Captopril ยาที่ใช้ในระบบหัวใจและหลอดเลือด ยากลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำลายแองจิโอเทนซิน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ย. 5, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

Captopril

ยาที่ใช้ในระบบหัวใจและหลอดเลือด

ยากลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำลายแองจิโอเทนซิน

(Angiotensin-converting enzyme inhibitors)

คำอธิบายกว้างๆ โดยย่อ

ยากลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำลายแองติโอเทนซิน (Angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI) มีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงชนิดเรื้อรัง และยาบางตัวในกลุ่มนี้สามารถใช้รักษาภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง โดยมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวทางอ้อม (Indirected vasodilator) โดยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงแองจิโอเทนซิน 1 (angiotensin I) ให้เป็นแองจิโอเทนซิน 2 (angiotensin II) ซึ่งแองจิโอเทนซิน 2 ทำให้หลอดเลือดดำหดตัว (Vasopressor) ดังนั้นยากลุ่มนี้จึงมีความสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตโดยยับยั้งระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน

Captopril

ชื่อสามัญCaptopril

ชื่อการค้า Capril, Capoten, Epsitron, Gemzil, Tensiomin

ประเภท : ยากลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำลายแองจิโอเทนซิน (Angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI) และเป็นยาลดความดันโลหิตสูง (Antihypertensive drug)

ข้อบ่งใช้ : ควบคุมความดันโลหิตสูงในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมด้วยยาอื่น รักษาโรคหัวใจวาย ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย และผู้ป่วยโรคไตหรือชะลอความเสื่อมของไต ใช้ลดความดันโลหิตสูงใน Acute Stroke

การออกฤทธิ์ : ยังไม่ทราบแน่นอน เชื่อว่ายามีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ Angiotensin-converting enzyme (ACE) ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยน Angiotensin I เป็น Angiotensin II โดย Angiotensin II เป็นสารทำให้หลอดเลือดหดตัว ยานี้จึงทำให้หลอดเลือดขยายตัวและลดแรงต้านในหลอดเลือดส่วนปลาย แต่มีผลน้อยต่อปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ

ผลข้างเคียง : พบบ่อยที่สุดคือ การไอ อาจมีผื่นคัน เกิดการสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงการรับรส กดไขกระดูกทำให้เกิด Neureopenia และ Agranulocytosis ซึ่งมักเกิดในผู้ป่วยที่มีไตบกพร่อง หรือมีโรค Autoimmune และอาจพบไข่ขาวในปัสสาวะ (Pretuinuria)

การพยาบาล

  1. ให้รับประทานยาก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2-3 ชั่วโมง เพราะอาหารจะทำให้ยาดูดซึมได้น้อยลง
  2. บันทึกนำเข้า-ออก ตรวจปัสสาวะเป็นระยะๆ เพื่อหาไข่ขาว และตรวจเลือดดูการทำงานของไต เช่น BUN, Creatinine ตรวจนับเม็ดเลือดขาว เป็นต้น ทั้งก่อนและขณะได้รับการรักษา และหมั่นตรวจสอบค่าโปรตีนในปัสสาวะ
  3. วัดความดันโลหิต เพื่อระวังความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ครั้งแรก และผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะร่วมด้วย เนื่องจากยาจะทำให้ความดันโลหิตต่ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดในระยะ 1-3 ชั่วโมงหลังให้ยา จึงควรให้ผู้ป่วยนอนพักหลังจากได้รับยา
  4. ควรให้พบแพทย์ เมื่อมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย ซึ่งอาการเหล่านี้ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำออกจากร่างกาย มีผลทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้ง่าย แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ เพราะโรคเหล่านี้เป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด อย่าหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
  5. แนะนำผู้ป่วยลดอาหารรสเค็ม ไขมันสูง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้กับเวลารับประทานครั้งต่อไปให้รับประทานยาครั้งต่อไปตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มเป็น 2 เท่า

หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่