Synfonia

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 565,318 คน

Synfonia เป็นชื่อการค้าของยาสามัญ คือ โดรสไพรีโนน (Drospirenone) 0.02 มิลลิกรัม หรือ เอธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 3 มิลลิกรัม ผลิตโดยบริษัท Exeltis เป็นยาในกลุ่มยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน กลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ ยาเข้าจับกับตัวรับโพรเจสเทอโรน (Progesterone) ออกฤทธิ์กดการตกไข่ เพิ่มความหนืดของเมือกในมดลูกเพื่อป้องกันอสุจิเคลื่อนที่เข้าไปถึงไข่ ป้องกันการเกิดการปฏิสนธิของไข่และอสุจิ  

Synfonia จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย ตามการจำแนกโดยคณะกรรมการอาหารและยา มีจำหน่ายเฉพาะร้านยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งควบคุมการขายยา ต้องมีการจัดทำบัญชียาอันตราย และสำหรับบุคคลทั่วไปเภสัชกรสามารถจำหน่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพฯ รูปแบบยาที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29

รูปแบบยาเม็ด ใน 1 แผงมี 28 เม็ด ประกอบด้วย

ตัวยาสำคัญ คือ โดรสไพรีโนน (Drospirenone) 0.02 มิลลิกรัม และ เอธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 3 มิลลิกรัม ใน 24 เม็ดแรก
 เม็ดที่ 25-28 ไม่มีตัวยาสำคัญ

ข้อบ่งใช้ของยา Synfonia®

โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ของยานี้ ได้แก่

สำหรับคุมกำเนิด

 • รักษากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Dysphoric Disorder) เช่น หงุดหงิด วิตกกังวล เจ็บเต้านม
 • รักษาสิว ระดับความรุนแรงปานกลาง (ใช้ในสตรีอายุ 14 ปีขึ้นไปและไม่มีข้อห้ามใช้ยาคุมกำเนิดในรูปแบบรับประทาน)

ขนาดและวิธีการใช้ยา Synfonia®

Synfonia มีขนาดและวิธีการใช้ตามข้อบ่งใช้ ดังนี้

สำหรับคุมกำเนิด 

 • การใช้ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละครั้ง ตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน รับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน
  เริ่มรับประทานแผงใหม่ได้ในวันถัดไปหลังจากยาเม็ดสุดท้ายของแผงเดิม โดยไม่ต้องหยุดใช้ยา
 • กรณีไม่เคยใช้ยาคุมกำเนิดมาก่อน (หรือไม่ได้รับประทานยาคุมกำเนิดในเดือนก่อนหน้า) หากไม่ได้รับประทานยาตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน สามารถอนุโลมให้รับประทานยาวันที่ 2-5 ของการมีประจำเดือนได้ แต่ใช้ยาในแผงแรกให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา 7 วันแรก เช่น การใช้ถุงยางอนามัย หรืองดการมีเพศสัมพันธ์

ในกรณีลืมรับประทานยา

ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดจะลดลงหากเม็ดยา 2 เม็ดถูกรับประทานห่างกันเกิน 36 ชั่วโมง (3 วัน)

 • ในกรณีที่ลืมรับประทานยาไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังรับประทานยาเม็ดล่าสุด (ไม่ว่าจะเป็นเม็ดใดๆในแผง) ให้รับประทานเม็ดที่ลืมทันที่ที่นึกได้ และยาเม็ดถัดไปให้รับประทานตามเวลาปกติ
 • ในกรณีที่ลืมรับประทานยาเกิน 12 ชั่วโมงหลังรับประทานยาเม็ดล่าสุด (ไม่ว่าจะเป็นเม็ดใดๆในแผง) ให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดการใช้ยาในเด็ก อายุต่ำกว่า 14 ปี: ไม่แนะนำให้ใช้ยา เนื่องจากไม่มีข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้ยา
 • ขนาดการใช้ยาในเด็ก อายุมากกว่า 14 ปี: ใช้ขนาดยาเดียวกันกับในผู้ใหญ่
 • รักษากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน การใช้ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละครั้ง ตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน รับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน

รักษาสิว ระดับความรุนแรงปานกลาง

การใช้ยาในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละครั้ง ตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน รับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน

ข้อบ่งใช้นี้ใช้ในเฉพาะสตรีที่มีอายุมากกว่า 14 ปี และไม่มีข้อห้ามใช้ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน

โฆษณาจาก HonestDocs
ปัญหากวนใจของหลายคน ถ้ารักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสหาย ใบหน้ากระจ่างใส!

แพ็คเกจรักษาสิวเริ่มต้น 400 บาท ลดสูงสุด 50%

%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a7internal ad %281%29

ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของการใช้ Synfonia®

ข้อควรระวังในการใช้ Synfonia ได้แก่

 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีการแพ้ยา drospirenone หรือ ethinylestradiol
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงลิ่มเลือดอุดกั้น ได้แก่
 • ลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดดำ และลิ่มเลือดอุดกั้นปอด
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • โรคความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
 • ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
 • โรคเบาหวานร่วมกับโรคหลอดเลือด
 • ไมเกรน
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยตับและไตบกพร่อง
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยการทำงานของต่อมหมวกไตผิดปกติ
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งที่ตอบสนองต่อการใช้ฮอร์โมนเพศ
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยเลือดออกจากช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากอาจก่อวิรูป (Teratogenic) หมายถึงโครงสร้างผิดรูป ต่อทารกในครรภ์
 • ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เช่น ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้ป่วยที่สูบบุหรี่
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคลมชัก
 • ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีระดับไขมัน หรือไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดสูง
 • ควรระวังการใช้ยาในสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของการใช้ Synfonia ได้แก่

ปวดศีรษะ ประจำเดือนมาไม่ปกติ กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน เจ็บเต้านม คลื่นไส้ อาเจียน อารมณ์แปรปรวน

ข้อควรทราบอื่นๆของยา Synfonia®

 • ยาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม category X ตามดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy Safety Index) ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เนื่องจากมีรายงานการเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ชัดเจนมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษา
 • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 14 ปี และสตรีให้นมบุตรเนื่องจากยาอาจถูกขับผ่านทางน้ำนมไปสู่ทารกได้
 • ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ส่งผลต่อระดับโพแทสเซียมในกระแสเลือดที่สูงขึ้น เช่น การใช้ยาขับปัสสาวะในกลุ่ม spironolactone และ amiloride
 • การใช้ยาแผงแรกมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารได้ (เช่น การอาเจียน) ซึ่งส่งผลต่อการดูดซึมของยาและประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด หากมีการอาเจียน 3-4 ชั่วโมงหลังรับประทา
 • ยา การดูดซึมของยาอาจเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ ให้นับยาเม็ดนั้นว่าลืมรับประทาน และปฏิบัติตนเหมือนกับกรณีลืมรับประทานยา
 • ไม่ควรลืมรับประทานยา และแนะนำให้รับประทานยาเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในแต่ละวัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการคุมกำเนิด
 • ยาสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ กรณีเกิดผลข้างเคียงของยาเมื่อรับประทานยาก่อนอาหาร (เช่น อาเจียน) แนะนำให้รับประทานยาพร้อม หรือหลังอาหาร เนื่องจากการอาเจียนส่งผลต่อการดูดซึมและประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด
 • ยานี้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บยาไว้ในแผง พ้นจากแสงและความชื้น

ที่มาของของมูล

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์