Ventolin (เวนโทรลิน) - ยาช่วยขยายทางเดินหายใจในปอด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,193,283 คน

Ventolin เป็นชื่อการค้าของยาซัลบูทามอล (sabutamol) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ อัลบูเทรอล (albuterol) เป็นยาช่วยขยายทางเดินหายใจในปอด เวนโทลินใช้ในกรรักษาโรคหืด ได้แก่ หืดกำเริบ ภาวะหลอดลมหดตัวจากการออกกำลังกาย และในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease (COPD)) อาจมีการใช้ในการรักษาภาวะระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ยาซัลบูทามอลมักบริหารยาในรูปแบบยาสูดพ่น หรือใช้ร่วมกับเครื่องพ่นยา (nebulizer) ยังมียาในรูปแบบยาเม็ดและยาสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ระยะเวลาที่ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ ของยาที่อยู่ในรูปแบบยาสูดพ่นจะออกฤทธิ์ใน 15 นาทีและมีฤทธิ์นาน 2 ถึง 6 ชั่วโมง ยาซัลบูทามอลถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1976 ในประเทศอังกฤษ และวางจำหน่ายในท้องตลาดปี ค.ศ. 1969 ถูกรับรองการใช้เป็นยารักษาในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1982 และยาซัลบูทามอลถือเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลกด้วยเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Ventolin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

ข้อบ่งใช้สำหรับอาการหดของหลอดลมในผู้ป่วยโรคหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง หายใจลำบากเฉียบพลัน หืดเฉียบพลันชนิดรุนแรง

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Ventolin

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ เวนโทลิน มีตัวยาสำคัญคือ ซัลบูทามอล ในรูปของเกลือซัลเฟต เป็นยากลุ่มสำหรับรักษาโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ซัลบูทามอล ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นเอนไซม์อะดีนิล ไซเคลส (adenyl cyclase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่กระตุ้นการสร้าง ไซคลิกอะดีโนซีน-3’,5’- โมโนฟอสเฟต (cyclic adenosine -3’,5’- monophosphate; cAMP) การเพิ่มขึ้นของ cAMP นำไปสู่การกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์โปรตีนไคเนส ชนิดเอ (protein kinase A) ซึ่งจะยับยั้งการเกิดกระบวนการฟอสโฟรีเลชันของไมโอซิน ซึ่งเป็นอนุพันธ์ที่ส่งผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อ และลดระดับความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนภายในเซลล์ เป็นผลให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ

ข้อบ่งใช้ของยา Ventolin

ข้อบ่งใช้สำหรับอาการหดของหลอดลมในผู้ป่วยโรคหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง หายใจลำบากเฉียบพลัน หืดเฉียบพลันชนิดรุนแรง ยาในรูปแบบ evohaler พ่นหนึ่งถึงสองครั้ง วันละสี่ครั้ง ยาในรูปแบบ nebulizer ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่และเด็ก ขนาดเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัม สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 5 มิลลิกรัมวันละสี่ครั้ง ขนาดยาสูงสุดในผู้ใหญ่คือ 40 มิลลิกรัม

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Ventolin

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Ventolin

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือมีปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเกิดโรคหัวใจขาดเลือด - ห้ามใช้ยานี้ในสตรีที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 22 สัปดาห์ - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เกิดกรณีอันตราย หากมีอายุครรภ์นานขึ้น (เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ การติดเชื้อในมดลูก เลือดออกที่บริเวณช่องคลอดจากภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ภาวะไขวันหลังถูกกด) - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคฮอร์โมนไธรอยด์สูงผิดปกติ - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยที่มีโอกาสในการเกิดภาวะ QT-prolongation - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โพแทสเซียมในเลือดต่ำ - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคต้อกระจก - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคลมชัก - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Ventolin

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่ถึงประสงค์ ได้แก่ กล้ามเนื้อลายสั่น รู้สึกตึง หลอดเลือดส่วนปลายขยาย เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ปวดศีรษะ ตะคริว ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตำ่ เกิดการแพ้ยาในเด็ก หลอดลมเกิดการหดเกร็งเมื่อใช้ยาในรูปแบบยาสูด หัวใจเต้นผิดจังหวะ

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

ข้อมูลการใช้ยาVentolinในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Ventolin เก็บรักษาที่อุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส ป้องกันจากแสง

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์