ภาวะเกลียดการมีเพศสัมพันธ์ (Sexual Anorexia)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 6, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ภาวะเกลียดการมีเพศสัมพันธ์ (Sexual Anorexia) คืออะไร

คำว่า anorexia หมายถึง ไม่มีความอยาก (มีรากฐานมาจากคำว่า orexis ในภาษากรีก) ดังนั้น Sexual Anorexia จึงหมายถึงการไม่มีความอยากทางเพศ Dr. Patrick Carnes ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดการมีเพศสัมพันธ์เป็นผู้นิยามคำนี้ขึ้น โดยหมายถึงการหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพศ และถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ โดยได้เขียนไว้ในหนังสือ “ภาวะเกลียดการมีเพศสัมพันธ์ : การก้าวข้ามความเกลียดตัวเองในเรื่องเพศ” (Sexual Anorexia : Overcoming Sexual Self-Hatred)

อาการ

สิ่งที่ทำให้ภาวะเกลียดการมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ เพราะผู้ป่วยจะมีอาการ ดังนี้

  • กลัวที่จะใกล้ชิด สัมผัสและมีความสุขทางเพศ
  • กลัวโรคติดต่อทางเพศมากเป็นพิเศษ
  • สนใจจนถึงขั้นหมกมุ่นในเรื่องเกี่ยวกับเพศ เช่น เพศสภาพ ความตั้งใจทางเพศ พฤติกรรมทางเพศของคนอื่น และความต้องการทางเพศของตนเอง
  • มีอคติต่อเรื่องเพศ รูปร่างหน้าตา หรือกิจกรรมทางเพศ
  • อับอายและรังเกียจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ทางเพศ
  • มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือหยุดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์

ผู้ที่เสี่ยงต่อการมีภาวะเกลียดการมีเพศสัมพันธ์

ภาวะนี้สามารถพบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศหรือถูกปฏิเสธทางเพศมาก่อน ซึ่งผู้ป่วยมักจะได้รับผลกระทบและไม่ตระหนักถึงเหตุผลที่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของตน ผู้ที่มีภาวะนี้อาจมีปัญหาเสพติดอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น อาหาร หรือสารเสพติด และอาจมีปัญหาในกลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำหรือวิตกกังวล นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรม สังคม หรือศาสนาที่เข้มงวดในการควบคุมเรื่องเพศ หรือมีความคิดเชิงลบต่อเรื่องเพศอาจเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดความย้ำคิดในเรื่องการปฏิเสธเรื่องเพศ ที่มีลักษณะเหมือนภาวะเกลียดการมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน

ผู้ที่มีภาวะนี้เคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ไปเรื่อย ๆ เป็นช่วง ๆ ลักษณะคล้ายคนที่เป็นโรคบูลิเมีย (Bulimia) กล่าวคือจะมีช่วงที่อดอาหาร ก่อนจะรับประทานเข้าไปจำนวนมากและพยายามกำจัดของที่ทานเข้าไป ตัวอย่างเช่น เมื่ออยู่ในภาวะของโรค ผู้ป่วยอาจไม่มีเพศสัมพันธ์มาเป็นเวลานาน แต่เมื่อไม่มีอาการ ผู้ป่วยก็จะต้องการมีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการตามธรรมชาติ ทำให้ขีดจำกัดและความยับยั้งในเรื่องเพศที่เคยตั้งไว้ลดลง

แม้จะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ แต่ผู้ป่วยอาจยังต้องการมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม เช่น แต่งงาน ซึ่งมักจะทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาในระยะต่อไป เพราะผู้ป่วยมักหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หรือผู้ป่วยอาจมีความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่แสดงออกทางเพศหรือเสพติดทางเพศได้ ในกรณีนี้ฝ่ายหนึ่งอาจมีความสัมพันธ์ไปทั่ว ในขณะที่อีกฝ่ายหลีกเลี่ยงเรื่องทางเพศโดยสิ้นเชิง

การช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเกลียดการมีเพศสัมพันธ์

ภาวะนี้ไม่ได้จัดเป็นโรคอย่างเป็นทางการในคู่มือแนวทางการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (DSM-5) แต่ปัญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากนักบำบัดเรื่องเพศ ผู้ให้คำปรึกษาด้านชีวิตคู่ และนักจิตวิทยา ดังนั้นหากคุณหรือคู่ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศหรือการแสดงออก คุณอาจได้รับการส่งต่อไปยังนักบำบัดทางเพศ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

มีลูกยากมีวิธีแก้ไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่