Seroquel (quetiapine) เป็นยาอะไร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ส.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 7 นาที

Seroquel เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญที่มีชื่อว่า quetiapine นำมาใช้ในการรักษาโรคจิตเภทและโรคอารมณ์สองขั้ว (เดิมรู้จักกันในชื่อ manic- depression)

Seroquel ออกฤทธิ์เปลี่ยนแปลงระดับสารสื่อประสาท (สารเคมีในสมองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ) ได้แก่ serotonin และ dopamine

Seroquel เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า ยาต้านโรคจิตกลุ่ม atypical ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยาให้วางจำหน่ายในปีค.ศ. 1997 ภายใต้ชื่อการค้า Seroquel ซึ่งผลิตโดยบริษัท AstraZeneca

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทยา AstraZeneca ถูกจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับสำนักงานสอบสวนกลาง เนื่องจากมีการนำ Seroquel มาใช้ในตลาดสารเสพติด โดยข้อกล่าวหาคือบริษัทยาวางจำหน่ายยาต้านโรคจิต เพื่อข้อบ่งใช้อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยองค์การอาหารและยา ถึงแม้ว่าแพทย์สั่งใช้ยาโดยถูกกฎหมายเพื่อรักษาผู้ป่วยนอกเหนือจากข้อบ่งใช้ที่ระบุไว้ในฉลากยา แต่การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายของบริษัทผู้ผลิตยาในการส่งเสริมการขายสำหรับข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากระบุไว้ในฉลากยา

ข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากระบุไว้ในฉลากยา ได้แก่ รักษาพฤติกรรมก้าวร้าว โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า โรคเครียดหลังประสบเหตุสะเทือนใจ และอาการนอนไม่หลับ

Seroquel and weight gain : การใช้ยา Seroquel กับภาวะน้ำหนักตัว เพิ่มขึ้น

เป็นที่ทราบกันว่าภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยา Seroquel และ ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากระบุไว้ในฉลากยา แพทย์สั่งใช้ในการรักษาโรคเบื่ออาหารที่มาจากเหตุทางจิต

อย่างไรก็ตามข้อมูลการศึกษาทางคลินิกที่ถูกตีพิมพ์ใน European Eating disorders Review ในปี 2012 พบว่า Seroquel ไม่ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบื่ออาหารที่มาจากเหตุทางจิต มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งไม่ช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ของโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้า นอกเหนือจากนั้น จากข้อสรุปการศึกษาทางคลินิกที่ตีพิมพ์ในวารสาร journal of psychosocial nursing and mental health service ในปี 2013 ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ยา Seroquel สำหรับข้อบ่งใช้อื่น ๆ นอกเหนือจากระบุไว้ ว่ามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ยา

Seroquel  warnings :  คำเตือนในการใช้ยา Seroquel                     

องค์การอาหารและยากำหนดข้อควรระวังที่สำคัญไว้ 2 ประเด็นในการใช้ยา Seroquel  ได้แก่

ประเด็นแรก คุณไม่ควรรับประทานยา Seroquel หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม มีปัญหาทางด้านอารมณ์เนื่องจากความจำลดลง ความคิดสับสน และอารมณ์หรือบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง

ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อรับประทานยา Seroquel จะเพิ่มความเสี่ยงของอัตราการตาย หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวอาจเกิดภาวะสมองเสื่อมควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มรับประทานยา Seroquel

ประเด็นที่ 2 Seroquel เพิ่มความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย เป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากเมื่อเริ่มรักษาด้วยยา Seroquel หรือเมื่อปรับเพิ่มขนาดยา Seroquel และความเสี่ยงดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 24 ปี

ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีในระหว่างที่คุณรับประทานยา Seroquel แล้วเกิดอาการดังต่อไปนี้

 • มีความคิดฆ่าตัวตาย
 • อาการซึมเศร้าแย่ลง
 • แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
 • อารมณ์หงุดหงิด
 • อาการตื่นตระหนกกำเริบ
 • เกิดอาการวิตกกังวลอย่างมาก
 • กระสับกระส่าย
 • หุ่นหันพลันแล่น
 • อารมณ์ครื้นเครงมากกว่าปกติ

แพทย์ผู้รักษาจะเฝ้าติดตามอาการต่างๆเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เมื่อคุณเริ่มรับประทานยา Seroquel ดังนั้นควรบอกให้เพื่อนของคุณหรือสมาชิกในครอบครัวทราบเกี่ยวกับอาการเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

หากคุณมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย หรือหากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวคิดว่าคุณมีพฤติกรรมแปลกกว่าปกติ ควรพบแพทย์โดยทันที

ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Seroquel ในการรักษาโรคจิตเภทในเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

และยังไม่ทราบแน่ชัดถึงข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยารักษา อาการคุ้มคลั่งในโรคอารมณ์สองขั้วของเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี และ ภาวะซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้วของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

ในระหว่างที่ใช้ยา Seroquel คุณควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหักโหม โดยเฉพาะในสภาวะอากาศร้อน

คุณควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอโดยเฉพาะเมื่อคุณออกกำลังกายหรืออยู่ในบริเวณสภาวะอากาศร้อน

Seroquel  withdrawal  : อาการถอนยาจาก  Seroquel

คุณไม่ควรหยุดรับประทานยาชนิดนี้โดยทันทีเนื่องจากการเกิดอาการถอนยาได้ ซึ่งได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน และนอนไม่หลับ

Seroquel อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติโรคเบาหวานของคุณหรือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาถึงอาการของโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าติดตามในระหว่างที่คุณใช้ยา Seroquel

โรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาร่วมกับแพทย์ผู้รักษาก่อนเริ่มใช้ยา Seroquel ได้แก่

 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • มีประวัติโรคหัวใจกำเริบ
 • เกิดอาการคลื่นไส้หรือท้องเสียบ่อยครั้ง
 • ต้อกระจก
 • โรคลมชัก
 • ระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
 • โรคความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตต่ำ
 • ประวัติการเป็นมะเร็ง
 • ภาวะตับทำงานบกพร่อง หรือโรคตับ
 • ภาวะเซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ Leukopenia  หรือ Neutropenia

Seroquel 'High’ and Abuse : อาการเสพติด และการใช้ยา Seroquel ในทางที่ผิด

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสารเสพติดตั้งข้อสังเกตว่า Seroquel  ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลบางกลุ่มสำหรับคลายเครียด  ทำให้รู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์

จากบทความในวารสาร the journal psychiatry 2010 ระบุว่า ยา Seroquel ถูกเรียกในชื่อเฉพาะต่างๆได้แก่ “quell” , “Susie-Q” และ “Q-ball”

เชื่อว่าตัวยาอาจมีลักษณะบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน ซึ่งมีการนำมาใช้ในทางที่ผิด ซึ่งเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะเมื่อบดเม็ดยาและใช้โดยวิธีสูดเข้าทางจมูก

Pregnancy  and  Seroquel  : การใช้ยา Seroquel ในหญิงตั้งครรภ์

องค์การอาหารและยา จัดประเภทยา Seroquel มีความปลอดภัยการใช้ ในหญิงตั้งครรภ์ ระดับ C ซึ่งหมายความว่า อาจมีอันตรายต่อพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์มารดา รายการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าเกิดพิษจากการใช้ยา Seroquel ในสัตว์ทดลอง

Seroquel สามารถผ่านทางน้ำนม และบริษัทผู้ผลิตยาแนะนำว่าผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตรไม่ควรใช้ยา Seroquel

ในผู้ป่วยทุกรายควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ หรือหากคุณกำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตรก่อนแพทย์เริ่มสั่งใช้ยา Seroquel

Seroquel side effects : อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Seroquel หากคนเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบ อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา Seroquel ได้แก่

 • ปากคอแห้ง
 • ง่วงนอน
 • วิงเวียนศีรษะ
 • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
 • ท้องผูก
 • อาการอาหารไม่ย่อย

และอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา Seroquel ได้แก่

 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • อ่อนเพลีย
 • อาเจียน
 • หิวบ่อยและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
 • คัดแน่นจมูก
 • อารมณ์หงุดหงิด
 • ไม่มีสมาธิ คิดไม่ออก หรือพูดสับสน
 • อาการงุ่มง่าม
 • ฝันร้าย
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • เต้านมขยายในผู้ชาย
 • ประจําเดือนไม่มาตามปกติ
 •  มีสารคัดหลั่งผิดปกติออกจากหัวนม

อาการข้างเคียงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น หากคุณเกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์โดยทันที  หรือโทรติดต่อที่หมายเลข 9-1-1

 • หมดสติ
 • อาการชัก
 • ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ได้
 • มีอาการปวดขณะอวัยวะเพศแข็งตัวอยู่เป็นเวลานาน
 • มีไข้ร่วมกับกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เหงื่อออก และอ่อนเพลีย
 • เกิดจ้ำเลือดหรือเลือดออกผิดปกติ
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • มีไข้ร่วมกับอาการติดเชื้อ
 • หายใจขัด หรือกลืนลำบาก
 • ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้นบวม
 • เกิดผื่นรุนแรง ผื่นลมพิษ หรือตุ่มพุพอง
 • มีความคิดฆ่าตัวตาย หรือพยายามทำร้ายตัวเอง

Seroquel Interactions : การเกิดอันตรายกิริยาของยา Seroquel

ยาหลายชนิดมีผลต่อการออกฤทธิ์ของ Seroquel และ Seroquel อาจมีผลต่อยาหลายชนิดที่ควรรับประทานอยู่เช่นกัน

สิ่งสำคัญอย่างมากคือคุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่คุณกำลังรับประทาน รวมทั้งการใช้สารเสพติดและยาที่ซื้อมาใช้เอง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ

รายการยาเหล่านี้สามารถเกิดอันตรกิริยากับ Seroquel และทำให้เกิดปัญหาในการใช้ยาได้

 • ยาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาสภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่น กลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้า และ thioridazine (Mellaril)
 • ยาต่างๆที่นำมาใช้ในทางที่ผิดเพื่อเป็นสารเสพติด
 • ยารักษาอาการหวัด ยาแก้ไอ และยารักษาภูมิแพ้ชนิดต่างๆ
 • ยาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาติดเชื้อรา เช่น fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral)
 • ยาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาติดเชื้อ HIV/ AIDS เช่น indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) และ ritonavir (Norvir,  ในสูตรยา Kaletra)
 • ยาบางชนิดที่ใช้ในการรักษาอาการจุกเสียดแน่น
 • ยาปฏิชีวนะหลายประเภท เช่น erythromycin (E.E.S., E-Macon, Erythrocin) และ gatifloxacin (Zymar, Zymaxid)
 • ยารักษาโรคหัวใจ เช่น amiodarone (Cordarone), procainamide,  quinidine และ sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine)
 • ยากันชัก เช่น phenytoin (Dilantin) และ carbamazepine (Tegretol)
 • ยานอนหลับ
 • Methadone
 • ยาที่ใช้รักษาพาร์กินสัน เช่น bromocriptine (Parlodel), cabergoline (Dostinex) และ levodopa (Dopar, Larodopa)
 • ยากลุ่มสเตียรอยด์ชนิดรับประทานได้แก่ dexamethasone (Decadron, Dexone), methylprednisolone (Medrol)  prednisolone (Deltasone)

Seroquel  and  Alcohol  :  การใช้ยา Seroquel ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Seroquel อาจทำให้คุณรู้สึกง่วงซึมและมีผลต่อการใช้ความคิดตัดสินใจ  ไม่ควรขับขี่รถยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลจนกว่าจะทราบว่าการใช้ยา Seroquel มีผลต่อร่างกายอย่างไร

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้อาการเหล่านี้และอาการข้างเคียงอื่น ๆ จากการใช้ยา Seroquel เกิดขึ้นอย่างรุนแรง คุณควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการใช้ยา Seroquel

ในระหว่างที่ใช้ยา Seroquel  อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้น และหลีกเลี่ยงอยู่ในบริเวณที่อากาศร้อนทำให้อ่อนเพลีย คุณควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหักโหมโดยเฉพาะในสภาวะอากาศร้อน คุณควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอโดยเฉพาะ เมื่อคุณออกกำลังกายหรืออยู่ในบริเวณสภาวะอากาศร้อน

Seroquel dosage : ขนาดยา Seroquel ที่ใช้ในการรักษา

ขนาดยาโดยทั่วไปของ Seroquel

 • ขนาดยาโดยทั่วไปในผู้ใหญ่สำหรับโรคจิตเภท อยู่ในช่วง 150 ถึง 750 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ขนาดยาโดยทั่วไปในผู้ใหญ่สำหรับโรคอารมณ์สองขั้วอยู่ในช่วง 400 ถึง 800 มิลลิกรัมต่อวัน

แพทย์ผู้รักษาจะเริ่มต้นใช้ยาขนาดต่ำและหลังจากนั้นค่อย ๆ ปรับเพิ่มขนาดยาของคุณจนถึงขนาดยาที่ทำให้อาการดีขึ้น

คุณสามารถรับประทานยา Seroquel พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้โดยรับประทานทั้งเม็ดยาพร้อมน้ำดื่มอย่างน้อย 1 แก้ว ไม่ควรหักแบ่งหรือบดเม็ดยา

Seroquel  overdose : เมื่อรับประทานยา Seroquel เกินขนาด

เคยมีการศึกษาว่าหากรับประทานยา Seroquel เกินขนาดในปริมาณ 13.6 กรัม มีผลทำให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อชีวิต อาการต่าง ๆ ที่เกิดจากการรับประทานยา Seroquel เกินขนาด ได้แก่

 • อาเจียน
 • ง่วงซึม
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • วิงเวียนศีรษะ
 • อาการชัก
 • หมดสติ

หากคุณรับประทาน Seroquel เกินขนาด ติดต่อศูนย์พิษวิทยาที่หมายเลข 1-800-222-1222 หากคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่มีอาการ รับประทานยาเกินขนาด โทรศัพท์แจ้ง 9-1-1

Missed dose of  Seroquel : เมื่อลืมรับประทานยา Seroquel

ควรรับประทานยา Seroquel ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุดรับประทานยา Seroquel โดยไม่ปรึกษาแพทย์ การหยุดรับประทานยาโดยทันทีเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการถอนยา ซึ่งได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน และนอนไม่หลับ

หากคุณลืมรับประทานยา Seroquel ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยามื้อถัดไป ให้คุณข้ามมื้อยาที่ลืมรับประทาน โดยไม่เพิ่มขนาดยามื้อถัดไปเป็น 2 เท่า เพื่อทดแทนยามื้อที่ลืมรับประทาน

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์