โรคติดอินเทอร์เน็ตคืออะไร?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 9, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที

ผู้ที่มีอาการเสพติดอื่นๆ มักจะมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคเสพติดอินเทอร์เน็ต

อาการติดอินเทอร์เน็ตเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่ทำให้คนที่ติดใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไปจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ การทำงาน การเงิน หรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตของสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 5 (DSM-5)

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเชื่อว่าอาการเสพติดอินเทอร์เน็ต หรือโรคติดอินเทอร์เน็ต หรือ IAD นั้น สามารถทำให้เกิดผลเช่นเดียวกับการติดสารเสพติดหรือการติดพนัน บทความปี ค.ศ. 2012 ใน Current Psychiatry Reviews ได้บันทึกไว้ว่า การติดอินเทอร์เน็ตจะทำลายชีวิตโดยทำให้เกิดอาการทางประสาท วุ่นวายทางจิตใจ และเกิดปัญหาในการเข้าสังคม

มีคนเสพติดอินเทอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหน

ยังไม่มีการศึกษาอาการเสพติดอินเทอร์เน็ตมากนัก จึงไม่อาจทราบได้ว่าจริงๆแล้วมีคนที่มีอาการนี้มากน้อยแค่ไหน แต่จากการศึกษาใน The American Journal of Drug and Alcohol Abuse พบว่า กว่า 8.2% ของชาวอเมริกันอาจเป็นโรคเสพติดอินเทอร์เน็ต การศึกษาอื่นๆ ก็คาดการณ์ว่าความผิดปกตินี้อาจส่งผลเสียต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตวัยนักศึกษามากกว่า 18% ข้อมูลจาก Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment

แม้ว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถมีอาการเสพติดอินเทอร์เน็ตได้ แต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้มักจะเป็นผู้ชายในช่วงวัยรุ่น ช่วงอายุ 20 และ 30 ปี รายงานบางรายงาน กล่าวว่า โรคเสพติดอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาที่รุนแรงโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย ตามรายงานของรอยเตอร์ในปี ค.ศ. 2013 เยาวชนอายุ 10-19 ปี ของประเทศเกาหลีใต้มีอาการเสพติดอินเทอร์เน็ตและประเทศจีนได้พัฒนาค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มงวดในแบบทหารเพื่อควบคุมให้ผู้ที่เสพติดอินเทอร์เน็ตห่างไกลจากการทำกิจกรรมออนไลน์ รายงานปี ค.ศ. 2012 ใน China Daily ให้ข้อมูลว่า ประเทศจีนมีครูฝึกในค่ายมากกว่า 1,500 คนที่มีใบอนุญาตในการรักษาอาการเสพติดอินเทอร์เน็ต

ปัจจัยเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

คนที่จะเป็นโรคเสพติดอินเทอร์เน็ตมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวในสังคมอยู่แล้ว พวกเขาอาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และคนที่เสพติดสิ่งอื่นๆ เช่น ติดแอลกอฮอล์ ยาเสพติด เซ็กซ์ หรือการพนัน จะมีความเสี่ยงที่จะเสพติดอินเทอร์เน็ตสูง จากการศึกษามีพบว่าคนที่ติดอินเทอร์เน็ตยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตอื่นๆ เช่น

 • ภาวะซึมเศร้า
 • วิตกกังวล
 • รู้สึกต่อต้าน
 • วิกลจริต
 • โดดเดี่ยวทางสังคม
 • เป็นโรคขาดความยับยั้งชั่งใจ (Impulse control problems)
 • เป็นโรคใช้สารเสพติด เช่น การติดแอลกอฮอล์หรือติดยาเสพติด

อาการของคนที่ติดอินเทอร์เน็ต

โรคติดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสนใจหรืองานอดิเรกที่เป็นความชอบส่วนตัวของใครของมันเพียงอย่างเดียว ถ้าเกิดเป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาจริงๆ อาจส่งผลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้

 • เกิดผลเสียต่อการเรียนและการงาน
 • ลดการมีส่วนร่วมกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง
 • หมดความสนใจในงานอดิเรกหรือการแสวงหาความรู้ใดๆ
 • รู้สึกวิตกกังวลเวลาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์
 • เวลาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์ คุณจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะกลับไปเล่นมัน
 • โกรธหรือมีปฏิกิริยาป้องกันตัวเองเมื่อมีคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ
 • เริ่มที่จะปกปิดการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต

คนที่เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ตอาจใช้เวลามากมายไปกับกิจกรรมออนไลน์ดัง ต่อไปนี้

 • เล่นเกม
 • เล่นการพนัน
 • เล่นหุ้น
 • ช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์
 • "ช้อปปิ้ง" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเว็ปหาคู่
 • ไซเบอร์เซ็กซ์หรือภาพลามกอนาจาร
 • โซเชียล มีเดีย

กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อคุณอย่างรุนแรงได้หากคุณหมกมุ่นกับมันมากเกินไป เช่น ทำให้มีปัญหาด้านความสัมพันธ์หรือปัญหาทางการเงิน

การถอนตัวจากการติดอินเทอร์เน็ต

อาการเสพติดอินเทอร์เน็ตทำให้มีสารโดพามีนในสมองมากเกินไปเช่นเดียวกับพฤติกรรมเสพติดสิ่งอื่นๆ นั่นหมายความว่าคนที่ติดอินเทอร์เน็ตจะรู้สึกดี "มาก" เวลาได้อยู่กับคอมพิวเตอร์และพวกเขายังรู้สึกมีอาการขาดด้วยเวลาไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ต อาการที่เกิดจากการถอนตัวจากอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ซึมเศร้า หงุดหงิด วิตกกังวล เหงื่อออกหรือสั่น นอนไม่หลับ อารมณ์เปลี่ยนแปลง และในบางเคสจะมีอาการแยกความคิดออกจากความเป็นจริง

ข้อมูลในรายงานปี ค.ศ. 2014 จาก Psychiatry Investigation แสดงถึงผู้ป่วยเคสหนึ่งเป็นชายอายุ 25 ปีกำลังพัฒนาอาการทางจิตเต็มที่ (full-blown psychotic) หลังหยุดเล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่เขาเล่นอยู่ประจำเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลาสองปี

การวินิจฉัยโรคเสพติดอินเทอร์เน็ต

แบบสอบถามที่หลากหลายได้พยายามวินิจฉัยโรคเสพติดอินเทอร์เน็ตทางวิทยาศาสตร์ ขณะนี้ยังไม่มีระบบการให้คะแนนใดๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัย แต่คำถามบางคำถามก็บ่งชี้ถึงอาการติดอินเทอร์เน็ตได้ เช่น

 • คุณกำลังหมกมุ่นอยู่กับการใช้อินเทอร์เน็ตใช่หรือไม่
 • คุณไม่สามารถต้านทานความต้องการเล่นอินเทอร์เน็ตของคุณได้ใช่หรือไม่
 • คุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ตัวเองรู้สึกพอใจใช่หรือไม่
 • เวลาที่ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ คุณพบว่าตัวเองอารมณ์เสีย กังวล หงุดหงิดหรือเบื่อ
 • เมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิด คุณจะหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผ่อนคลายใช่หรือไม่
 • คุณเล่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์เป็นเวลานานเกินกว่าที่คุณควรจะเล่นใช่หรือไม่
 • คุณพยายามที่จะลดเวลาออนไลน์ของคุณครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งไป ใช่หรือไม่
 • คุณมีอาการทางกายภาพใดๆจากการออนไลน์มากไป (ปวดหลัง ปวดตา) หรือไม่ คุณยังคงใช้อินเทอร์เน็ตแม้จะมีอาการเหล่านี้ใช่หรือไม่
 • คุณมีปัญหากับที่โรงเรียนหรือที่ทำงานของคุณเนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณหรือไม่ คุณยังคงใช้อินเทอร์เน็ตแม้จะมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่
 • คุณมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือเพื่อนเนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณหรือไม่ คุณยังคงใช้อินเทอร์เน็ตแม้จะมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่
 • คุณเคยใช้อินเทอร์เน็ตละเมิดกฎหมายทั้งที่คุณรู้หรือไม่

การรักษาอาการติดอินเทอร์เน็ต

ในบางเคส โรคเสพติดอินเทอร์เน็ตพัฒนามาจากการหนีปัญหาอื่นๆ เช่น ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า ยาที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติเหล่านี้ เช่น ยากล่อมประสาทหรือยาต้านความกังวล ซึ่งอาจช่วยในการรักษาโรคเสพติดอินเทอร์เน็ตได้ ตัวอย่างของยากล่อมประสาทที่รักษาอาการติดอินเทอร์เน็ตได้ เช่น

 • Celexa (citalopram) – Seroquel (quetiapine) ใช้รักษาร่วมกัน
 • Lexapro (escitalopram)
 • Vivitrol (naltrexone)
 • Wellbutrin (buproprion)

ปรึกษากับแพทย์หากคุณต้องการใช้ยาเพื่อรักษาอาการติดอินเทอร์เน็ต

การศึกษาพบว่าการออกกำลังกายอาจช่วยลดระดับโดพามีนของคนที่เสพติดอินเทอร์เน็ตที่อยู่ระหว่างการรักษา เนื่องจากมีการลดการออนไลน์ นอกจากนี้ ความคิดและพฤติกรรมบำบัดสามารถช่วยรักษาอาการบางอย่างของการติดอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล การบำบัดที่มุ่งให้เปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ อาจใช้เพื่อรักษาเสพติดอินเทอร์เน็ต

อาการเสพติดอินเทอร์เน็ตอย่างรุนแรงหรือการเสพติดที่ซับซ้อนจากการติดพนันหรือติดสารเสพติด อาจจำเป็นต้องใช้โปรแกรมรักษาที่เข้มข้นหรือแม้กระทั่งการรักษาผู้ป่วยใน ถ้าคุณเข้ารับการรักษา เป้าหมายของคุณไม่ควรเป็นการตัดการใช้อินเทอร์เน็ตออก แต่ควรจะเป็นการลดให้อยู่ในระดับที่ปกติซึ่งจะช่วยให้คุณยังทำงานและรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่