Seroquel (quetiapine) เป็นยาอะไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 7 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 679,712 คน

Seroquel เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญที่มีชื่อว่า quetiapine นำมาใช้ในการรักษาโรคจิตเภทและโรคอารมณ์สองขั้ว (เดิมรู้จักกันในชื่อ manic- depression)

Seroquel ออกฤทธิ์เปลี่ยนแปลงระดับสารสื่อประสาท (สารเคมีในสมองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ) ได้แก่ serotonin และ dopamine

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

Seroquel เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า ยาต้านโรคจิตกลุ่ม atypical ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยาให้วางจำหน่ายในปีค.ศ. 1997 ภายใต้ชื่อการค้า Seroquel ซึ่งผลิตโดยบริษัท AstraZeneca

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทยา AstraZeneca ถูกจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับสำนักงานสอบสวนกลาง เนื่องจากมีการนำ Seroquel มาใช้ในตลาดสารเสพติด โดยข้อกล่าวหาคือบริษัทยาวางจำหน่ายยาต้านโรคจิต เพื่อข้อบ่งใช้อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยา ถึงแม้ว่าแพทย์สั่งใช้ยาโดยถูกกฎหมายเพื่อรักษาผู้ป่วยนอกเหนือจากข้อบ่งใช้ที่ระบุไว้ในฉลากยา แต่การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายของบริษัทผู้ผลิตยาในการส่งเสริมการขายสำหรับข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากระบุไว้ในฉลากยา

ข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากระบุไว้ในฉลากยา ได้แก่ รักษาพฤติกรรมก้าวร้าว โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า โรคเครียดหลังประสบเหตุสะเทือนใจ และอาการนอนไม่หลับ

Seroquel and weight gain : การใช้ยา Seroquel กับภาวะน้ำหนักตัว เพิ่มขึ้น

เป็นที่ทราบกันว่าภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยา Seroquel และ ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากระบุไว้ในฉลากยา แพทย์สั่งใช้ในการรักษาโรคเบื่ออาหารที่มาจากเหตุทางจิต

อย่างไรก็ตามข้อมูลการศึกษาทางคลินิกที่ถูกตีพิมพ์ใน European Eating disorders Review ในปี 2012 พบว่า Seroquel ไม่ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบื่ออาหารที่มาจากเหตุทางจิต มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งไม่ช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ของโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้า นอกเหนือจากนั้น จากข้อสรุปการศึกษาทางคลินิกที่ตีพิมพ์ในวารสาร journal of psychosocial nursing and mental health service ในปี 2013 ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ยา Seroquel สำหรับข้อบ่งใช้อื่น ๆ นอกเหนือจากระบุไว้ ว่ามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ยา

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

Seroquel  warnings :  คำเตือนในการใช้ยา Seroquel                     

องค์การอาหารและยากำหนดข้อควรระวังที่สำคัญไว้ 2 ประเด็นในการใช้ยา Seroquel  ได้แก่

ประเด็นแรก คุณไม่ควรรับประทานยา Seroquel หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม มีปัญหาทางด้านอารมณ์เนื่องจากความจำลดลง ความคิดสับสน และอารมณ์หรือบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง

ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อรับประทานยา Seroquel จะเพิ่มความเสี่ยงของอัตราการตาย หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวอาจเกิดภาวะสมองเสื่อมควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มรับประทานยา Seroquel

ประเด็นที่ 2 Seroquel เพิ่มความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย เป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากเมื่อเริ่มรักษาด้วยยา Seroquel หรือเมื่อปรับเพิ่มขนาดยา Seroquel และความเสี่ยงดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 24 ปี

ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีในระหว่างที่คุณรับประทานยา Seroquel แล้วเกิดอาการดังต่อไปนี้

 • มีความคิดฆ่าตัวตาย
 • อาการซึมเศร้าแย่ลง
 • แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
 • อารมณ์หงุดหงิด
 • อาการตื่นตระหนกกำเริบ
 • เกิดอาการวิตกกังวลอย่างมาก
 • กระสับกระส่าย
 • หุ่นหันพลันแล่น
 • อารมณ์ครื้นเครงมากกว่าปกติ

แพทย์ผู้รักษาจะเฝ้าติดตามอาการต่างๆเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เมื่อคุณเริ่มรับประทานยา Seroquel ดังนั้นควรบอกให้เพื่อนของคุณหรือสมาชิกในครอบครัวทราบเกี่ยวกับอาการเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

หากคุณมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย หรือหากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวคิดว่าคุณมีพฤติกรรมแปลกกว่าปกติ ควรพบแพทย์โดยทันที

ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Seroquel ในการรักษาโรคจิตเภทในเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

และยังไม่ทราบแน่ชัดถึงข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยารักษา อาการคุ้มคลั่งในโรคอารมณ์สองขั้วของเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี และ ภาวะซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้วของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

ในระหว่างที่ใช้ยา Seroquel คุณควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหักโหม โดยเฉพาะในสภาวะอากาศร้อน

คุณควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอโดยเฉพาะเมื่อคุณออกกำลังกายหรืออยู่ในบริเวณสภาวะอากาศร้อน

Seroquel  withdrawal  : อาการถอนยาจาก  Seroquel

คุณไม่ควรหยุดรับประทานยาชนิดนี้โดยทันทีเนื่องจากการเกิดอาการถอนยาได้ ซึ่งได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน และนอนไม่หลับ

Seroquel อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติโรคเบาหวานของคุณหรือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาถึงอาการของโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าติดตามในระหว่างที่คุณใช้ยา Seroquel

โรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาร่วมกับแพทย์ผู้รักษาก่อนเริ่มใช้ยา Seroquel ได้แก่

 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • มีประวัติโรคหัวใจกำเริบ
 • เกิดอาการคลื่นไส้หรือท้องเสียบ่อยครั้ง
 • ต้อกระจก
 • โรคลมชัก
 • ระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
 • โรคความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตต่ำ
 • ประวัติการเป็นมะเร็ง
 • ภาวะตับทำงานบกพร่อง หรือโรคตับ
 • ภาวะเซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ Leukopenia  หรือ Neutropenia

Seroquel 'High’ and Abuse : อาการเสพติด และการใช้ยา Seroquel ในทางที่ผิด

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสารเสพติดตั้งข้อสังเกตว่า Seroquel  ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลบางกลุ่มสำหรับคลายเครียด  ทำให้รู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์

จากบทความในวารสาร the journal psychiatry 2010 ระบุว่า ยา Seroquel ถูกเรียกในชื่อเฉพาะต่างๆได้แก่ “quell” , “Susie-Q” และ “Q-ball”

เชื่อว่าตัวยาอาจมีลักษณะบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน ซึ่งมีการนำมาใช้ในทางที่ผิด ซึ่งเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะเมื่อบดเม็ดยาและใช้โดยวิธีสูดเข้าทางจมูก

Pregnancy  and  Seroquel  : การใช้ยา Seroquel ในหญิงตั้งครรภ์

องค์การอาหารและยา จัดประเภทยา Seroquel มีความปลอดภัยการใช้ ในหญิงตั้งครรภ์ ระดับ C ซึ่งหมายความว่า อาจมีอันตรายต่อพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์มารดา รายการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าเกิดพิษจากการใช้ยา Seroquel ในสัตว์ทดลอง

Seroquel สามารถผ่านทางน้ำนม และบริษัทผู้ผลิตยาแนะนำว่าผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตรไม่ควรใช้ยา Seroquel

ในผู้ป่วยทุกรายควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ หรือหากคุณกำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตรก่อนแพทย์เริ่มสั่งใช้ยา Seroquel

Seroquel side effects : อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Seroquel หากคนเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบ อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Seroquel ได้แก่

 • ปากคอแห้ง
 • ง่วงนอน
 • วิงเวียนศีรษะ
 • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
 • ท้องผูก
 • อาการอาหารไม่ย่อย

และอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา Seroquel ได้แก่

 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • อ่อนเพลีย
 • อาเจียน
 • หิวบ่อยและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
 • คัดแน่นจมูก
 • อารมณ์หงุดหงิด
 • ไม่มีสมาธิ คิดไม่ออก หรือพูดสับสน
 • อาการงุ่มง่าม
 • ฝันร้าย
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • เต้านมขยายในผู้ชาย
 • ประจําเดือนไม่มาตามปกติ
 •  มีสารคัดหลั่งผิดปกติออกจากหัวนม

อาการข้างเคียงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น หากคุณเกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์โดยทันที  หรือโทรติดต่อที่หมายเลข 9-1-1

 • หมดสติ
 • อาการชัก
 • ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ได้
 • มีอาการปวดขณะอวัยวะเพศแข็งตัวอยู่เป็นเวลานาน
 • มีไข้ร่วมกับกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เหงื่อออก และอ่อนเพลีย
 • เกิดจ้ำเลือดหรือเลือดออกผิดปกติ
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • มีไข้ร่วมกับอาการติดเชื้อ
 • หายใจขัด หรือกลืนลำบาก
 • ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้นบวม
 • เกิดผื่นรุนแรง ผื่นลมพิษ หรือตุ่มพุพอง
 • มีความคิดฆ่าตัวตาย หรือพยายามทำร้ายตัวเอง

Seroquel Interactions : การเกิดอันตรายกิริยาของยา Seroquel

ยาหลายชนิดมีผลต่อการออกฤทธิ์ของ Seroquel และ Seroquel อาจมีผลต่อยาหลายชนิดที่ควรรับประทานอยู่เช่นกัน

สิ่งสำคัญอย่างมากคือคุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่คุณกำลังรับประทาน รวมทั้งการใช้สารเสพติดและยาที่ซื้อมาใช้เอง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ

รายการยาเหล่านี้สามารถเกิดอันตรกิริยากับ Seroquel และทำให้เกิดปัญหาในการใช้ยาได้

 • ยาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาสภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่น กลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้า และ thioridazine (Mellaril)
 • ยาต่างๆที่นำมาใช้ในทางที่ผิดเพื่อเป็นสารเสพติด
 • ยารักษาอาการหวัด ยาแก้ไอ และยารักษาภูมิแพ้ชนิดต่างๆ
 • ยาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาติดเชื้อรา เช่น fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral)
 • ยาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาติดเชื้อ HIV/ AIDS เช่น indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) และ ritonavir (Norvir,  ในสูตรยา Kaletra)
 • ยาบางชนิดที่ใช้ในการรักษาอาการจุกเสียดแน่น
 • ยาปฏิชีวนะหลายประเภท เช่น erythromycin (E.E.S., E-Macon, Erythrocin) และ gatifloxacin (Zymar, Zymaxid)
 • ยารักษาโรคหัวใจ เช่น amiodarone (Cordarone), procainamide,  quinidine และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine)
 • ยากันชัก เช่น phenytoin (Dilantin) และ carbamazepine (Tegretol)
 • ยานอนหลับ
 • Methadone
 • ยาที่ใช้รักษาพาร์กินสัน เช่น bromocriptine (Parlodel), cabergoline (Dostinex) และ levodopa (Dopar, Larodopa)
 • ยากลุ่มสเตียรอยด์ชนิดรับประทานได้แก่ dexamethasone (Decadron, Dexone), methylprednisolone (Medrol)  prednisolone (Deltasone)

Seroquel  and  Alcohol  :  การใช้ยา Seroquel ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Seroquel อาจทำให้คุณรู้สึกง่วงซึมและมีผลต่อการใช้ความคิดตัดสินใจ  ไม่ควรขับขี่รถยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลจนกว่าจะทราบว่าการใช้ยา Seroquel มีผลต่อร่างกายอย่างไร

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้อาการเหล่านี้และอาการข้างเคียงอื่น ๆ จากการใช้ยา Seroquel เกิดขึ้นอย่างรุนแรง คุณควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการใช้ยา Seroquel

ในระหว่างที่ใช้ยา Seroquel  อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้น และหลีกเลี่ยงอยู่ในบริเวณที่อากาศร้อนทำให้อ่อนเพลีย คุณควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหักโหมโดยเฉพาะในสภาวะอากาศร้อน คุณควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอโดยเฉพาะ เมื่อคุณออกกำลังกายหรืออยู่ในบริเวณสภาวะอากาศร้อน

Seroquel dosage : ขนาดยา Seroquel ที่ใช้ในการรักษา

ขนาดยาโดยทั่วไปของ Seroquel

 • ขนาดยาโดยทั่วไปในผู้ใหญ่สำหรับโรคจิตเภท อยู่ในช่วง 150 ถึง 750 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ขนาดยาโดยทั่วไปในผู้ใหญ่สำหรับโรคอารมณ์สองขั้วอยู่ในช่วง 400 ถึง 800 มิลลิกรัมต่อวัน

แพทย์ผู้รักษาจะเริ่มต้นใช้ยาขนาดต่ำและหลังจากนั้นค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยาของคุณจนถึงขนาดยาที่ทำให้อาการดีขึ้น

คุณสามารถรับประทานยา Seroquel พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้โดยรับประทานทั้งเม็ดยาพร้อมน้ำดื่มอย่างน้อย 1 แก้ว ไม่ควรหักแบ่งหรือบดเม็ดยา

Seroquel  overdose : เมื่อรับประทานยา Seroquel เกินขนาด

เคยมีการศึกษาว่าหากรับประทานยา Seroquel เกินขนาดในปริมาณ 13.6 กรัม มีผลทำให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อชีวิต อาการต่าง ๆ ที่เกิดจากการรับประทานยา Seroquel เกินขนาด ได้แก่

 • อาเจียน
 • ง่วงซึม
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • วิงเวียนศีรษะ
 • อาการชัก
 • หมดสติ

หากคุณรับประทาน Seroquel เกินขนาด ติดต่อศูนย์พิษวิทยาที่หมายเลข 1-800-222-1222 หากคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่มีอาการ รับประทานยาเกินขนาด โทรศัพท์แจ้ง 9-1-1

Missed dose of  Seroquel : เมื่อลืมรับประทานยา Seroquel

ควรรับประทานยา Seroquel ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุดรับประทานยา Seroquel โดยไม่ปรึกษาแพทย์ การหยุดรับประทานยาโดยทันทีเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการถอนยา ซึ่งได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน และนอนไม่หลับ

หากคุณลืมรับประทานยา Seroquel ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยามื้อถัดไป ให้คุณข้ามมื้อยาที่ลืมรับประทาน โดยไม่เพิ่มขนาดยามื้อถัดไปเป็น 2 เท่า เพื่อทดแทนยามื้อที่ลืมรับประทาน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์