หมวดหมู่ของโรคทางจิตเวช

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,362,628 คน

โรคทางจิตเวชมีหลายโรค สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามระบบการวินิจฉัยโรคได้ ดังนี้

1. F00-F09   Organic mental disorder 

เป็นกลุ่มอาการเนื่องจากโรคของสมอง ซึ่งมักเป็นสภาวะที่มีการเสื่อมเรื้อรัง มีผลต่อการทำงานที่ซับซ้อนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความจำ ความคิด ความเข้าใจ การรับรู้สถานที่ เวลา บุคคล การคำนวณ การเรียนรู้ ภาษา การตัดสินใจ การรู้สึกตัว

โรคในหมวดนี้แบ่งย่อยได้อีกหลายโรคตามลักษณะอาการทางคลินิก ได้แก่ 

โรคหลงลืม (Dementia)  โรคสมองเสื่อม (Alzheimer) โรคพฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนเนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง (Organic brain syndrome) เป็นต้น

2. F10-F19  Mental and Behavioral disorder due to psychoactive substance

เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ พฤติกรรม การรับรู้ อันเนื่องมาจากการได้สารกระตุ้นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จำพวก ยาเสพติด ต่างๆ

ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่  โรคติดสุรา  ติดบุหรี่ ติดกาเฟอีน ติดยานอนหลับ ติดสารเสพติดทุกชนิด

โฆษณาจาก HonestDocs
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

3. F20-F29  Psychotic disorder

เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้เป็นหลัก  อาการเด่นของโรคในหมวดนี้คือ มีหูแว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวงกลัวในสิ่งที่อาจเป็นไปไม่ได้ หลงผิด คิดในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่  โรคจิตเภท (Schizophrenia)  โรคจิตหวาดระแวง (Paranoid Schizophrenia)  โรคหลงผิด (Delusion) เป็นต้น

4. F30-F39  Mood disorder

เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์เป็นหลัก อาการเด่น คือ อารมณ์แปรปรวน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เศร้าหรือครึกครื้นมากเกินปกติ

ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรคซึมเศร้า (Depressive)  โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar) โรคอารมณ์ครึกครื้น (Mania) เป็นต้น 

5. F40-F49  Neurotic , stress-related and somatoform disorder
เป็นกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด เป็นหลัก 
ตัวอย่างโรคในหมวดนี้ ได้แก่ โรควิตกกังวล (Anxiety)  โรคเครียด (Stress)  โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive)  โรคที่เจ็บปวดตามร่างกายอันเนื่องมาจากสาเหตุทางจิตใจ(somatoform) เป็นต้น

6. F50-F59Behavioral disorder
เป็นกลุ่มโรคที่มีพฤติกรรมผิดปกติ ได้แก่ โรคการกินผิดปกติ (Eating disorder)  โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)  โรคพฤติกรรมเปลี่ยน (Behavior changes)

7. F60-F69Adult personality and Behavior disorder
เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมเด่นชัด ได้แก่ โรคพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง(Aggressive personal disorder)  โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (Borderline personal disorder)  โรคบุคลิกภาพแบบพึ่งพิง (Dependent personal disorder)  โรคติดการพนัน(Pathological gambling)  โรคผิดเพศ (Transsexualism) เป็นต้น

8. F70-F79Mental retardation
เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางระดับสติปัญญา เรียนรู้ได้น้อยได้แก่ โรคปัญญาอ่อน

9. F80-F89Development disorder
เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติหรือพัฒนาการบกพร่อง ได้แก่ 
โรคผิดปกติทางการพูดออกเสีย (Speech Develop disorder)  
ความผิดปกติในการใช้ภาษา (Expressive language disorder ) 
ความผิดปกติในการเข้าใจภาษา (Receptive language disorder)  
โรคผิดปกติทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ (motor function development disorder) โรคผิดปกติทางการเรียนรู้(LD)  
โรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นต้น 

10. F90-F98 Behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence
เป็นกลุ่มโรคผิดปกติทางพฤติกรรมอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น ได้แก่ 
โรคสมาธิสั้น (ADHD)  โรคดื้อ (ODD : Oppositional defiant disorder)  
โรคก้าวร้าวต่อต้าน (Conduct disorder)  ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน  ติดอ่าง และปัญหาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม

11. G00-G99  Neurosis
เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท กลุ่มนี้จะมีอาการคาบเกี่ยวระหว่างระบบประสาทสมองและร่างกาย  ได้แก่ โรคลมชัก (Epilepsy) โรคปวดศีรษะจากความเครียด (Tension headache)  โรคปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)  โรคพากินสัน(Parkinson) เป็นต้น

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ทำไมชอบได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลไม่เติมสายยางวิ่งขึ้นสมอง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปวดหัวข้างเดียวอาการบ่งบอกถึงโรคอะไรหรือป่าวค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปลายประสาทขาซ้ายอักเสบเกิดจากสาเหตอะไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ลูดแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรถ์ต้องทำยังไงบ้างค่ะ ?
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หมอนรองทับเส้นประสาทนี่ จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่