโรคลมหลับ คุณมักจะรู้สึกง่วงซึมระหว่างวันอยู่บ่อยครั้งและอาจมีปัญหาในการตื่นเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แม้กระทั่งในขณะที่คุณอยู่ในที่ทำงาน ที่โรงเรียน หรือกำลังทำกิจกรรมยามว่าง

ด้วยเหตุนี้ สภาวะนี้จึงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคุณเป็นอย่างมาก  โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่เป็นโรคลมหลับมักจะประสบกับอาการแสดงของโรคในช่วงวัยรุ่นหรือในวัยยี่สิบต้นๆ แต่โรคนี้เป็นที่เลื่องลือว่าได้ส่งผลกระทบต่อเด็กที่มีอายุน้อยถึง 5 ขวบ นักวิจัยคาดการณ์ว่าชาวอเมริกันมากกว่า 200,000 คนเป็นโรคลมหลับ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย จากรายงานของเครือข่ายโรคลมหลับ และผู้คนส่วนใหญ่ของชาวอเมริกันกลุ่มนี้เป็นโรคลมหลับชนิดที่ 1 ซึ่งเป็นสภาวะที่มีโรคภาวะผล็อยหลับ กล้ามเนื้อไม่สามารถควบคุมได้อย่างเฉียบพลัน ร่วมด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้น โรคลมหลับเป็นความผิดปกติทางการนอนชนิดที่สองที่พบได้บ่อยสุดของการนอนกลางวันรองลงมาจากโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

สาเหตุเกิดของโรคลมหลับ

โดยทั่วไปแล้ว โรคลมหลับมักเกิดจากความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ป่วยที่เป็นโรคลมหลับมีระดับสารกระตุ้นให้ตื่นในสมองที่ชื่อว่า hypocretin ต่ำกว่าปกติ และผู้ป่วยที่เป็นโรคลมหลับมักไม่มีประวัติครอบครัวของโรค แต่ญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีความเสี่ยงสูงทางสติในการพัฒนาที่จะเป็นโรคลมหลับในอนาคต ในกรณีที่พบได้ไม่บ่อย โรคลมหลับอาจเกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมที่ขัดขวางให้มีการผลิตสารกระตุ้น hypocretin ในระดับที่ปกติ

โรคลมหลับที่มีโรคภาวะผล็อยหลับร่วมด้วย (โรคลมหลับชนิดที่ 1) มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักวิจัยพบว่าการสูญเสียเซลล์ในสมองที่ผลิต hypocretin ซึ่งเกิดจากโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีเซลล์เหล่านี้ ถ้าคุณเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง ถ้าคุณเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง ระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะทำงานผิดพลาดโดยการโจมตีเซลล์ดีหรือเนื้อเยื่อดี

ในบางกรณีที่พบได้ยากของโรคลมหลับมักเป็นผลลัพธ์จากอาการบาดเจ็บที่รุนแรงในบางส่วนของสมองที่ควบคุม REM sleep (การนอนหลับที่กลอกตาอย่างรวดเร็ว) หรือเนื้องอกในสมองรวมถึงกระบวนการเกิดโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นในส่วนเดียวกัน

สาเหตุเกิดที่มีความเป็นไปได้อื่นๆในกรณีที่พบได้ยากของโรคลมหลับมีดังนี้:

การเปลี่ยนแปลงในตารางการนอน (เช่นการเริ่มทำงานในกะใหม่)

อาการแสดงต่างของโรคลมหลับ

อาการแสดงทั่วไปของโรคลมหลับมี:

  • อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน
  • ภาวะผล็อยหลับ (สูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อ)
  • ผีอำ
  • ประสาทหลอน

อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน อาการนี้เป็นอาการที่พบได้บ่อยทีสุดของโรคลมหลับ ซึ่งก็คืออาการง่วงนอนมากผิดปกติและส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ถ้าคุณเป็นโรคลมหลับ คุณมันจะรู้สึกง่วงซึมระหว่างวันแม้คุณได้หลับอย่างเต็มที่ในตอนกลางคืน คุณอาจประสบกับการขาดพลังงาน มีอารมณ์ซึมเศร้า หรือรู้สึกเพลียเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคลมหลับอาจประสบกับการสูญเสียความทรงจำหรือมีความยากลำบากในการทำสมาธิในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

และคุณอาจมีอาการที่เรียกว่า "microsleeps" ซึ่งเป็นสภาวะที่มีไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งคุณเผลอหลับแบบไม่ได้ตั้งใจโดยไม่รู้ตัวในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 40% ของผู้ที่การนอนหลับในระยะเวลาสั้น (microsleeps) จากการเกิดโรคลมหลับจะประสบกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่า พวกเขายังทำงานต่อเนื่องโดยธรรมชาติอยู่ (เช่น พิมพ์ดีดหรือขับรถ) ในขณะที่นอนหลับ

แน่นอนว่าประสิทธิภาพของงานเหล่านี้มักลดน้อยลงในระหว่างการหลับระยะสั้นซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ขึ้นอยู่กับงานที่ป่วยกำลังปฏิบัติอยู่

ภาวะผล็อยหลับ ประมาณ 70% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคลมหลับเป็นโรคลมหลับชนิดที่ 1 ซึ่งมีโรคภาวะผล็อยหลับร่วมอยู่ด้วย ภาวะผล็อยหลับมีอาการของการสูญเสียความตึงตัวของกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลันในขณะที่ตื่น ซึ่งทำให้เกิดอาการอ่อนแรงและการสูญเสียการควบคุมของกล้ามเนื้อลาย โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาในขณะที่ตื่น ภัยของภาวะผล็อยหลับแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของระยะเวลาและความรุนแรง ในบางกรณี การสูญเสียความตึงตัวของกล้ามเนื้อนั้นเล็กน้อย เช่น เปลือกตาตกลงอย่างเล็กน้อย แต่ในกรณีที่รุนแรง คุณอาจประสบกับการสูญเสียความตึงตัวของกล้ามเนื้อลายทั้งหมดซึ่งทำให้คุณไม่สามารถเคลื่อนไหว พูดคุย หรือเปิดตาได้ แม้ในช่วงเวลาที่คุณมีสติเต็มร้อย

ผีอำ เป็นสภาวะที่คุณไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือพูดในขณะที่คุณนอนหรือกำลังจะตื่นเพียงชั่วคราว แม้กระทั่งในยามที่คุณมีสติเต็มร้อย โดยทั่วไปแล้ว ภัยของอาการผีอำมักเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่กี่วินาทีหรือนาที

แม้ในกรณีที่รุนแรง ทั้งภาวะผล็อยหลับและอาการผีอำไม่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติอย่างถาวร คุณจะหายอย่างรวดเร็วพร้อมพละกำลังที่จะเคลื่อนไหวและพูดได้เมื่อภัยนี้หายไป

อาการผีอำและประสาทหลอนเป็นอาการที่พบได้ไม่บ่อย เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมหลับเพียง 10-25%

ประสาทหลอน อาการนี้มักจะเป็นอาการของการเห็นภาพที่เหมือนจริงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่(จริงๆแล้วมันอาจเกี่ยวข้องกับสัมผัสอื่นๆ)

อาการประสาทหลอนสามารถเกิดขึ้นกับผู้ที่กำลังหลับ (เคลิ้มหลับ) (กำลังเคลิ้มตื่น) หรือในระหว่างหลับ พวกเขาอาจมีอาการประสาทหลอน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่เป็นโรคลมหลับมักไม่มีปัญหาในการนอนหลับในตอนกลางคืนแต่พวกเขามักประสบกับความอยากลำบากในการนอนหลับซึ่งเกิดจาก อาการนอนไม่หลับ ฝันมากมาย นอนละเมอ เดินออกนอกสถานที่ในขณะหลับ และมีภาวะขากระตุกขณะหลับ

การวินิจฉัยโรคลมหลับ

ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัย โรคลมหลับสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานทางด้านจิตใจ สังคม และกระบวนการรับรู้ รวมถึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการทำงาน การเรียนและกิจกรรมทางสังคมอื่นๆอีกด้วย  

แม้ว่าแพทย์ประจำตัวของคุณสามารถทำการวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลับผ่านอาการง่วงนอนมากผิดปกติระหว่างวัน หรือภาวะผล็อยหลับ การวินิจฉัยที่เป็นทางการยังคงจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินในศูนย์การนอน เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับจะวิเคราะห์พฤติกรรมการนอนของคุณ

ในการทำการวินิจฉัย แพทย์ประจำตัวของคุณจะทำการบันทึกประวัติการนอนของคุณโดยละเอียดด้วยการใช้แบบสอบถาม Epworth Sleepiness Scale ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินระดับความง่วงนอน แพทย์ประจำตัวของคุณอาจถามให้คุณเก็บบันทึกการนอนของคุณอย่างละเอียดประมาณหนึ่งสัปดาห็หรือนานกว่านั้นเพื่อหารูปแบบพฤติกรรมการนอนและระดับของความตื่นตัว

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวินิจฉัย แพทย์ประจำตัวของคุณอาจขอให้คุณใส่ ActiGraph ซึ่งเป็นอุปกรณ์เหมือนนาฬิกาข้อมือที่วัดระยะเวลาของกิจกรรมและการพักผ่อน

 

การตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการนอนคืออะไร?

แพทย์ประจำของคุณจะแนะนำให้คุณทำการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการนอนเพื่อแยกภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองไม่กระตุ้นการหายใจในขณะหลับ (ภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เกิดจากสมองส่วนกลาง) หรือคุณพยายามที่จะหายใจแต่ไม่สามารถรับออกซิเจนที่เพียงพอได้ (โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางเดินหายใจ)

การตรวจชนิดนี้จำเป็นให้ผู้ป่วยต้องนอนพักดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาล การตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการนอนวัดคลื่นไฟฟ้าในสมองและหัวใจ ประสิทธิภาพในการหายใจ การถ่ายเทของอากาศ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด รวมถึงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ดวงตา และการหายใจของคุณ

การตรวจอีกชนิดที่แพทย์ประจำตัวของคุณอาจแนะนำคือการทดสอบการงีบหลับตอนกลางวันซึ่นวัดระยะเวลาที่คุณหลับระหว่างวัน แพทย์ประจำตัวของคุณจะให้คุณหลับสั้นๆ 4-5 ครั้งในระยะเวลาเท่าๆกัน และสังเกตุรูปแบบการนอนของคุณ

 

ยาสำหรับโรคลมหลับ

ไม่มีการรักษาให้หายขาดสำหรับโรคลมหลับ แต่ยารักษาสามารถช่วยรักษาอาการแสดงของโรคได้ ถ้าคุณมีความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคทางสุขภาพอื่นๆ ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณว่ายาที่คุณกำลังรับประทานอยู่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาโรคลมหลับอย่างไร

ยารักษาโรคลมหลับที่ใช้ทั่วไปได้แก่:

ยาที่กระตุ้นให้ตื่น ยาเหล่านี้มี Provigil (modafinil) และ Nuvigil (armodafinil) ซึ่งกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเพราะช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคลมหลับตื่นในเวลากลางวัน ยาเหล่านี้มักใช้รักษาโรคลมหลับอยู่บ่อยๆ ผู้ป่วยจะใช้แล้วไม่รู้สึกติดยาเท่ากับยากระตุ้นประสาท และไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงอื่นๆที่มีอยู่ทั่วไปเหมือนกับยากระตุ้นประสาทรุ่นเก่า

แอมเฟตามีน แพทย์ประจำตัวของคุณอาจแนะนำให้ใช้ Ritalin (methylphenidate) ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของแอมเฟตามีน หรืออนุพันธุ์ของแอมเฟตามีน (เช่น dextroamphetamine หรือ lisdexamfetamine)

โดยทั่วไปแล้ว แอมเฟตามีนมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงกลางวัน แต่ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงของอาการกระวนกระวายและใจสั่น และอาจทำให้ติดยาได้ และมักนำไปใช้ในทางที่ผิด  

SSRIs และSNRIs แพทย์ประจำตัวของคุณอาจจ่ายยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) หรือ serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เพื่อยับยั้งการ REM sleep และบรรเทาอาการแสดงของภาวะผล็อยหลับ ประสาทหลอนในช่วงเคลิ้มหลับ และอาการผีอำ.

ตัวอย่างของยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม SSRIs and SNRIs มี:

  • Prozac (fluoxetine)
  • Venlafaxine

ยาต้านโรคซึมเศร้ากลุ่ม Tricyclic ยาต้านโรคซึมเศร้ากลุ่มเก่ากลุ่มนี้สามารถใช้รักษาภาวะผล็อยหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างยาได้แก่:

  • Protriptyline
  • Tofranil (imipramine)
  • Clomipramine

Xyrem (sodium oxybate) ยาตัวนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะผล็อยหลับและสามารถปรับปรุงการนอนกลางคืนได้อีกด้วย ยาตัวนี้ต้องรับประทานในสองครั้ง ครั้งแรกก่อนนอน และซ้ำอีกครั้ง 3-4 ชั่วโมงหลังการรับประทานครั้งแรก ยาตัวนี้สามารถใช้ควบคุมอาการง่วงในระหว่างวันได้เมื่อใช้ขนาดยาที่สูง

การรักษาโรคลมหลับด้วยวิธีอื่นๆ

สำหรับผู้ที่เป็นโรคลมหลับ แพทย์มักจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต รวมถึง:

หยุดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในเวลากลางคืนสามารถทำให้อาการแสดงของโรคลมหลับทรุดหนักได้

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ Moderate exercise  ออกกำลังกายอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงก่อนเวลานอนอาจช่วยให้คุณรู้สึกตื่นตัวระหว่างวันและนอนหลับดีขึ้นในช่วงกลางคืน

สร้างตารางการนอน สุดท้ายแล้ว แพทย์ประจำตัวของคุณอาจแนะนำให้คุณไปนอนและตื่นในเวลาเดิมทุกวันรวมถึงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และจัดลำดับเวลานอนสั้นๆในระหว่างวัน การนอนระยะสั้นๆเป็นเวลา 20 นาทีช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและลดอาการง่วงได้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่