หมวดหมู่ของโรคทางจิตเวช

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 17, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

โรคทางจิตเวชมีหลายโรค สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามระบบการวินิจฉัยโรคได้ ดังนี้

1. F00-F09   Organic mental disorder 

เป็นกลุ่มอาการเนื่องจากโรคของสมอง ซึ่งมักเป็นสภาวะที่มีการเสื่อมเรื้อรัง มีผลต่อการทำงานที่ซับซ้อนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความจำ ความคิด ความเข้าใจ การรับรู้สถานที่ เวลา บุคคล การคำนวณ การเรียนรู้ ภาษา การตัดสินใจ การรู้สึกตัว

โรคในหมวดนี้แบ่งย่อยได้อีกหลายโรคตามลักษณะอาการทางคลินิก ได้แก่ 

โรคหลงลืม (Dementia)  โรคสมองเสื่อม (Alzheimer) โรคพฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนเนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง (Organic brain syndrome) เป็นต้น

2. F10-F19  Mental and Behavioral disorder due to psychoactive substance

เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ พฤติกรรม การรับรู้ อันเนื่องมาจากการได้สารกระตุ้นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จำพวก ยาเสพติด ต่างๆ

ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่  โรคติดสุรา  ติดบุหรี่ ติดกาเฟอีน ติดยานอนหลับ ติดสารเสพติดทุกชนิด

3. F20-F29  Psychotic disorder

เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้เป็นหลัก  อาการเด่นของโรคในหมวดนี้คือ มีหูแว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวงกลัวในสิ่งที่อาจเป็นไปไม่ได้ หลงผิด คิดในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่  โรคจิตเภท (Schizophrenia)  โรคจิตหวาดระแวง (Paranoid Schizophrenia)  โรคหลงผิด (Delusion) เป็นต้น

4. F30-F39  Mood disorder

เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์เป็นหลัก อาการเด่น คือ อารมณ์แปรปรวน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เศร้าหรือครึกครื้นมากเกินปกติ

ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรคซึมเศร้า (Depressive)  โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar) โรคอารมณ์ครึกครื้น (Mania) เป็นต้น 

5. F40-F49  Neurotic , stress-related and somatoform disorder
เป็นกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด เป็นหลัก 
ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรควิตกกังวล (Anxiety)  โรคเครียด (Stress)  โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive)  โรคที่เจ็บปวดตามร่างกายอันเนื่องมาจากสาเหตุทางจิตใจ(somatoform) เป็นต้น

6. F50-F59Behavioral disorder
เป็นกลุ่มโรคที่มีพฤติกรรมผิดปกติ ได้แก่ โรคการกินผิดปกติ (Eating disorder)  โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)  โรคพฤติกรรมเปลี่ยน (Behavior changes)

7. F60-F69Adult personality and Behavior disorder
เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมเด่นชัด ได้แก่ โรคพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง(Aggressive personal disorder)  โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (Borderline personal disorder)  โรคบุคลิกภาพแบบพึ่งพิง (Dependent personal disorder)  โรคติดการพนัน(Pathological gambling)  โรคผิดเพศ (Transsexualism) เป็นต้น

8. F70-F79Mental retardation
เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางระดับสติปัญญา เรียนรู้ได้น้อยได้แก่ โรคปัญญาอ่อน

9. F80-F89Development disorder
เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติหรือพัฒนาการบกพร่อง ได้แก่ 
โรคผิดปกติทางการพูดออกเสีย (Speech Develop disorder)  
ความผิดปกติในการใช้ภาษา (Expressive language disorder ) 
ความผิดปกติในการเข้าใจภาษา (Receptive language disorder)  
โรคผิดปกติทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ (motor function development disorder) โรคผิดปกติทางการเรียนรู้(LD)  
โรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นต้น 

10. F90-F98 Behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence
เป็นกลุ่มโรคผิดปกติทางพฤติกรรมอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น ได้แก่ 
โรคสมาธิสั้น (ADHD)  โรคดื้อ (ODD : Oppositional defiant disorder)  
โรคก้าวร้าวต่อต้าน (Conduct disorder)  ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน  ติดอ่าง และปัญหาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม

11. G00-G99  Neurosis
เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท กลุ่มนี้จะมีอาการคาบเกี่ยวระหว่างระบบประสาทสมองและร่างกาย  ได้แก่ โรคลมชัก (Epilepsy) โรคปวดศีรษะจากความเครียด (Tension headache)  โรคปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)  โรคพากินสัน(Parkinson) เป็นต้น

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ทำไมชอบได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลไม่เติมสายยางวิ่งขึ้นสมอง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปวดหัวข้างเดียวอาการบ่งบอกถึงโรคอะไรหรือป่าวค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปลายประสาทขาซ้ายอักเสบเกิดจากสาเหตอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ลูดแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรถ์ต้องทำยังไงบ้างค่ะ ?
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หมอนรองทับเส้นประสาทนี่ จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่