หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 894,089 คน

โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการอุดตัน

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นโรคที่เกิดเมื่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการอุดตัน โรคนี้เกิดจากการอุดตันในเส้นเลือด coronary ซึ่งเป็นเส้นเลือดที่ทำหน้าที่นำเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ภาวะนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เนื่องจากการอุดตันของเส้นเลือดหรือการมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยจะทำให้เกิดอันตรายต่อกล้ามเนื้อที่หัวใจ หากไม่มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจนานๆ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจค่อยๆ ตาย เมื่อมีลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดใดเส้นเลือดหนึ่งซึ่งก่อนหน้าที่เคยมีการตีบมาก่อน จะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจลดลงอย่างมากหรือถูกตัดออกไปอย่างสิ้นเชิง ผู้ที่มีการสะสมของไขมันในเส้นเลือดแดงจะทำให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยไขมันที่สะสมนั้นเกิดจากไขมัน cholesterol และสารอื่นๆ รวมกัน เกาะอยู่ภายในเยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นใน ภาวะนี้เรียกว่า atherosclerosis หรือภาวะเส้นเลือดแดงแข็ง

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและหัวใจหยุดเต้น

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมักถูกสับสนกับภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยถึงแม้ว่าหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะสามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ แต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเกิดหัวใจหยุดเต้นขณะที่มีหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ความชุก

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (Centers for Diseases Control and Prevention – CDC) ได้กล่าวว่ามีประชากรสหรัฐอเมริกา 1 คนที่เกิดภาวะ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทุกๆ 43 วินาที และรายงานในปี 2014 ของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีการประมาณว่ามีประชากรในสหรัฐอเมริกาประมาณ 1 ล้านคนที่เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต่อปี ซึ่ง 1 ใน 6 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเสียชีวิต โรคหัวใจจึงจัดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบได้มากในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

ประเภทของหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ ตามความรุนแรง

STEMI : จัดเป็นประเภทที่รุนแรงที่สุด โดยเป็นชื่อย่อของคำว่า ST-segment elevation myocardial infarction ภาวะนี้เกิดจากการที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการอุดตันทั้งหมด ทำให้มีกล้ามเนื้อหัวใจส่วนมากที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยง และกล้ามเนื้อหัวใจจะเริ่มตายลงอย่างรวดเร็ว

NSTEMI : เกิดเมื่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการตีบอย่างมาก แต่ไม่ได้ถูกอุดตันทั้งหมด NSTEMI ย่อมาจาก non-ST segment elevation myocardial infarction โรคนี้มักทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจน้อยกว่าแบบแรก

Silent heart attack : ผู้ป่วยบางคนอาจเกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีเลยได้ แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการ แต่โรคนี้ก็ยังสามารถทำให้เกิดการทำลายกล้ามเนื้อหัวใจอย่างถาวรได้เช่นกัน

ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดได้ตามหลังจากการเกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและปริมาณของกล้ามเนื้อหัวใจที่ถูกทำลาย ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยประกอบด้วย

หัวใจเต้นผิดจังหวะ : ภาวะนี้เกิดจากการที่คลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจไม่สามารถเดินทางไปทั่วหัวใจได้ปกติ ภาวะนี้อาจทำให้เกิดอาการใจสั่นหรือหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอได้

หัวใจวาย : การทำลายหัวใจจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอาจทำให้เกิดปัญหาในการสูบฉีดเลือดของหัวใจ และเมื่อหัวใจสามารถสูบฉีดเลือดออกไปได้น้อยลงและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย

ปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ : หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอาจทำให้เกิดการทำลายลิ้นหัวใจที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม การเกิดปัญหากับลิ้นหัวใจจึงจะทำให้ได้ยินเสียงของหัวใจเต้นผิดปกติ

โรคซึมเศร้า : หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นภาวะที่น่ากลับ เครียด และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิต มีการศึกษาทางการแพทย์ที่พบว่า ผู้ป่วยประมาณ 1 ใน 5 ที่เกิดอาการซึมเศร้าภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่