มะเร็งและโรคร้าย

โรคมะเร็งหลอดอาหาร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 21, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
โรคมะเร็งหลอดอาหาร

หลอดอาหารเป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นท่อ มีความยาวจากลำคอส่วนต่อจากคอหอย ลงไปในด้านหลังของช่องอก จนถึงรูเปิดของ กระเพาะอาหารในช่องท้อง เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่เป็นทางเดินของอาหารจากช่องปาก และช่องคอ เข้าสู่กระเพาะอาหาร โดยมีหลอดลมใหญ่อยู่ติดด้านหน้าของหลอดอาหาร ดังนั้น เมื่อโรคมะเร็งหลอดอาหารลุกลามรุนแรง จึงทะลุเข้าหลอดลมได้ ทำให้เกิดอาการไอ/สำลักเวลากลืน

หลอดอาหารประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด ได้แก่ เซลล์เยื่อเมือกบุภายใน หลอดอาหาร เส้นเลือด กล้ามเนื้อ เซลล์ต่อมน้ำลาย และเซลล์ต่อมน้ำเหลือง ซึ่งเซลล์ทุกชนิดสามารถเกิดเป็นมะเร็งได้ แต่เกือบทั้งหมดของโรคมะเร็งหลอด อาหารจะเกิดจากเซลล์ของเยื่อเมือกบุภายในหลอดอาหาร

ถาม : โรคมะเร็งหลอดอาหารเกิดได้อย่างไร ?

ตอบ : สาเหตุที่แน่นอนของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารยังไม่ทราบแน่ชัดแต่จากการศึกษา เชื่อว่าน่ามาจากหลายปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่

 • ความผิดปรกติจากพันธุกรรมชนิดไม่ถ่ายทอดบางชนิด ซึ่งมีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแบ่งตัว และการตายของเซลล์ปรกติ
 • เชื้อชาติ เพราะในคนบางเชื้อชาติพบโรคมะเร็งหลอดอาหารได้บ่อยกว่า Ó
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • ขาดสารอาหาร เพราะในคนที่ไม่ค่อยบริโภคผักผลไม้ จะมีโอกาสเกิด โรคนี้สูงกว่า
 • บริโภคอาหารซึ่งผ่านกระบวนการถนอมอาหารด้วยสารก่อมะเร็งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
 • มีโรคเรื้อรังบางโรคเกี่ยวกับหลอดอาหาร
 • เคยกลืนกรดหรือด่าง
 • โรคอ้วน
 • ในคนที่เคยเป็นโรคมะเร็งในระบบศีรษะ/ลำคอ
 • เป็นโรคกรดไหลย้อน
 • กลืนไม่สะดวก กลืนติด กลืนลำบาก กลืนเจ็บ และเมื่อเป็นมากจะ กลืนน้ำลายไม่ลง ต้องบ้วนน้ำลายตลอดเวลา
 • เสลด น้ำลาย/เสมหะมีเลือดปน
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • ไอเรื้อรัง ไอ/สำลักเวลากลืน
 • เสียงแหบ
 • ผอม/น้ำหนักลดลงมาก
 • เมื่อโรคลุกลามมาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองเหนือไหปลาร้าโตจนคลำได้

ถาม : โรคมะเร็งหลอดอาหารพบได้บ่อยหรือไม่ ?

ตอบ : โรคมะเร็งหลอดอาหารเป็นโรคที่ติดใน 10 อันดับแรกของโรคมะเร็งชนิดที่พบบ่อยในชายไทย เป็นโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ มักพบในคนอายุ 45 ปีขึ้นไป และพบในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิง

ถาม : โรคมะเร็งหลอดอาหารมีกี่ชนิด ?

ตอบ : โรคมะเร็งหลอดอาหารมีหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือชนิดสความสและชนิดอดีโนคาร์ซิโนมา ซึ่งทั้งสองชนิดมีความรุนแรงของ โรคใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นเซลล์ที่มีความรุนแรงของโรคในระดับปานกลาง มีระยะโรคและวิธีการรักษาใกล้เคียงกัน

ถาม : โรคมะเร็งหลอดอาหารมีอาการอย่างไร ?

ตอบ : โรคมะเร็งหลอดอาหารไม่มีอาการเฉพาะ แต่จะมีอาการเหมือนการอักเสบของหลอดอาหาร และเมื่อเริ่มเป็นโรคมักไม่ค่อยมีอาการ จะมี อาการต่อเมื่อโรคลุกลามมากแล้ว อาการของโรคมะเร็งหลอดอาหารที่พบได้บ่อย ได้แก่

ถาม : รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร ?

ตอบ : แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารได้จากการสอบถามประวัติอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจหลอดอาหารด้วยการเอกซเรย์ กลืนแป้ง และ/หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดอาหาร แต่ที่แน่นอน คือการตัด ชิ้นเนื้อจากการส่องกล้องหลอดอาหาร ตรวจทางพยาธิวิทยา

ถาม : โรคมะเร็งหลอดอาหารมีกระยะ ?

ตอบ : โรคมะเร็งหลอดอาหารมี 4 ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งทั่วไป (บางระยะแบ่งเป็นระยะย่อยได้อีก เพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้เป็นตัวบ่งชี้ ทางการรักษา) ได้แก่

ระยะที่ 1 ก้อนเนื้อ/แผลมะเร็งลุกลามอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นตื้นของหลอดอาหาร

ระยะที่ 2 ก้อน/แผลมะเร็งกินลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ และ/หรือลุกลามเข้า ต่อมน้ำเหลืองไม่เกิน 2 ต่อม

ระยะที่ 3 โรคมะเร็งลุกลามเข้าเนื้อเยื่อรอบ ๆ หลอดอาหาร และลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่ 3 ต่อมขึ้นไป

ระยะที่ 4 โรคแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด/โลหิตไปยังอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป อวัยวะที่พบบ่อยคือ ปอด กระดูก ตับ และผิวหนัง

แต่ในทางปฏิบัติ แพทย์โรคมะเร็งมักแบ่งโรคมะเร็งหลอดอาหาร เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ผ่าตัดได้ ระยะลุกลามรุนแรงเฉพาะที่ กล่าวคือ โรคลุกลาม มากจนผ่าตัดไม่ได้ แต่ยังไม่มีโรคแพร่กระจาย และระยะที่โรคแพร่กระจาย แล้ว

ถาม : รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารระยะที่เท่าไร ?

ตอบ : แพทย์ทราบได้ว่า ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารระยะที่เท่าไร จากการตรวจต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวแล้วในเรื่อง มะเร็งคืออะไร ? หัวข้อ รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งระยะที่เท่าไร ?

ถาม : โรคมะเร็งหลอดอาหารรักษาอย่างไร ?

ตอบ : การรักษาหลักของโรคมะเร็งหลอดอาหารคือ การผ่าตัด เคมีบำบัดและรังสีรักษา ในโรคระยะที่ผ่าตัดได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดก่อน หลังจากนั้นจะประเมินจากผลการลุกลามของโรคที่พบจากการผ่าตัด (การตรวจ หลอดอาหารจากการผ่าตัดทางพยาธิวิทยา) ว่าผู้ป่วยควรได้รับรังสีรักษา และ หรือเคมีบำบัดร่วมด้วยหรือไม่

ในโรคระยะลุกลามรุนแรงเฉพาะที่ ที่ทำการผ่าตัดแต่แรกไม่ได้ การรักษา มักเป็นเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา หลังจากนั้นจึงจะประเมินว่าผ่าตัดได้หรือไม่

โรคในระยะแพร่กระจาย การรักษาเป็นการรักษาบรรเทา/ประทั้งอาการ และ/หรือประคับประคอง/พยุงอาการ

อย่างไรก็ตาม นอกจากระยะโรคแล้ว ในการเลือกวิธีรักษา แพทย์ยังต้องคำนึงถึงว่า เป็นโรคเกิดในตำแหน่งใดของหลอดอาหาร (เพราะบางตำแหน่งผ่าตัดไม่ได้ ได้แก่ ตำแหน่งหลอดอาหารในช่วงลำคอ) อายุและสุขภาพของผู้ป่วย

ถาม : โรคมะเร็งหลอดอาหารรักษาหายได้หรือไม่ ?

ตอบ :รคมะเร็งหลอดอาหาร เป็นโรคที่มีความรุนแรงโรคสูงมาก แต่ยังพอมีโอกาสรักษาหาย ถึงแม้โอกาสรักษาหายจะต่ำกว่าโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะโรค การผ่าตัดได้หรือไม่ ตำแหน่งของการที่เกิดโรค อายุ และสุขภาพของผู้ป่วย

ถาม : มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งหลอดอาหารหรือไม่ ?

ตอบ : ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองให้พบโรคมะเร็งหลอดอาหารตั้งแต่ - เริ่มเป็น ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้คือ ควรรีบไปพบแพทย์เมื่อเกิด อาการผิดปรกติดังที่กล่าวแล้ว

ถาม : มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารหรือไม่ ?

ตอบ : ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้คือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ (ที่หลีกเลี่ยงได้) ดังที่ได้กล่าวแล้ว

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "ถาม-ตอบมะเร็งร้าย สารพัดชนิด" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ สำนักพิมพ์ซีเอ็ด เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่